Scroll down

Alternate Text

Analyse geestelijke gezondheidszorg in het onderwijs

De uitdaging

Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs én recht op passende zorg en ondersteuning om (volwaardig) te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Volgens het internationale kinderrechtenkader, moeten onderwijsinstellingen voorzien in de individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen die dit nodig hebben. Onder deze ondersteuningsbehoeften valt ook geestelijke gezondheidszorg. De beschikbaarheid van (jeugd)geestelijke gezondheidszorg in scholen is in Nederland echter geen vanzelfsprekendheid. Juist maatschappelijk kwetsbare groepen als leerlingen en gezinnen met een lage sociaaleconomische status en/of extra ondersteuningsbehoeften worden hierbij extra getroffen. Zij lopen leer- en onderwijsachterstanden op.

Het project 'Jeugd-ggz in het onderwijs' loopt van december 2019 tot april 2021.

Wat doen we?

Defence for Children vindt dat geestelijke gezondheidszorg ook moet worden aangeboden binnen onderwijsinstellingen en zet zich in voor verbetering van de samenwerking van de (jeugd-)ggz met het onderwijs. Om de huidige situatie in kaart te brengen doen we samen met Stichting Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) vooronderzoek.

  • Juridisch- en beleidskader geestelijke gezondheidszorg en onderwijs

Het recht op passende (geestelijke gezondheids)zorg en het recht op onderwijs zoals is vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap wordt uiteengezet. Het nationale kader van toepasselijke wet-, regelgeving en beleid rondom onderwijs en (jeugd-)geestelijke gezondheidszorg brengen we in kaart en toetsen we  aan het internationale kader. Dit levert een analyse op over hoe het huidige nationale kader zich verhoudt tot het internationale kinderrechtenkader en waar het nationale kader belemmerend werkt voor de naleving van de rechten van het kind en waar het ontbreekt aan waarborgen om die rechten beter na te leven.

  • Praktijkanalyse met goede voorbeelden uit binnen- en buitenland

De analyse geeft een actueel beeld van de huidige praktijk in Nederland met betrekking tot de samenwerking van de (jeugd-)ggz en het onderwijs, inclusief recente ontwikkelingen en goede en/of veelbelovende voorbeelden, maar ook concrete bouwstenen voor verbetering van de samenwerking tussen de (jeugd-)ggz en het onderwijs in de twee grote onderwijsregio’s. Voor dit onderzoek wordt informatie op zowel  landelijk als op lokaal niveau verzameld.

Vooronderzoek jeugd-GGZ en onderwijs

Defence for Children en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg constateren dat er in Nederland een probleem is met het bieden van jeugd-geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Ook zijn er tekortkomingen in de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugd-GGZ. Dit blijkt uit het ‘Vooronderzoek internationale verplichtingen, Nederlandse wet- en regelgeving en de huidige samenwerking in de uitvoeringspraktijk’ van april 2021.

Klik hier voor de samenvatting van het vooronderzoek

Resultaten

Met dit project krijgen we inzicht in belemmeringen én kansen in zowel het juridisch- en beleidskader als in de praktijk als het gaat om het volwaardig deelnemen aan onderwijs.

ANALYSE: de analyse bevat een juridisch- en beleidskader geestelijke gezondheidszorg en onderwijs met een actuele stand van zaken van goede voorbeelden. Aanvullend bevat de rapportage veelbelovende buitenlandse praktijken, gericht op met name de Verenigde Staten, Australië en Engeland   

BOUWSTENEN EN HANDVATTEN: de analyse bevat bouwstenen gericht op verbetering van de samenwerking van de (jeugd-)ggz met het onderwijs en handvatten voor landelijke agendering van het recht op passende (geestelijke gezondheids)zorg en het recht op onderwijs.

Samenwerking

Defence for Children werkt binnen dit project samen met Stichting Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief.

Achtergrond, thema en cijfers 

Mentale klachten zijn veel voorkomende aandoeningen bij kinderen en jongeren. Bij het volwaardig deelnemen aan onderwijs lopen ze hierdoor tegen problemen aan.

- Wereldwijd heeft naar schatting 13 procent van de kinderen en jongeren aanzienlijke psychische/mentale aandoeningen.

- In Nederland heeft één op de vier jongeren (0 t/m 25 jaar) een chronische aandoening.

- Van deze jongeren heeft 28,3 procent een psychische aandoening.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Jantine Walst

Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN EMAIL

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee