Scroll down

Alternate Text

Alert Actors Report

De uitdaging

Europeanen zijn actieve reizigers. In de afgelopen 25 jaar steeg bijvoorbeeld het aantal vakanties vanuit Nederland naar het buitenland met maar liefst 68 procent, waarbij vliegvakanties terrein winnen. Met de groei van toerisme wordt seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme helaas ook een steeds groter probleem. Seksuele uitbuiting van minderjarigen is overal ter wereld strafbaar en heeft zeer schadelijke gevolgen. Het misbruik kan zich afspelen buiten het zicht van potentiële getuigen, bijvoorbeeld in privéhuizen, auto’s of campers. Het komt ook voor in hotels, motels, resorts, vakantieparken, restaurants en clubs. Ook professionele horecagelegenheden worden dus gebruikt om kinderen te ontmoeten. Slechts enkele bedrijven in de toerismesector investeren structureel in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting, terwijl dit juist een sectorbrede aanpak nodig heeft. Er zijn te weinig actieve omstanders die signalen van seksuele uitbuiting herkennen en weten hoe ze moeten reageren in het belang van het kind. Bovendien is er terughoudendheid om vermoedens van seksuele uitbuiting te melden, bijvoorbeeld uit vrees voor een verkeerde melding.

Wanneer getuigen een vermoeden van seksuele uitbuiting willen melden, mogen er geen obstakels zijn. Meldpunten moeten gemakkelijk op internet te vinden zijn en het meldingsformulier moet compleet zijn om kwalitatief goede meldingen te verkrijgen die nuttig zijn voor de politie. Tevens dient er goede samenwerking te zijn tussen verschillende stakeholders en belanghebbende organisaties op nationaal en internationaal niveau. Er bestaan meldpunten om seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme te melden in verschillende Europese landen, maar deze verschillen in kwaliteit. Hier valt nog veel te verbeteren.

www.reportchildsextourism.org

Wat doen we

Met partners in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk verbeteren we:

 • De alertheid van reizigers en (toekomstige) professionals in de reis- en toerismesector door middel van het doen van onderzoek, training van (toekomstige) toerismeprofessionals en het voeren van campagnes.
 • De betrokkenheid van bedrijven in de (zakelijke) reis-, toerisme- en horecasector om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting .
 • De samenwerking tussen verschillende stakeholders/organisaties in de betrokken landen en op Europees niveau.
 • Het functioneren van laagdrempelige meldpunten voor het melden van seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme door het doen van onderzoek, het opstellen van kwaliteitsstandaarden en het geven van training.

De resultaten

 • Nieuw online meldpunt in Frankrijk.
 • Onderzoeksrapport over wat mensen ervan weerhoudt om vermoedens van seksuele uitbuiting van kinderen te melden.
 • Onderzoeksrapport met een vergelijking van verschillende meldpunten in Europa voor het melden van seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme.
 • Brochure over methodes hoe de weerstand om vermoedens van seksuele uitbuiting van kinderen te melden opgeheven kan worden.
 • Brochure met kwaliteitsstandaarden voor meldpunten voor het melden van vermoedens van seksuele uitbuiting van kinderen.
 • Meer dan 150 trainingen, lezingen, multi-stakeholder meetings en gezamenlijke acties met rond de 4.300 deelnemers.
 • Campagnematerialen ontworpen door toerismestudenten.
 • Bewustwordingscampagnes in vijf landen, zowel online als offline.
 • Meer dan 15.000 posters en of folders worden verspreid.
 • In totaal 60 bedrijven in de toerismesector implementeren maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.
 • 20 ondertekende child protection overeenkomsten met toerismebedrijven.
 • Tien gezamenlijke acties met verschillende stakeholders in vijf landen.
 • Vier ondertekende Verklaringen voor de Europese Don't Look Away campagne.
 • Europese handleiding van de training over het verbeteren van meldpunten voor het melden van seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme.
 • Europese handleiding van de training over good practices in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme.

De impact

Het project streeft naar een betrokken reis- en toerismesector die structureel maatregelen neemt ter bescherming van kinderen. Door het creëren van een goed geïnformeerde, gecommitteerde toerismeketen en goed opgeleide medewerkers die seksuele uitbuiting van kinderen herkennen en voorkomen, ontstaat een omgeving waarin dit niet wordt getolereerd.

Onze belofte 

 • Wij bouwen aan een sterke beschermende omgeving in de reis- en toerismesector om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk.
 • Met dit project dragen we bij aan een versterking van de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk en op Europees niveau.
 • Met dit project worden laagdrempelige meldpunten voor het melden van seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme verbeterd in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk.

Samenwerking

Dit project wordt gefinancierd door het European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme, met een looptijd van september 2018 tot en met augustus 2020. Defence for Children - ECPAT Nederland voert het project samen uit met ECPAT Duitsland, ECPAT Oostenrijk, ECPAT België en ECPAT Frankrijk.

De publicaties

 

Dit project heeft financiering ontvangen van het programma voor rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 810389 / REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Defence for Children – ECPAT Nederland en kan op geen enkele manier worden opgevat als een weergave van de standpunten van de Europese Commissie.

Kalaya, 14 jaar

Kalaya staat tegen een muur geleund. Ze is niet de enige die wacht op klanten. Het is een goede plek om geld te verdienen, want er komen hier veel toeristen. Ze zet haar liefste lach op. Er komt een man op haar afgelopen: "Hé, ga je met mij mee?" Kalaya weet wat er gaat gebeuren. Hij pakt haar hand en neemt haar ergens mee naar toe. Kalaya moet dingen doen waarvan ze walgt. De man betast haar en ze moet hem betasten. Ze heeft pijn, maar huilen doet ze allang niet meer. 

Lees meer over de aanpak van kindersekstoerisme

Met reisindustrie strijden tegen kindersekstoerisme

Sinds 1998 werkt Defence for Children - ECPAT samen met de reisindustrie in de strijd tegen kindersekstoerisme en vervult het de rol van lokale partner voor Nederlandse reisorganisaties die de Tourism Child Protection Code ondertekenen. Ook werkt Defence for Children - ECPAT samen met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, de ANVR, TUI, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl in de campagne Don't Look Away.

Lees meer over de Tourism Child Protection Code

 

In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee