Scroll down

Alternate Text

Medisch noodzakelijke zorg

Wat is dan precies medisch noodzakelijke zorg? De commissie-Klazinga (2007) heeft deze omschreven als 'verantwoorde en passende zorg', die doeltreffend en doelmatig is, afgestemd op de reële behoefte van de patiënt en die patiëntgericht wordt verleend. Als de verblijfsduur in Nederland onduidelijk is of nog lang zal zijn, staat de continuïteit van adequate medische zorg voorop, aldus de commissie. In deze gevallen is immers vaak sprake van feitelijk langdurig verblijf. Daarom stelt de commissie: "In de situatie van langdurig illegaal verblijf in Nederland dient de te verlenen medische zorg aan ongedocumenteerden gelijk te zijn aan de reguliere zorg voor verzekerden." 

Het uitvoeren van ‘verantwoorde en passende zorg’ houdt dus concreet in dat artsen dezelfde richtlijnen, standaarden, gedragsregels en protocollen gebruiken als bij reguliere medische zorg voor verzekerden. De arts moet een gedegen analyse van de gezondheidsproblemen maken, met inachtneming van de normen van de beroepsgroep en de kosteneffectiviteit, en beslissen of handelen medisch noodzakelijk is in het geval van de individuele patiënt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee