Scroll down

Alternate Text
News banner

Nieuwe resolutie van de Verenigde Naties over kinderen zonder ouderlijke zorg

Voor het eerst in de geschiedenis erkennen alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de noodzaak om te investeren in het bij elkaar houden van families. Zij stemden unaniem in met de VN resolutie voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg. Ook is er erkenning voor de schade die kinderen op kunnen lopen in institutionele zorg. Defence for Children voert samen met het Better Care Network Netherlands lobby voor de omvorming van institutionele zorg naar gezinsgerichte zorg en is hiermee zeer verheugd.

Impact

Op 18 december 2019 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een nieuwe resolutie aan, waarbij voor het eerst kinderen zonder ouderlijke zorg centraal staan. De resolutie dringt erop aan dat alle lidstaten programma’s, beleid en diensten ontwikkelen en implementeren om families te steunen. Hoewel VN resoluties eerder politieke dan juridische documenten zijn, is deze resolutie een belangrijk bewijs van de verplichtingen van lidstaten om kinderen zonder ouderlijke zorg te ondersteunen. Organisaties die zich inzetten voor kinderen, zoals Defence for Children, zullen de VN-lidstaten wijzen op de toezeggingen die zij in deze resolutie gedaan hebben en hen oproepen zich eraan te houden.

Achtergrond

Een ongekende coalitie van meer dan 255 organisaties, netwerken en agentschappen die op lokaal, nationaal, regionaal en wereldwijd niveau in alle regio's werken, kwam het afgelopen jaar samen om een ​​uitgebreide reeks kernaanbevelingen te ontwikkelen en te bepleiten. Deze wereldwijde beweging liet initiatieven zien in hervormingen in de opvang van kinderen van institutionele zorg naar gezinsgerichte zorg die in alle regio's van de wereld plaatsvinden. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door een steeds groeiend partnerschap tussen regeringen, internationale organisaties, donoren en maatschappelijke organisaties. Veel van de aanbevelingen van de coalitie zijn terug te vinden in de tekst van de resolutie, maar sommige zeer belangrijke aanbevelingen ontbreken. Zoals het cruciale belang van participatie van kinderen en hun families, niet alleen bij de dagelijkse beslissingen die hen individueel raken, maar ook bij het informeren en evalueren van de systeemhervormingen en interventies die worden gemaakt om hen effectiever en adequater te ondersteunen.

Kernaanbevelingen

Ongeveer 80% van de kinderen die in weeshuizen verblijven hebben een gezin of familie. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze kinderen adequate zorg krijgen. De resolutie geeft richtlijnen voor alle organisaties en andere betrokkenen bij kinderen die opgroeien zonder ouderlijke zorg. Het is van groot belang dat lidstaten zich inzetten om gezinnen bij elkaar te houden of, indien dit niet mogelijk is, in gezinsvervangende zorg te voorzien. Ook dient onnodige scheiding van ouders en kinderen te worden voorkomen door de oorzaak van de problemen aan te pakken. Daarnaast moet een einde komen aan het institutionaliseren van kinderen door de drijfveren die dit in stand houden aan te pakken, waaronder weeshuistoerisme. Het plaatsen van kinderen in instellingen of weeshuizen moet worden vervangen door kwalitatieve alternatieve zorg, bij voorkeur in een gezinsomgeving.

Rechten van kinderen zonder ouderlijke zorg

In artikel 20 van het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen die tijdelijk of permanent niet in hun eigen gezinnen opgroeien, recht hebben op bijzondere bescherming van de overheid. De nieuwe resolutie toont aan dat onder lidstaten consensus bestaat over de rechten van kinderen zonder ouderlijke zorg en dat lidstaten zich voor deze rechten willen inzetten. Defence for Children onderschrijft daarom dat in de nieuwe resolutie wordt bevestigd dat het niet in het belang is van het kind om op te groeien in een instelling of weeshuis.

Meer informatie

De resolutie is als onderdeel opgenomen in het rapport van het derde comité over de promotie en bescherming van kinderrechten. De tekst is te raadplegen op de pagina’s 7-21 van het rapport.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children - ECPAT spreekt in New York over seksuele uitbuiting in relatie tot weeshuistoerisme

Op dinsdag 10 oktober vond in New York een paneldiscussie plaats over uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen in de…


Lees meer

Defence for Children - ECPAT spreekt in New York met VN-Rapporteur over ‘voluntourism’

Op 10 oktober 2023 neemt Defence for Children-ECPAT deel aan een paneldiscussie in New York over uitbuiting en seksueel …


Lees meer

Hoe vrijwilligerstoerisme seksuele uitbuiting kan faciliteren en maatregelen om dit voorkomen

Veel reizigers willen tegenwoordig meer dan alleen een vakantie: ze zijn op zoek naar authentieke ervaringen, persoonlij…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee