Scroll down

Alternate Text
News banner

Aanpak seksuele uitbuiting kinderen: van hotels, jeugdhulp tot pro-ana coaches

De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting, waar Defence for Children – ECPAT onderdeel van uitmaakt, richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijke beperkte slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland. Ook in tijden van corona zette de Coalitie dat werk onverminderd voort. Een terugblik op de eerste helft van 2020 en de grote stappen die zijn gezet met drie van de Coalitie-projecten, die elk op een ander vlak seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen gaat.  

Hotels en vakantieparken signaleren prostitutie minderjarigen

In de eerste helft van 2020, hebben 502 hotelmedewerkers, 58 studenten in toerisme en 51 medewerkers in vakantieparken e-learnings gevolgd op het signaleren van seksuele uitbuiting en illegale prostitutie van minderjarigen. In januari is samen met de politie een training gegeven aan gemeenteambtenaren van 23 gemeenten en politie in het kader van leerkringen die worden georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid binnen het project Vitale Vakantieparken, waar we vanuit de Coalitie ook onderdeel van uitmaken. Prostitutie is in de afgelopen jaren voor een groot deel verschoven naar de online omgeving, met name wanneer het minderjarigen betreft. Digitale contacten zijn moeilijker traceerbaar en door de daling van het aantal seksclubs, bordelen en ramen vindt prostitutie vaker plaats onder andere in vakantiewoningen en hotels. Het is dus ontzettend belangrijk dat personeel van hotels en vakantieparken zich bewust zijn van de signalen van prostitutie. Van de receptionist tot het schoonmaakpersoneel, allen moeten zij dit kunnen herkennen en weten hoe hier melding van te maken. Defence for Children - ECPAT werkt op dit moment aan een e-learning voor beveiligers in hotels en vakantieparken.

Reactie minister op rapport over zorg na 18plus

In juni reageert minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het onderzoek ‘Help! Ook na mijn 18de Doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na seksuele uitbuiting noodzakelijk’ van Defence for Children – ECPAT en Kind met Recht. Continuïteit en gespecialiseerde zorg laat nog vaak te wensen over. Dit geldt voor alle jongeren in de zorg, maar in het bijzonder voor slachtoffers van seksuele uitbuiting (bijvoorbeeld door loverboys). Als de overgang naar praktische zelfstandigheid na hun 18e jaar niet goed verloopt, stapelen de problemen zich snel op. Zo is er een verhoogd risico op uitval bij studie of werk, een gebrek aan inkomen, schulden of nog erger: dakloosheid, verslaving en (herhaalde) seksuele uitbuiting. De Jonge onderschrijft in zijn reactie het belang van de gedane aanbevelingen en geeft aan dat nodige acties reeds in gang zijn gezet. Tevens zal hij expliciet bekijken of de huidige inzet en ontwikkelingen voldoende zijn of dat aanvullende acties nodig zijn. In de voortgangsbrief van het programma Samen tegen Mensenhandel zal hij over de voortgang rapporteren. Wij zullen de voortgang vanzelfsprekend kritisch blijven volgen.  

Moties aangenomen na pro-ana coaches onderzoek

Op de valreep van het politieke zomerreces zijn vier moties aangenomen die belangrijk zijn in de strijd tegen pro-anorexiacoaches. Deze coaches ‘helpen’ (minderjarige) meisjes met een eetstoornis online om verder af te vallen. Een groot deel is daarbij bewust uit op het bemachtigen van seksueel expliciet materiaal en soms loopt dit contact zelfs uit op (fysiek) seksueel misbruik. Deze verontrustende bevindingen komen naar voren in ‘De wereld van pro-ana coaches’, een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Begin maart werd dit onderzoeksrapport- inclusief aanbevelingen voor de opsporing en de zorg- aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanwege corona gebeurde daar lange tijd niets mee. Om duidelijk te maken dat deze coaches straffeloos doorgaan zolang politieke actie uitblijft, deed het CKM een klein vervolgonderzoek met een online lokprofiel. Wat bleek? Anderhalf jaar na het eerste onderzoek doken een aantal van dezelfde coaches op! Het haalde de voorpagina van het Nederlands Dagblad en daarmee staat het onderwerp momenteel weer op de agenda. Met de vier onlangs aangenomen moties  dient het kabinet prioriteit te geven aan de opsporing en zorg. Het zijn de eerste stappen in de bescherming van deze kwetsbare groep jongeren. Het CKM kijkt hoopvol uit naar het inhoudelijk debat dat na het politieke zomerreces wordt gevoerd.

Over de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting

De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en bestaat uit het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Fier en Defence for Children – ECPAT. De Coalitie heeft als doel: structurele verandering bewerkstelligen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting. Bij de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders en samenwerking gezocht met alle relevante (keten)partners. De Coalitie wordt onder meer ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Adessium Foundation en Stichting Janivo.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Hoge kans op herhaling bij daders seksuele uitbuiting

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld onderzocht voor het eerst hoe vaak daders van mensenhandel in Ne…


Lees meer

Tweede Kamer wil ook een betere motivatie in vonnissen van zedenzaken

Minister Yesilgöz (Justitie) gaat in gesprek met het openbaar ministerie en de rechtspraak over de motivering van straff…


Lees meer

Ervaringsdeskundigen seksueel geweld starten nieuwe beweging

Op 3 maart 2022 is BraveMovement gelanceerd, met als doel het uitbannen van seksueel geweld tegen kinderen vóór 2030. De…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee