Scroll down

Alternate Text
Pers banner

Gemeenten, maak meer werk van jongerenparticipatie

De Nationale Jeugdraad en Defence for Children roepen namens het Kinderrechtencollectief de nieuwe gemeenteraden op meer werk te maken van jongerenparticipatie. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben jongeren het recht om betrokken te worden bij het maken van gemeentebeleid dat hen aangaat. In sommige Nederlandse gemeenten gebeurt dit al, maar nog lang niet overal voldoende. Tijdens een werkconferentie over kinderrechten voor gemeenten op vrijdag 22 april as in het Drentse Roden worden alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om met jeugdparticipatie aan de slag te gaan.

De Nationale Jeugdraad en Defence for Children overhandigen daar namens jongerenraden het raadsadres ‘Jeugdparticipatie in gemeenten’ aan Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Vereniging voor Raadsleden. Dit gebeurt tijdens een werkconferentie van Politiek Netwerk Drenthe waar de vraag centraal staat hoe raadsleden uit Noord-Nederland aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen voldoen door toekomstige generaties te betrekken. Ook de kinderburgemeester van Assen, Luna Bouius, is aanwezig bij de overhandiging.

Impact op toekomst

Beslissingen die in de gemeente genomen worden, zoals over onderwijs, jeugdzorg maar ook het klimaat, hebben grote impact op het leven van jongeren en hun toekomst. Zij hebben er recht op betrokken te worden bij beleid dat over hen gaat. Dat betekent niet alleen dat de mening van jongeren gevraagd wordt, maar dat er werkelijk naar hen geluisterd wordt en dat zij feedback krijgen over wat er mee gedaan is in de beleidsuitvoering.

“Het is belangrijker dan ooit om jongeren te betrekken bij het maken van beleid”, zegt Séun Steenken, bestuurslid van de Nationale Jeugdraad. “Kijk naar de wooncrisis, de klimaatcrisis of de jeugdzorgcrisis: zoveel negatieve ontwikkelingen die invloed hebben op de leefwereld van jongeren. Om die negatieve koers te keren, moeten er veel beslissingen worden genomen, zowel landelijk als op lokaal niveau. Het is ontzettend belangrijk dat jongeren bij die beslissingen worden betrokken, want het gaat nou eenmaal over hun toekomst.”

Goede voorbeelden

Sommige gemeenten zijn al goed op weg. In Almere is er bijvoorbeeld de stichting JAMES: Jongeren Almere Met Een Stem. JAMES verbindt alle jongerenorganisaties in de stad met elkaar en weet zo sociale ontmoetingen en dialoog te organiseren tussen alle verschillende jongeren in de stad. Zo organiseerde JAMES een fototentoonstelling op straat over mentaal welzijn onder jongeren om dit thema beter bespreekbaar te maken onder jongeren.

In Utrecht is er een jongerendenktank opgericht die eens in de twee weken samenkomt om nieuwe jongerenactiviteiten te ontwikkelen en na te denken wat nog meer kan helpen om kinderen een veilige plek te geven en gezond te laten opgroeien. Zo werd er al een dans battle georganiseerd en een writer’s camp. “Maar het is veel meer, het is een manier waarop jongeren zichzelf kunnen uiten en gehoord voelen”, aldus Séun Steenken.

Structurele investering nodig

‘’Gemeenten staan voor de uitdaging om jongerenparticipatie in de komende vier jaar te agenderen en de samenwerking met jongeren ook betekenisvoller te maken en door te ontwikkelen”, zegt Maartje Berger van Defence for Children. “Dat vergt een structurele investering vanuit gemeenten. Kinderen en jongeren weten heel goed wat er concreet in hun stad of dorp kan verbeteren, dus betrek hen ook bij het maken van beleid dat over hen gaat. ”

​Meer informatie:

Deel dit artikel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee