Scroll down

Alternate Text

Oekraïense kinderen, zijn ze in beeld?

De quickscan Oekraïense kinderen, zijn ze in beeld? laat zien op welke manier de kwetsbaarheden en zorgbehoeften van Oekraïense begeleide en niet-begeleide kinderen aan het licht komen in Nederland. Uit ervaringen van geïnterviewde organisaties die betrokken zijn bij deze groep, blijkt dat de screening op kwetsbaarheid in de gemeentelijke opvang en in de particuliere opvang nog onvoldoende plaatsvindt.

Een derde van de vluchtelingen uit Oekraïne is kind. Anders dan gevluchte kinderen uit andere landen, komen kinderen uit Oekraïne rechtstreeks in de samenleving terecht. Zij worden opgevangen in de gemeentelijke opvang, in gastgezinnen (particuliere opvang) of door voogdijinstelling Nidos. Ze komen dus niet terecht in een asielzoekerscentrum.

Gebrek aan duidelijkheid over de juridische grondslag en het ontbreken van een duidelijk uniform beleid leidt tot grote lokale verschillen in opvang, zorg en onderwijs voor Oekraïense kinderen.

Defence for Children wil dat zorg- en opvangsystemen centraal worden aangestuurd en doet in het rapport concrete aanbevelingen. Een adequate kwetsbaarheidsscreening voor alle vluchtelingenkinderen die in Nederland aankomen is nodig om eventuele zorgbehoeften te kunnen signaleren en passende zorg op te zetten.

Meer informatie:

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee