Scroll down

Alternate Text

Bescherming slachtoffers kinderhandel in strafrechtelijke procedures

De uitdaging 

Van 2014 tot en met 2018 zijn er in Nederland 1.050 minderjarige slachtoffers van mensenhandel gemeld. Hiervan is driekwart meisje en zij zijn vaak slachtoffer van seksuele uitbuiting. Voor zowel Nederlandse als buitenlandse kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel geldt dat zij vaak geen aangifte durven te doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om tijdens de strafrechtelijke procedure te worden geconfronteerd met de dader. Voor buitenlandse kinderen geldt bovendien dat zij vanwege taalbarrières niet altijd goed gehoord en begrepen worden in strafrechtelijke procedures. Minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland hebben in totaal meer dan 70 verschillende nationaliteiten. De top-5 landen waar minderjarige slachtoffers vandaan komen zijn: Nederland, Vietnam, Eritrea, Afghanistan en Guinee. De aangiftebereidheid is laag onder Nederlandse slachtoffers. De aangifte van buitenlandse slachtoffers wordt vaak geseponeerd wegens gebrek aan opsporingsindicaties. Kinderen in strafrechtelijke procedures hebben recht op speciale bescherming. Dit recht moet worden gewaarborgd.

Het Europese project: 'Bescherming slachtoffers kinderhandel in strafrechtelijke procedures' ook wel 'Capisce' genoemd loopt van oktober 2019 tot en met december 2021.

Wat doen we? 

  • Er wordt Europees onderzoek gedaan naar de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel in strafrechtelijke procedures, er wordt onderzocht op welke punten tekort wordt geschoten en wat er gedaan kan worden om effectieve bescherming van deze kinderen in strafrechtelijke procedures te verzekeren. Zo moet de definitie van "slachtoffer" worden verduidelijkt en moet de informatievoorziening aan minderjarige slachtoffers over de strafrechtelijke procedure worden verbeterd. Het kader van dit onderzoek is de EU-Richtlijn (2012/29) tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.
  •  Uit het onderzoek naar de bescherming van kindslachtoffers van mensenhandel in strafrechtelijke procedures volgen nationale en Europese aanbevelingen, deze worden verspreid en onder de aandacht gebracht van beleidsmakers.
  •  Voor buitenlandse slachtoffers is de ondersteuning van een goed getrainde tolk essentieel. Deze tolk moet specifiek getraind zijn in de kenmerken van mensenhandel en de woorden die daarvoor gebruikt worden. Er wordt een trainingsmodule ontwikkeld voor tolken. Daarnaast wordt er een speciale vertaalgids voor tolken (en anderen) gemaakt die Nigeriaanse slachtoffers bijstaan omdat in deze zaken vaak bijzondere termen worden gebruikt die lastig te begrijpen zijn.

Onderzoek

Het merendeel van de beschermingsrechten van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in EU-richtlijn 2012/29 is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving, blijkt uit het onderzoek. Zowel Nederlandse als buitenlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting kunnen in theorie de aan hen toegekende beschermingsrechten, grotendeels uitoefenen. Wat betreft wet- en regelgeving zijn er verbeteringen mogelijk. De implementatie van de beschermingsrechten loopt in beleid en praktijk achter.

Lees meer 

Resultaten

  • Minderjarige slachtoffers worden beter beschermd in de strafrechtelijke procedure. Ze zijn beter geïnformeerd over de strafrechtelijke procedure en de uitkomst hiervan.
  • In Nederland worden 20-50 tolken getraind in mensenhandel-specifieke termen, waaronder in de afwijkende  termen die voorkomen bij Nigeriaanse mensenhandel. Bovendien wordt er een speciale vertaalgids voor tolken (en anderen) gemaakt die Nigeriaanse slachtoffers bijstaan.
  • We trainen autoriteiten zoals politie en rechtbank in kindvriendelijke omgang met minderjarige slachtoffers.

Impact 

In Nederland en in Europa wordt de bescherming van kindslachtoffers van mensenhandel in strafrechtelijke procedures verbeterd.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van de partners ECPAT Frankrijk (coördinator), ECPAT België, Defence for Children – ECPAT Nederland, ECPAT Italië en EULITA en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund).

Destiny

Destiny is slachtoffer geworden van mensenhandel in Nigeria. Toen ze 15 was, kwam ze aan in Frankrijk. In de straten van Parijs moest zij zich aanbieden als prostituee. Als ze 18 is, komt ze in Amsterdam terecht. Voordat zij naar Europa vertrok, gaf de opperpriester haar een bodylotion met ‘Juju’, die zou helpen om meer klanten te krijgen. 'Oyinbo' (blanke) mannen zouden haar niet kunnen weerstaan ​​en haar zoveel mogelijk geld geven. "Onze madam maakte vaak gebruik van de “opperpriester” om te zorgen dat wij meer klanten kregen.”  

In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee