Scroll down

Alternate Text
Pers banner

Persbericht: Belang kind in vreemdelingenwet moet ontwikkelingsschade bij kinderen voorkomen

In het vreemdelingenbeleid in Nederland wordt niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Dit blijkt uit tal van zaken die Defence for Children op de Kinderrechtenhelpdesk behandelt van kinderen van wie de belangen in de asielprocedure onvoldoende bij de beoordeling worden betrokken, kinderen die een ziekte of beperking hebben waaraan in de verblijfsprocedure geen passend gewicht wordt gegeven en kinderen die in een niet kindvriendelijke opvang in langdurige verblijfsonzekerheid leven. Hierdoor worden vreemdelingenkinderen ernstig in hun ontwikkeling geschaad. “Door het belang van het kind op te nemen in de vreemdelingenwet en die wet zo in lijn te brengen met het VN-Kinderrechtenverdrag komt hier structurele verandering in en wordt ontwikkelingsschade bij kinderen voorkomen”, zegt Martin Vegter, juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children. “Er is al geruime tijd een wetsvoorstel in voorbereiding dat de komende regeringsperiode de volle aandacht moet krijgen.”

Waar gaat het mis?

Akhrat, nu 21 jaar, geeft aan dat er in haar negen jaar durende verblijfsprocedure vanaf het begin af aan niet is gekeken naar belangen van haar en van haar zusje. “Voor mij als vrouw, maar ook als persoon is Irak geen veilig land,” aldus Akhrat. “Waarom zou ik daarnaar terug moeten? Daarnaast zou mijn gehandicapte zusje daar geen bestaanszekerheid hebben.” De zaak van Akhrat is een illustratief voorbeeld van de Kinderrechtenhelpdesk waar het misgaat in het Nederlandse vreemdelingenrecht, aldus Martin Vegter. “Het probleem is dat er geen verplichting bestaat voor de staatssecretaris om alle omstandigheden van een kind te betrekken en een vergunning te verlenen wanneer er bij uitzetting sprake zal zijn van ontwikkelingsschade. Met het verankeren van het belang van het kind in de vreemdelingenwet wordt in feite tegemoetgekomen aan uitspraken van de Raad van State die keer op keer heeft geoordeeld dat het belang van het kind uit artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag niet concreet genoeg is en meer duiding nodig heeft om in individuele gevallen goed toe te passen.”

Psychische schade kinderen

Doordat er in de verblijfsprocedures onvoldoende oog is voor de belangen van kinderen verblijven zij vaak vele jaren in onzekerheid in de asielopvang. Als kind is een azc heel kil, iedereen die er woont heeft stress. Ik kon hierdoor in die periode geen kind zijn”, zegt Akhrat. ”Je verhuist gemiddeld één keer per jaar, waardoor je steeds wordt weggerukt van school, je vriendjes en vriendinnetjes.” Martin Vegter: “Met name de psychologische zorg die veel kinderen nodig hebben vanwege hun vluchtverleden, wordt door de gedwongen verhuizingen elke keer onderbroken. Op de Kinderrechtenhelpdesk zien we dat langdurig verblijf in onzekerheid bij kinderen leidt tot psychische schade en dat het kinderen belemmert in hun ontwikkeling. Dat wordt versterkt door de angst voor gedwongen uitzetting. Wanneer het belang van het kind meteen diepgaand wordt getoetst en meegewogen, dan kan een heleboel schade bij kinderen worden voorkomen. En het kan tegelijkertijd voorkomen dat er steeds opnieuw discussie ontstaat over individuele zaken van kinderen die eindeloos moeten wachten.”   

Kinderrechten en verkiezingen

Het VN-Kinderrechtenverdrag bepaalt dat alle kinderen dezelfde rechten hebben. Eén van de belangrijkste rechten is het recht op de best mogelijke ontwikkeling. In Nederland wordt het recht van vreemdelingenkinderen op bescherming van hun ontwikkeling niet voldoende erkend, aldus de kinderrechtenorganisatie. In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen spreken zeven politieke partijen de ambitie uit om de situatie van kwetsbare vreemdelingenkinderen te verbeteren, blijkt uit de Kieswijzer Kinderrechten van Defence for Children. De PvdD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66 en DENK scoren hoog in de Kieswijzer op het thema migratiebeleid. Defence for Children roept de kiezer op te kijken op de Kieswijzer op www.stemvoorkinderen.nl en te stemmen voor een partij die kinderen centraal stelt.

---

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voorafgaand aan de verkiezingen vragen ervaringsdeskundige jongeren, waaronder Akhrat via video’s en podcasts aandacht voor hun situatie. Voor meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met Daniëlle de Jong, persvoorlichter van Defence for Children op telefoonnummer 06 1047 2498 of via pers@defenceforchildren.nl.  

Deel dit artikel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee