Scroll down

Alternate Text
Pers banner

Kinderpardon nog niet in lijn met kinderrechten van alle gewortelde kinderen

PERSBERICHT: Vandaag heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de criteria voor de Afsluitingsregeling van het kinderpardon bekend gemaakt. Met deze regeling wordt het Kinderpardon beëindigd. Kinderen kunnen nog een aanvraag indienen voor de Afsluitingsregeling tot en met maandag 25 februari 2019. Dat kan via het aanvraagformulier op de website van de IND. Veel gezinnen die voorafgaand aan 29 januari 2019 al een aanvraag hebben ingediend op grond van de Definitieve regeling hoeven dit niet opnieuw te doen. Defence for Children is opgelucht dat kinderen die langer dan vijf jaar in onzekerheid leven nog een beroep kunnen doen op de regeling. Tegelijk is Defence for Children bezorgd over de kinderen die niet aan de nieuwe criteria lijken te voldoen.

Onduidelijkheid over beschikbaarheidscriterium

Martine Goeman van Defence for Children “Kinderrechten doe je niet voor de helft. Natuurlijk zijn wij blij voor ieder kind dat binnenkort uit de onzekerheid is. De coalitiepartijen hebben eerder in de media een aantal van 630 kinderen genoemd. Dat zou fantastisch zijn voor deze kinderen. We maken ons echter zorgen over kinderen die wel in beeld zijn bij de gemeente maar niet meer in de opvang van het Rijk verblijven. Hen wordt aangeraden om een aanvraag in te dienen voor maandag 25 februari 2019. Dit is een korte tijd en we hopen dat kinderen hierdoor niet de boot missen. Kinderen die langer dan vijf jaar beschikbaar waren voor de autoriteiten en daarna buiten de Rijksopvang zijn gaan wonen, zouden onder de regeling moeten vallen. Dat wordt nu echter niet duidelijk op de website van de IND.” 

Kinderen niet discrimineren wegens handelen ouders

“Ook vinden we het niet in lijn met de rechten van het kind dat kinderen gestraft worden wanneer een ouder in het verleden is veroordeeld via het strafrecht. De kinderen vallen nu buiten de regeling terwijl zij net zoveel schade door hun verblijfsonzekerheid hebben opgelopen als de andere kinderen. De kinderen horen in ieder geval een vergunning te krijgen. Het gemaakte onderscheid, dat kinderen benadeeld worden vanwege het handelen van hun ouders, is in strijd met het non-discriminatiebeginsel. Artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag verplicht lidstaten zelfs specifiek een kind te beschermen tegen alle vormen van discriminatie op grond van de activiteiten en meningen geuit door zijn of haar ouders.

Langer dan vijf jaar in procedures maar niet altijd een asielprocedure

Daarnaast vallen ook kinderen buiten de regeling waarvan de ouders niet op tijd of geen asiel hebben aangevraagd in Nederland. Zo is op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children een zaak bekend van een meisje dat al meer dan vijf jaar in Nederland verblijft maar waarvan de asielaanvraag minder dan vijf jaar geleden is ingediend. Het meisje heeft eerst een tijd lang een (reguliere) verblijfsvergunning gehad, omdat haar moeder slachtoffer van mensenhandel is geworden. Toen deze vergunning stopte, heeft de moeder van het meisje asiel aangevraagd. Dit is nog geen vijf jaar geleden, waardoor haar dochter onder de  Afsluitingsregeling niet in aanmerking lijkt te komen voor het Kinderpardon. Naar het oordeel van Defence for Children levert dit onderscheid niet alleen schrijnende en onrechtvaardige situaties op, maar is dit ook in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Lees de regeling met een kinderrechtenbril

Goeman: “We pleiten er voor dat de regeling daadwerkelijk een oplossing biedt voor de kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Wanneer de regeling met een kinderrechtenbril wordt gelezen, is dat mogelijk.”

Deel dit artikel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee