Scroll down

Alternate Text

Clear Rights

De uitdaging

Voor veel kinderen in Europa blijft het strafrecht onrechtvaardig. Minderjarige verdachten hebben recht op rechtsbijstand, maar kunnen moeite hebben er toegang toe te krijgen. Na de goedkeuring van de Richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie door de Raad van Europa in november 2010, zijn er in heel Europa goede voorbeelden ontstaan. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat de rechtssystemen nog niet voldoende zijn aangepast aan de rechten en behoeften van kinderen. Minderjarige verdachten ondervinden nog steeds schendingen van hun procedurele rechten en belemmeringen in de toegang tot rechtsbijstand door een advocaat.

Rechtsbijstandstelsels functioneren in Europa niet altijd effectief en worden soms geconfronteerd met verschillende obstakels, zoals te weinig financiering of onvoldoende pro deo advocaten. Als gevolg hiervan worden niet alle minderjarige verdachten bijgestaan door een advocaat of krijgen ze slecht aangepaste hulp. Bovendien wordt niet overal rekening gehouden met de speciale behoeften van bepaalde groepen kinderen, zoals kinderen met een handicap, kinderen uit minderheidsgroepen en kinderen in migratiesituaties. De informatie die aan de minderjarigen wordt verstrekt over de procedure en hun rechten is niet altijd duidelijk en kindvriendelijk. Tegelijkertijd zijn de advocaten niet altijd gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en is er behoefte aan betere training. Via het project CLEAR-Rights Enhancing legal assistance and access to justice for children in conflict with the law in Europe willen de projectpartners in Hongarije, Roemenië, België, Frankrijk en Nederland zorgen voor gratis, gespecialiseerde rechtsbijstand voor elke minderjarige die betrokken is bij een strafprocedure. Het project loopt van januari 2021 tot en met december 2022.

Wat doen we? 

Het verbeteren van de gelijke toegang tot een advocaat voor minderjarigen die verdacht of beschuldigd worden van een strafbaar feit staat centraal in dit project. Dit doen we door de toegang tot hoogwaardige en gespecialiseerde door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en pro bono rechtsbijstand te versterken. Defence for Children voert het onderdeel van dit Europese project in Nederland uit. Nederland heeft een goed ontwikkelde rechtsbijstandsstelsel. Maar ook hier zijn er obstakels, en kunnen niet alle minderjarige verdachten aanspraak maken op gratis rechtsbijstand door een advocaat. Specifieke doelen zijn:

  • Het versterken van de capaciteit van juridische professionals, in het bijzonder pro deo advocaten en pro bono advocaten, om kindvriendelijke rechtsbijstand te kunnen verlenen aan minderjarigen die worden verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit.
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen ngo’s en professionele organisaties op het gebied van de procedurele rechten van minderjarigen die verdacht of beschuldigd worden van een strafbaar feit.
  • Het bewustzijn vergroten van beleidsmakers en dienstverleners over het recht van minderjarigen die verdacht of beschuldigd worden van een strafbaar feit op toegang tot hoogwaardige juridische bijstand en te profiteren van een permanent rechtsbijstandstelsel.

Resultaten

  • Het in kaart brengen van de praktijken en lacunes in de rechtsbijstandstelsels, en het in kaart brengen van de behoeften en capaciteiten van pro deo advocaten (en pro bono advocaten).
  • Het ontwikkelen en/of aanpassen van richtlijnen voor juristen op het gebied van kindvriendelijke rechtsbijstand, inclusief accreditatiecriteria voor hoogwaardige rechtsbijstand aan kinderen, in vijf Europese talen.
  • Het aanpassen/upgraden van een methodologie en kwaliteitsstandaarden voor kindvriendelijke rechtsbijstand aan kinderen voor pro deo advocaten (en pro bono advocaten).
  • Het ontwikkelen van een database met juridische fact sheets voor advocaten op gebied van het jeugdstrafrecht.
  • Het in kaart brengen en aanpassen van bestaande trainingspakketten, en het verzorgen van face-to-face en online trainingen voor pro deo advocate, pro bono advocaten en rechtenstudenten over kinderrechten, kinderpsychologie, procedurele waarborgen voor kinderen, kinderbescherming en kindvriendelijke communicatie.
  • Het verzorgen van gespecialiseerde webinars voor advocaten.
  • Een brede verspreiding van de ontwikkelde tools en materialen voor advocaten, kinderen en andere stakeholders in heel Europa.

In de partnerlanden worden daarnaast activiteiten gepland die aan de verschillende nationale contexten zijn aangepast.

Impact

In Nederland en Europa worden minderjarige verdachten beter beschermd door gespecialiseerde en kindvriendelijke rechtsbijstand. 

Samenwerking

Het CLEAR-Rights: Enhancing legal assistance and access to justice for children in conflict with the law in Europe project wordt uitgevoerd onder de leiding van Terre des Hommes Regional Office in Hongarije in samenwerking met PILnet (Hongarije), Alliance of Lawyers for Human Rights (Frankrijk), Terre des hommes Romania, Defence for Children Nederland en Defence for Children International Belgium.

Meer informatie:

In de loop van het project zijn een aantal documenten gepubliceerd:

Dit project wordt gefinancierd door het Justice Programme 2014-2020 van de Europese Unie.

 

 

 

Online database

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Sharon Detrick

Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN EMAIL

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee