Scroll down

Alternate Text
News banner

Minderjarige en kwetsbare jongens worden vaker tot prostitutie gedwongen dan we weten

Minderjarige jongens die seksuele relaties hebben tegen betaling blijven buiten beeld van hulpverlening en politie. Dit blijkt uit het rapport ‘Discretie te allen tijde’ dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in samenwerking met Lumens heeft uitgevoerd. Het rapport biedt inzichten in de achtergrond van jongens die geslachtsgemeenschap hebben tegen betaling, en specifiek jongens die slachtoffer zijn van uitbuiting en misbruik. Het onderzoek is gedaan in het kader van werkzaamheden van de Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting, waar Defence for Children – ECPAT onderdeel van is.

De jongens die te maken hebben met seksuele uitbuiting zijn gemiddeld vijftien jaar en wonen veelal nog thuis wanneer ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap met een ‘klant’ (lees misbruiker) hebben tegen betaling. Velen van hen geven aan langer dan een jaar te zijn uitgebuit en meerdere afspraken per week of zelfs per dag te hebben gehad, waarbij zij de seksuele handelingen en verdiensten of een deel daarvan moesten afstaan.

Veel vraag naar prostitutie met minderjarige jongens

Geslachtsgemeenschap en seksuele handelingen met een minderjarige tegen betaling is strafbaar in Nederland, ook als de minderjarige aangeeft het vrijwillig te doen. Als een derde persoon erbij betrokken is, is er zelfs vaak sprake van mensenhandel. Het rapport laat zien dat er ondanks het verbod een grote vraag is naar prostitutie met jongens en dat klanten het risico nemen dat zij met een minderjarige van doen hebben of daar zelfs bewust naar op zoek gaan. Celine Verheijen van Defence for Children - ECPAT: “Het is schokkend dat mensen die seksuele handelingen en geslachtsgemeenschap kopen zo weinig verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat minderjarigen worden uitgebuit. Het is zeer zorgelijk dat de jongens die worden uitgebuit in de prostitutie buiten beeld blijven.”

Verantwoordelijkheid van datingsites

Uit het onderzoek blijkt dat het contact met minderjarige jongens regelmatig vanuit seksadvertentiesites of dating- of chat-apps zoals Grindr of Bullchat plaatsvindt. Dat respondenten op mogelijk minderjarige leeftijd via bovenstaande platformen in contact komen met klanten is zorgelijk. Deze websites en apps hanteren namelijk vaak een minimumleeftijd van achttien jaar. De platforms voeren blijkbaar onvoldoende controle uit op de aanwezigheid van minderjarigen op hun platform en hebben zo een faciliterende rol in seksuele uitbuiting van minderjarigen.

Hotels werden vaak genoemd als plek waar het misbruik plaatsvond

Na ‘bij de klant thuis’ werden hotels het vaakst genoemd als plek waar het misbruik plaatsvond. Zo geeft één van de respondenten uit het onderzoek aan dat: ‘hotels zeggen dat ze van niets weten, maar ondertussen weten ze genoeg wat er in die hotels gebeurt. Want ja, waarom zou iemand anders voor drie uur een hotelkamer boeken? [..] Zij verdienen er goed op.’ Verheijen: “Het feit dat ook in dit onderzoek hotels zo vaak worden genoemd als plek waar de seksuele uitbuiting plaatsvond, laat weer zien welke verantwoordelijkheid bij hotels ligt om personeel te trainen. Online training op het herkennen van illegale prostitutie en mensenhandel kan heel gemakkelijk via: www.hetccv.nl/defenceforchildren. Er zijn e-learnings voor receptie, schoonmaak, beveiliging en technische dienst. Ze zijn gratis te volgen en duren slechts 10-15 minuten.”

Jongens worden gedwongen tot seks tegen betaling

De resultaten in dit rapport geven grond voor het vermoeden dat mogelijk een aanzienlijke groep mannelijke slachtoffers op jonge leeftijd geslachtsgemeenschap moet hebben tegen betaling. Zij zijn echter niet in beeld bij officiële instanties. Jongens doen bijna nooit aangifte en komen ook zelden in contact met de hulpverlening. De drempel om te vragen om hulp ligt in het algemeen voor jongens hoger dan voor meisjes. Dat is het gevolg van heersende taboes rondom homoseksualiteit, slachtofferschap bij mannen en gedwongen prostitutie. Het verborgen karakter van jongensprostitutie bemoeilijkt het signaleren van slachtoffers en daders. Het rapport roept daarom op tot meer toezicht op de online en fysieke plekken waar klanten en minderjarigen met elkaar in contact komen. Defence for Children – ECPAT ondersteunt de oproep.

LHBTQI+ en dakloosheid

De studie laat tot slot zien dat er extra zorgen zijn met betrekking tot dak- en thuisloze LHBTQI+-jongeren. Het onderzoek laat zien dat jonge jongens bij de start van of tijdens de uitbuiting dak- en thuisloos zijn. Gezien de verdubbeling in het aantal dak- en thuisloze jongeren in de afgelopen tien jaar, is het belangrijk om extra aandacht te hebben om deze jongens te beschermen tegen seksuele uitbuiting.

Meer informatie:

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Netwerkdag Platform HOPE 2024

Op 28 maart 2024 organiseerde Platform HOPE een netwerkdag in Bunnik. Diverse gemeentes, ministeries en professionals ui…


Lees meer

Gerichte aanpak nodig voor jonge daders van seksuele uitbuiting

Recent onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen wijst uit dat risicofactoren…


Lees meer

Hoge kans op herhaling bij daders seksuele uitbuiting

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld onderzocht voor het eerst hoe vaak daders van mensenhandel in Ne…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee