Scroll down

Alternate Text

FOCUS on my needs: Working together for children in criminal proceedings

De uitdaging

Minderjarige slachtoffers en verdachten hebben recht op een individuele beoordeling in een zo vroeg mogelijk stadium binnen het strafproces, waarbij rekening wordt gehouden met hun leeftijd en hun persoonlijke omstandigheden. Dit is geregeld in het VN-Kinderrechtenverdrag en meerdere EU-richtlijnen. Belangrijk is dat minderjarigen  de kans krijgen om tijdens en na het strafproces zo goed mogelijk verder te kunnen met hun leven en in de maatschappij. Om dat te bereiken is het nodig dat gebruik gemaakt wordt van interventies en herstelgerichte oplossingen die aansluiten bij wat een minderjarige nodig heeft. Op die manier wordt gegarandeerd dat rekening wordt gehouden met de specifieke (beschermings)behoeften en ontwikkeling van de minderjarige. Gebleken is dat binnen Europa veel onduidelijk is over de implementatie van de individuele beoordeling. De doelstelling van het EU-project FOCUS is dan ook dat de verplichtingen op grond van de EU-richtlijnen goed, innovatief en in onderlinge afstemming worden doorgevoerd in de praktijk.

Een uitdaging hierbij is dat de EU-richtlijnen niet concreet omschrijven op welke wijze en op welk moment de individuele beoordeling moet worden afgenomen. De in het FOCUS project te ontwerpen individuele beoordeling beoogt de belangen van minderjarige verdachten en slachtoffers centraal te stellen tijdens de strafprocedure. Op die manier krijgen minderjarigen de juiste begeleiding en bescherming. Om dit mogelijk te maken wordt een krachtig instrument ontwikkeld.

Defence for Children neemt deel aan dit EU-project om de Nederlandse wet, het beleid en de praktijk in overeenstemming te brengen met de EU-richtlijnen. In het Nederlandse (jeugd)strafrecht is het nog maar de vraag of bij alle minderjarigen een individuele beoordeling plaatsvindt, op welk moment dat gebeurt en of het in overeenstemming is met de EU-richtlijnen. Het project loopt van januari 2020 tot en met december 2021. Na afloop blijven we inzetten op een landelijke werkwijze, zodat alle kinderen de kansen krijgen die voortvloeien uit de EU-richtlijnen. 

Wat doen we?

We inventariseren en bouwen voort op wat er al is qua onderzoek en werkwijzen in het kader van de individuele beoordeling van minderjarige verdachten en slachtoffers. We zetten in op het versterken van de capaciteit en kennisuitwisseling tussen stakeholders en (jeugd)strafrechtprofessionals in Nederland en de vijf andere deelnemende landen; België, Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië. We scherpen de procedures aan en doen een pilot met een krachtige tool voor de individuele beoordeling in het (jeugd)strafproces. We streven ernaar dat een herstelgerichte werkwijze en aanpak onderdeel wordt van de individuele beoordeling. Tevens willen we dat er meer aandacht komt voor exclusiviteit, diversiteit en gender. We werken nauw samen met kinderen en professionals door middel van trainingen, focusgroepen en kinderadviesgroepen. We ontwikkelen kindvriendelijk informatie, campagnes, e-learning en train-de-trainer bijeenkomsten voor professionals.

Resultaten

FOCUS is een tweejarig project. Binnen deze tijd streven we ernaar dat:

 • De expertise van professionals die met kinderen in het strafrecht werken is verbeterd. Vooral ten aanzien van een multidisciplinaire aanpak en individuele beoordeling voor alle kinderen die als slachtoffer of als verdachte te maken krijgen met een strafrechtelijke procedure.
 • De kennis van professionals over internationale verplichtingen, tools, procedures en de werkwijze bij de individuele assessments met kinderen binnen het jeugdstrafrecht is verbeterd.
 • De kennis van (jeugd)strafrechtprofessionals over de inzetbaarheid van herstelgerichte oplossingen is verbeterd.
 • De kwaliteit van de werkwijze is verbeterd met betrekking tot het toepassen van de individuele beoordeling bij minderjarige slachtoffers en verdachten.
 • Het gebruik van een multidisciplinair individueel beoordelingsproces wordt via pilots toegepast en gemonitord.
 • Minderjarigen krijgen een stem, de kennis over hun rechten is verbeterd en ze nemen het voortouw en voeren lobbycampagnes als agents of change.
 • Het bewustzijn onder (jeugd)strafrechtprofessionals over het belang van een multidisciplinaire aanpak is verbeterd.

Achtergrond en cijfers 

In Nederland in 2018:

– werden 21.608 minderjarigen verdachten door de politie opgehouden voor onderzoek

– werden 4.675 minderjarigen in verzekering gesteld, waarvan een groot aantal in een politiecel overnacht

– zat 80% van de minderjarigen in justitiële jeugdinrichtingen in voorarrest, zij waren nog niet veroordeeld door de rechtbank

Impact

De samenwerking binnen het FOCUS project met vijf andere EU-landen zorgt dat we kunnen werken aan innovatieve oplossingen en een meer kindgerichte strafprocedure. Gezamenlijk ontwikkelen en verbeteren we de kennis en het aanbod dat nodig is voor de multidisciplinaire aanpak en individuele beoordeling bij minderjarigen verdachten en slachtoffers, zoals bedoeld in EU-regelgeving en het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarbij streven we naar harmonisatie tussen de EU-landen.

Onze belofte 

Binnen FOCUS staan de belangen van de minderjarige slachtoffers en verdachten centraal. We kijken samen met hen, met stakeholders en met professionals naar wat nodig is om het strafproces zo te laten verlopen dat ze daadwerkelijk gezien en gehoord worden. Het is van groot belang rekening te houden met hun leeftijd en omstandigheden. Om minderjarige slachtoffers en verdachten een eerlijk leeftijdsadequaat proces en kansen op een goede terugkeer in de maatschappij te kunnen bieden, is maatwerk nodig. Via een inventarisatie van wat er al is en het draaien van pilots, bieden we een heldere kijk op wat een individuele multidisciplinaire kindgerichte aanpak in Europa inhoudt.

Samenwerking 

Het project wordt geleid door Terre des Hommes Hongarije. Deelnemende partners zijn: Defence for Children en Restorative Justice Nederland (RJN) in Nederland, Social Activities and Practises Institute (SAPI) in Bulgarije, Terre des Hommes Romania in Roemenië, Terre des Hommes Greece in Griekenland, Child Rights Centre in Servië en Child Circle en KU Leuven in België.

Dit project wordt gefinancierd door het Rights, Equality, Citizenship Programma van de Europese Unie.

Richard 16 jaar

De 16 jarige Richard is na een avond in de stad op weg naar huis. Hij schrikt van 3 mensen die hem boos aanspreken als hij langs fietst. Er ontstaat een discussie en daarna een gevecht, waarbij Richard zijn pols en een van de anderen zijn neus breekt. De politie komt ter plaatse. Er wordt aangifte tegen Richard gedaan en hij moet mee naar het politiebureau. Tegen zijn advocaat vertelt hij dat hij net is begonnen op de koksschool. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders veel problemen op school gehad. Het is voor hem belangrijk dat hij deze opleiding kan blijven doen. Maar voorlopig zit hij in de politiecel en mag hij buiten zijn advocaat om niemand spreken

Onderzoeksrapport

Jongeren die slachtoffer worden van een delict dat angst of schaamte oproept, zoals bedreiging, mishandeling of ongewenste sexting, doen vaak niks en wachten tot het overgaat. Dit blijkt uit onderzoek van het FOCUS-jongerenteam van Defence for Children. Het rapport legt pijnlijk bloot dat de hulp die momenteel geboden wordt aan minderjarige slachtoffers in Nederland onvoldoende is:

 • 64% van de jongeren tussen de 12-18 jaar heeft een delict meegemaakt
 • 73% van deze jongeren deed eerst een hele tijd niks in de hoop dat het vanzelf zou overgaan
 • Slechts 18% zocht hulp bij bijvoorbeeld Slachtofferhulp of de Kindertelefoon
 • Slechts 11% ging uiteindelijk naar de politie
 • Van de groep die wel hulp zocht voelt maar 20% zich goed geholpen
 • 66% van de jongeren heeft nu nog steeds last van de situatie

Het gaat dus niet vanzelf over… Jongeren die slachtoffer worden hebben nodig dat er goed naar hen wordt geluisterd, dat ze geholpen worden bij het verwerken van de situatie en dat hen verteld wordt wat ze het beste kunnen doen.

Meer informatie:

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Maartje Berger

Telefoonnummer: 071 5160980

Stuur een email

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee