Scroll down

Alternate Text

Samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing: een gunst of kinderrecht?

Defence for Children brengt samen met SOS Kinderdorpen een rapport uit over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing omdat zij in de praktijk niet altijd samen worden geplaatst. Soms komt dit omdat het niet in het belang van (één van) de kinderen is om samen geplaatst te worden. Het komt ook voor dat broers en zussen van elkaar worden gescheiden als gevolg van praktische belemmeringen, zoals een gebrek aan pleeggezinnen en gezinshuizen waar zij samen terecht kunnen. In het rapport roepen we op om de Nederlandse wet aan te passen, gelet op wat is vastgelegd over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing in internationale regelgeving.

In het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat een kind het recht heeft op bescherming van zijn gezinsleven. Deze bescherming ziet ook toe op het gezinsleven dat een kind heeft met zijn broers en zussen. Broers en zussen zouden volgens internationale regelgeving alleen van elkaar gescheiden mogen worden als dat in het belang van (één van) de kinderen is. Opvallend is dat er in de Nederlandse wet niets is vastgelegd over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Het rapport bevat dan ook de aanbeveling om de Nederlandse wet zodanig aan te passen dat hierin een bepaling wordt opgenomen waarin staat dat broers en zussen samen geplaatst moeten worden bij uithuisplaatsing, tenzij uit onderzoek blijkt dat dit niet in het belang van (één van) de kinderen is.

Meer informatie

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee