Scroll down

Alternate Text

'Papa, hebben we iets ergs gedaan?'

Met de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan? levert de Coalitie Geen Kind in de Cel, waar Defence for Children deel van uitmaakt, een bijdrage aan de oproep aan de overheid om te komen met een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen. Op 28 januari 2014 heeft de Coalitie Geen Kind in de Cel de publicatie aan Kamerleden overhandigd die gaan over het vreemdelingenbeleid.

In Nederland raken jaarlijks tientallen kinderen beschadigd door een beangstigende en ingrijpende detentie-ervaring. Ze hebben geen straf maar zitten enkel vast omdat ze het land niet in mogen, of juist moeten verlaten. Kinderen die bang zijn voor de deurbel, die in hun bed plassen terwijl ze al jaren zindelijk zijn, die nachtmerries hebben of de hand van hun ouder niet meer los durven te laten. De Coalitie Geen Kind in de Cel maakt zich zorgen om het vastzetten van  asielzoekers en roept  de overheid op om te komen met een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen. 

Kinderen, en in het bijzonder kinderen zonder verblijfsvergunning zijn kwetsbaar

Internationale  verdragen en richtlijnen erkennen deze bijzondere kwetsbaarheid en eisen van overheden hun beleid daarop aan te passen. Zowel bij het vaststellen van beleid dat kinderen kan raken als bij het nemen van een individuele beslissing over een kind, horen de belangen van het kind een primaire overweging te vormen. Detentie van minderjarige vreemdelingen is niet in het belang van het kind, maar komt desalniettemin nog steeds voor.  Vreemdelingendetentie is schadelijk , onnodig en dus in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. 

De Coalitie Geen Kind in de Cel vindt het onaanvaardbaar dat er nog altijd kinderen op grond van hun verblijfsstatus worden opgesloten. Voor deze publicatie sprak zij met kinderen en ouders die in vreemdelingendetentie hebben gezeten. De verhalen zijn gebundeld in de publicatie 'Papa, hebben we iets erg gedaan?, zij laten zien dat de gevangenistijd bij kinderen hun basisgevoel van veiligheid aantast en tonen dat de schade die de kinderen in detentie hebben opgelopen nog heel lang zichtbaar blijft. Ook als ze maar enkele dagen vast hebben gezeten. 

Primaire aanbeveling

Creëer een wettelijk verbod op grensdetentie en vreemdelingenbewaring bij kinderen. In afwachting van de opvolging van deze primaire aanbeveling, doet de Coalitie in de publicatie aanvullende aanbevelingen voor de periode dat in Nederland kinderen nog wel in vreemdelingendetentie komen en biedt zij alternatieven aan voor vreemdelingendetentie die voldoen aan het NM-Kinderrechtenverdrag. 

De publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan? Kinderen en ouders in vreemdelingendetentie' is een samenvatting en actualisatie van de eerder verschenen notitie "Ik zou verbieden de deur op slot te doen", verrijkt met de stem van kinderen en hun ouders over hun ervaringen in vreemdelingendetentie.

Coalitie

De Coalitie Geen Kind in de Cel bestaat uit Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. 

Meer informatie:

 

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee