Scroll down

Alternate Text
Pers banner

Driekwart EU-bevolking bereid online privacy deels op te geven in strijd tegen seksueel misbruik van kinderen

Een groot deel van de Europese burgers, 76 procent, is bereid een deel van hun persoonlijke online privacy op te geven zodat met opsporingstechnieken beelden van seksueel misbruik kunnen worden geïdentificeerd. In Nederland gaat het zelfs om 78 procent. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 9.000 Europese burgers uit acht landen, waaronder Nederland, in opdracht van Defence for Children en ECPAT International. 

Aanleiding voor het onderzoek is de discussie binnen de Europese Unie over de vraag of er nieuwe wetgeving moet komen die aanbieders van onlinediensten, waaronder sociale media, verplichtstellen signalen van seksuele uitbuiting en misbruik online op te sporen. Door de voorwaarden van online dienstverleners te accepteren, geven gebruikers een deel van hun persoonlijke privacy weg, omdat de technologische opsporingsinstrumenten een groot aantal van hun afbeeldingen en berichten scannen om zo kindermisbruik op te sporen. Nu nog worden zulke technologische hulpmiddelen op vrijwillige basis gebruikt door o.a. Microsoft, Facebook en Dropbox. 

Grote meerderheid voor aangescherpte wetgeving

Mensen weten niet altijd dat hun data wordt gescand op kindermisbruik, maar vinden het wel belangrijk dat dit wordt gedaan, ook wanneer hun eigen persoonlijke gegevens hiervoor worden gescand. Een ruime meerderheid van de ondervraagden, 68 procent, vindt zelfs dat bedrijven die digitale diensten leveren via wetgeving verplicht moeten worden om technologische opsporingsmiddelen in te zetten in de strijd tegen online kindermisbruik. In Nederland vindt zelfs 72 procent dat de Europese Unie in actie moet komen en wetgeving hiervoor moet ontwikkelen. Europese burgers vinden het internet niet veilig voor kinderen. 

Oproep aan EU: verplicht techbedrijven via wetgeving

Celine Verheijen, projectcoördinator bij Defence for Children: “De boodschap is duidelijk: Europese burgers willen dat de Europese Unie in actie komt om kinderen online te beschermen. Nu de Europese Unie aan wetgeving voor digitale dienstverlening werkt, is het cruciaal dat zij de stem van de Europese burger hierin meenemen. We roepen de Europese Unie daarom op hier gehoor aan te geven en met wetgeving te komen dat onlinediensten verplicht tot een proactieve aanpak van kindermisbruik.” 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met persvoorlichter Nienke Toren via 06 10 47 24 98 of pers@defenceforchildren.nl.

Onderzoeksmethodologie:

• Het kwalitatief en kwantitatief onderzoek is uitgevoerd door Outrageous Impact en YouGov onder representatieve groepen volwassen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije Polen en Zweden.
• Er zijn datasets voor acht landen beschikbaar. Er is een geaggregeerde EU-dataset beschikbaar. Alle cijfers van de kwantitatieve gegevens zijn afkomstig van YouGov Plc. De totale steekproefomvang bedroeg 9.410 deelnemende volwassenen in Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Zweden, Duitsland, Italië, Hongarije, Polen en Spanje. Het veldwerk werd verricht tussen 2 en 11 september 2021. De enquête is online uitgevoerd. De cijfers zijn voor elk land even zwaar gewogen om een "gemiddelde" waarde te verkrijgen. De kwalitatieve gegevens zijn verzameld in 7 landen (alle bovengenoemde landen behalve Zweden) via online Remesh-sessies met 210 mensen. Dit werd in het eerste deel van 2021 binnen 4 maanden gedaaan door Ourageous Company.

Over ECPAT International

ECPAT is een internationale organisatie met 122 leden in 104 landen die seksuele uitbuiting van kinderen tegengaat door onderzoek, belangenbehartiging en actie. Sinds 2020 werkt ECPAT International samen met Defence for Children - ECPAT Nederland en lidorganisaties in de hele EU aan de uitvoering van Project Beacon, een voorlichtings- en belangenbehartigingscampagne gericht op technologie en kinderrechten in de EU.

Nederlandse cijfers van de survey (1.000 Nederlanders)

Vraag

Nederland

Gemiddelde 8 landen 

1. Hoeveel privacy is er volgens u momenteel online?

 Geen tot weinig privacy: 64%

 Veel tot enige privacy: 32%

 Weet ik niet: 3%

Geen tot weinig privacy: 68%

Veel tot enige privacy: 25%

Weet ik niet: 7%

2. Ik heb er vertrouwen in dat kinderen het internet veilig kunnen gebruiken zonder dat zij worden benaderd door volwassenen die hen online kwaad willen doen.

(Enigszins) Mee eens: 24%

(Enigszins) Oneens: 72%

Weet ik niet: 4%

(Enigszins) Mee eens: 20%

(Enigszins) Oneens: 73%

Weet ik niet: 7%

3. In welke mate is het meer of minder belangrijk, in vergelijking met uw eigen online privacy, om online dienstverleners in staat te stellen signalen van online seksuele uitbuiting of misbruik van kinderen te detecteren? Of is het net zo belangrijk?

Detectie belangrijker: 37%

Detectie/privacy even belangrijk: 41%

Detectie minder belangrijk: 5%

Weet ik niet: 14%

Zeg ik liever niet: 2%

Detectie belangrijker: 36%

Detectie en privacy even belangrijk: 40%

Detectie minder belangrijk: 7%

Weet ik niet: 13%

Zeg ik liever niet: 4%

4. In welke mate, of helemaal niet, zou u voorstander of tegenstander zijn van Europese wetgeving dat bedrijven verplicht om online kindermisbruik te detecteren?

Voorstander: 72%

Tegenstander: 15%

Weet ik niet: 12%

Zeg ik liever niet: 1%

Voorstander: 68%

Tegenstander: 15% 

Weet ik niet: 13%

Zeg ik liever niet: 4%


Uitleg over de detectie technologie bij vraag 3 en 4:

Er zijn automatische technologische hulpmiddelen die momenteel door een aantal online dienstverleners (bijv. sociale mediaplatformen), op vrijwillige basis worden gebruikt om de persoonlijke activiteiten van hun gebruikers te onderzoeken (bijv. rechtstreekse berichten), in een poging om signalen van online seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen (bijv. illegale foto’s of contact met kinderen) te detecteren. Het gebruik van dergelijke automatische technologische hulpmiddelen betekent echter dat gebruikers een deel van hun persoonlijke privacy prijsgeven wanneer ze de voorwaarden van deze online dienstverleners accepteren. De hulpmiddelen lichten immers beelden en berichten door om kinderen te beschermen

Deel dit artikel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee