Scroll down

Alternate Text
News banner

Samenwerken aan een wereld vrij van kinderarbeid

Op 12 juni, tijdens de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, wordt stil gestaan bij de miljoenen kinderen die arbeid verrichten. Volgens de International Labour Organization (ILO) werken wereldwijd 152 miljoen kinderen. Het VN-Kinderrechtenverdrag beschermt kinderen tegen ongeoorloofde vormen van kinderarbeid en uitbuiting en de Sustainable Development Goals hebben tot doel om kinderarbeid in al haar vormen uit te bannen voor 2025. Defence for Children – ECPAT is in binnen- en buitenland actief in het tegengaan van kinderarbeid en beschermt kinderen door samen te werken met overheden en bedrijven.

Nederland: Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Op 14 mei 2019 is door de Eerste Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. Een belangrijke stap vooruit: hiermee worden ondernemingen die in Nederland goederen en/of diensten leveren verplicht om te voorkomen dat hun goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Ondernemingen moeten verklaren dat zij hierin gepaste zorgvuldigheid betrachten. Wanneer de onderneming een redelijk vermoeden heeft dat hun goederen en/of diensten tot stand komen met kinderarbeid, dan moet de onderneming een onderzoek doen en eventueel een plan van aanpak vaststellen en uitvoeren. Doet de onderneming dit niet, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Ondernemingen die herhaaldelijk in de fout gaan, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Defence for Children – ECPAT heeft in het Girls Advocacy Alliance programma samen met Plan Nederland en Terre des Hommes gepleit om de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan te nemen.

Samenwerken met het bedrijfsleven

Defence for Children - ECPAT werkt nauw samen met het bedrijfsleven, voornamelijk in de reis- en toerismesector, om één van de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen, namelijk seksuele uitbuiting van kinderen. Met het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met fondsen van de TUI Care Foundation, werkt Defence for Children – ECPAT in het programma Together for the Protection of Children in Tourism samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, TUI, en implementing partners ECPAT International en ECPAT Mexico aan het tegengaan in Phuket Thailand en in Cancún, Mexico. Kinderen worden getraind in het herkennen van seksuele uitbuiting en voeren campagne om toeristen te motiveren risico’s en misstanden te melden. Toerismeprofessionals worden getraind en de ondernemingen worden bijgestaan in het ontwikkelen van beleid. Één van de belangrijkste tools daarbij is The Code

Kinderbeschermingsbeleid verplicht

In het programma Down to Zero werken verschillende ECPAT-organisaties, waar Defence for Children – ECPAT ook onderdeel van uitmaakt, in Azië en Latijns-Amerika aan het tegengaan van seksuele uitbuiting in reizen en toerisme. Bijvoorbeeld in Khajuraho, India worden lokale gidsen getraind om de ogen en oren open te houden. In de Domincaanse Republiek werkt partner MAIS samen met toerismeassociaties en in de Filipijnen heeft ECPAT bewerkstelligd dat de lokale overheid toerismeondernemingen verplicht om kinderbeschermingsbeleid te hebben, als aanvullende voorwaarde bij een vergunning. In Salvador de Bahía, Brazilië, zorgen partners dat kinderen tijdens het jaarlijkse carnaval beschermd worden via campagnes en mobiele kinderbeschermingsteams die meelopen tijdens de optochten.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2019

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en kinderrechtenorganisatie Defence for Children loven dit najaar voor…


Lees meer

Cijfers Kinderrechtenhelpdesk eerste helft 2019

In de eerste helft van 2019 heeft de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children 794 zaken behandeld. De meeste vrage…


Lees meer

Samenwerking met Drukbedrijf.

Defence for Children is een samenwerking aangegaan met Drukbedrijf. Jaarlijks sponsort Drukbedrijf. de kinderrechtenorga…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee