Scroll down

Alternate Text

Child Friendly Justice in Action: kindvriendelijke rechtspleging

De uitdaging

Gerechtelijke systemen in Europa voldoen niet altijd aan de specifieke behoeften van kwetsbare kinderen. Dit is zorgelijk, omdat kinderen op allerlei manieren betrokken kunnen raken bij gerechtelijke procedures, hetzij rechtstreeks, als verweerder, als slachtoffer, getuige of indirect ingeval van beslissingen met aanzienlijke gevolgen voor hun leven. Het project richt zich specifiek op kinderen in migratieprocedures. Wanneer de behoeften van kinderen niet in acht worden genomen, lopen zij het risico getraumatiseerd te worden. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht dit te voorkomen, en te zorgen voor een kindvriendelijke aanpak bij administratieve en gerechtelijke procedures.

De Raad van Europa en de Europese Unie hebben de afgelopen jaren een innovatieve aanpak ontwikkeld en er zijn verschillende richtlijnen op het gebied van kindvriendelijke rechtspleging aangenomen. Deze richtlijnen, die nog steeds vrij recent zijn, zijn echter niet voldoende bekend bij professionals die werken met kinderen (zoals medewerkers van VluchtelingenWerk, immigratiediensten, medewerkers in locaties waar kinderen worden opgevangen, advocaten en rechters). Kinderen in migratieprocedures die betrokken raken bij een gerechtelijke procedure lopen nog steeds risico op een onjuiste behandeling die hen veel schade kan toebrengen.

Het project loopt van 1 oktober 2018 - 30 september 2020.

Wat doen we? 

De Raad van Europa heeft richtlijnen opgesteld op het gebied van kindvriendelijke rechtspleging (De Child Friendly Justice Guidelines). Deze normen beogen het rechtssysteem te verbeteren en aan te passen aan de specifieke behoeften van kinderen, waarmee hun rechten worden gewaarborgd. Hoewel de richtlijnen breder toepasbaar zijn, richt het project zich specifiek op kinderen in migratieprocedures.

Kindvriendelijke rechtspleging is:

 • toegankelijk;
 • afgestemd op de leeftijd van het kind;
 • snel;
 • zorgvuldig;
 • aangepast aan en gericht op de behoeften van het kind;
 • respecteert het recht op een behoorlijke procedure;
 • respecteert het recht op begrijpelijke informatie voor kinderen over hun procedure;
 • respecteert het recht op privé- en gezinsleven;
 • respecteert het recht op integriteit en waardigheid.

Om te zorgen dat deze punten overal in Europa in acht worden genomen gaat Defence for Children:

 • Behoeften analyseren van professionals die direct of indirect met kinderen werken, te denken valt aan medewerkers van VluchtelingenWerk, immigratiediensten, medewerkers in locaties waar kinderen worden opgevangen, advocaten en rechters.
 • Participatieve workshops organiseren waarin (voormalige) vluchtelingenkinderen en asielzoekerskinderen hun behoeften, verwachtingen en ervaringen met het rechtsstelsel in de deelnemende landen delen.
 • Een toolkit voor kindvriendelijke rechtspleging ontwikkelen waarin best practices worden opgenomen op het gebied van kindvriendelijke rechtspleging en waarin de aanbevelingen op basis van de gesprekken met professionals en de workshops met kinderen worden verwerkt.

Met deze toolkit houden we niet alleen rekening met de behoeften van professionals In het veld, maar ook met de behoeften van kinderen zelf. De projectresultaten zullen in elk land worden verspreid onder professionals die met vluchtelingenkinderen werken.Deze zijn hierdoor beter geïnformeerd over de beginselen van kindvriendelijke rechtspleging en daarmee beter in staat om hiermee rekening te houden in hun dagelijkse praktijk met jongeren. 

Resultaten

Een toolkit over kindvriendelijke rechtspleging met aanbevelingen voor een kindvriendelijke behandeling in administratieve en gerechtelijke migratieprocedures.

Impact 

Het project zal een grote impact hebben op het rechtssysteem door bij te dragen aan een kindvriendelijker karakter.

Samenwerking

Defence for Children werkt samen met Defence for Children - België (coördinator), Defence for Children - World Service, Defence for Children - Griekenland, Defence for Children - Spanje, Defence for Children - Italië, Defence for Children - Frankrijk en Defence for Children - Tsjechië.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie. 

Medewerker aankomstcentrum:

“Op sommige locaties zijn de interviewers van de immigratiedienst opgeleid om met kinderen te werken, maar er zijn ook locaties waar de interviewer niet is opgeleid. Ze zullen de kinderen op dezelfde manier interviewen als ze gewend zijn met volwassenen. De vragen in de interviews zijn niet specifiek voor kinderen ontwikkeld."

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Sander Schuitemaker 

Telefoon: 071 5160980

Stuur een email 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee