Scroll down

Alternate Text

Raad van Toezicht

Vanaf april 2017 werkt Defence for Children met een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden:

  • Mevr. Yvette van der Kloet, voorzitter en lid remuneratiecommissie sinds 6 april 2017, directielid MerweOord B.V., tevens lid RvT Qredits en lid Ledenadviesraad BVN.
  • Dhr. Kees Bakker, vice-voorzitter sinds 6 april 2017, van 2007 tot eind augustus 2017 voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugd Instituut (NJI), nu onderzoeker bij NJI en Universiteit Utrecht.
  • Dhr. Holke Wierema, voorzitter auditcommissie sinds 6 april 2017, voormalig directeur Save the Children Nederland.
  • Mevr. Stans Goudsmit, voorzitter remuneratie commissie sinds 6 april 2017, is Kinderombudsman in Rotterdam en tevens plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens.
  • Dhr. Stefan de Bruijn, lid auditcommissie sinds 6 april 2017, associate partner bij Schinkelshoek & Verhoog, eigenaar SDB Advies en lid Gemeenteraad van Amsterdam.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!