Scroll down

Alternate Text
News banner

Nederland voldoet aan minimumnormen in strijd tegen mensenhandel

Nederland voldoet volledig aan de minimumnormen om mensenhandel uit te bannen, blijkt uit het jaarlijkse TIP-rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel moet Nederland meer doen om slachtoffers van seksuele uitbuiting te identificeren en mensenhandelaren te vervolgen en te berechten, zoals uit de aanbevelingen van het rapport blijkt. Defence for Children – ECPAT: “Naar schatting worden 1300 Nederlandse meisjes per jaar slachtoffer van seksuele uitbuiting. Maar deze aantallen zien we niet terug in de hulpverlening en al helemaal niet in politieonderzoeken. Als het gaat om jongensslachtoffers zijn onze blinde vlekken nog groter.”

In het TIP-rapport (Trafficking in Persons Report) wordt Nederland net als voorgaande jaren in de hoogste categorie ingedeeld. Nederland blijft daarmee op Tier 1 gerangschikt, de hoogste kwalificatie. De indeling wordt gemaakt op basis van minimumstandaarden in de aanpak van mensenhandel. Het rapport prees de toename van het aantal politieonderzoeken naar mensenhandel in Nederland, evenals de uitbreiding van opvangcapaciteit voor slachtoffers van mensenhandel, de uitbreiding van de regionale coördinatie om mensenhandel tegen te gaan en de toegenomen middelen bij de arbeidsinspectie om mensenhandel te onderzoeken.

Maar niet genoeg

Ondanks deze inspanningen werden er afgelopen jaar minder mensenhandelaren in Nederland vervolgd en berecht, terwijl het aantal politieonderzoeken wel toenam. Ook werden minder slachtoffers geïdentificeerd, werd de pilot multidisciplinaire vaststelling slachtofferschap beëindigd en kon Nederland geen volledige data aanleveren over slachtoffers van mensenhandel voor de gevraagde periode. En voor het tweede opeenvolgende jaar zijn er geen veroordelingen van mensenhandelaren op de eilanden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) geweest. 

Aanbevelingen voor Nederlandse overheid

Het TIP-rapport komt met aanbevelingen voor de Nederlandse overheid om de aanpak van mensenhandel te verbeteren:

 • Verhoog de inspanningen om slachtoffers te identificeren.
 • Zorg voor hulpverlening aan alle slachtoffers van mensenhandel, ongeacht hun medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek.
 • Verhoog de inspanningen voor de opsporing, vervolging en berechting van mensenhandelaren om hen tot aanzienlijke gevangenisstraffen te veroordelen.
 • Versterk het kinderbeschermingssysteem om kwetsbaarheid voor kinderuitbuiting tegen te gaan.
 • Verbeter de kwaliteit van de gegevensverzameling voor wetshandhaving en zorg dat data over slachtofferidentificatie tijdig beschikbaar zijn voor beleidsevaluatie.
 • Verwerk meetbare doelstellingen in het nationale actieplan mensenhandel.
 • Vergroot het bereik naar potentiële slachtoffers in arbeidssectoren en identificeer slachtoffers van arbeidsuitbuiting.
 • Implementeer resultaatgerichte opleiding en begeleiding van ambtenaren op de BES-eilanden om de identificatie van slachtoffers en de vervolging van mensenhandelaars te verbeteren.
 • Breid het mandaat van de Nationaal Rapporteur uit of wijs een andere onafhankelijke instantie aan om inspanningen tegen mensenhandel op de BES-eilanden te evalueren en te beoordelen.

Extraterritoriale uitbuiting van kinderen

Het TIP-rapport 2020 gaat ook specifiek in op extraterritoriale seksuele uitbuiting van kinderen: daders die seksuele handelingen verrichten met kinderen buiten het land waar zij wonen. ECPAT International en ECPAT-groepen in meer dan 100 landen, waaronder Defence for Children - ECPAT in Nederland, doen er alles aan om kinderen hiertegen te beschermen. Het rapport benadrukt de trends die ECPAT International ziet, waaronder: 

 • Kinderen lopen het risico op seksuele uitbuiting in de context van reizen en toerisme.
 • Er is zowel lokale als buitenlandse vraag voor seksuele uitbuiting van kinderen.
 • Daders groomen kinderen online om hen daarna te ontmoeten.
 • Kinderen die in weeshuizen opgroeien, lopen risico op uitbuiting.

Meer lezen:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Hoge kans op herhaling bij daders seksuele uitbuiting

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld onderzocht voor het eerst hoe vaak daders van mensenhandel in Ne…


Lees meer

Tweede Kamer wil ook een betere motivatie in vonnissen van zedenzaken

Minister Yesilgöz (Justitie) gaat in gesprek met het openbaar ministerie en de rechtspraak over de motivering van straff…


Lees meer

Ervaringsdeskundigen seksueel geweld starten nieuwe beweging

Op 3 maart 2022 is BraveMovement gelanceerd, met als doel het uitbannen van seksueel geweld tegen kinderen vóór 2030. De…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee