Scroll down

Alternate Text
News banner

Professionals onderwijsveld: meer leerlingen naar speciaal onderwijs door gebrekkige hulp op school

Professionals uit het onderwijsveld uiten hun zorgen over het stijgende aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Leerlingen stromen volgens hen vaker uit naar het speciaal onderwijs omdat er in het regulier onderwijs onvoldoende hulp en ondersteuning aanwezig is. De voorzitter van de sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs vertelt in een interview aan NU.nl dat scholen weliswaar hun best doen om de zorg voor kinderen op niveau te krijgen, maar dat er toch steeds meer kinderen tussen wal en schip vallen in het regulier onderwijs. 

Defence for Children onderschrijft deze zorgen en wijst erop dat de stijging van het aantal kinderen in het speciaal onderwijs niet nieuw is. Het aantal kinderen in het speciaal onderwijs stijgt al jaren en sommige kinderen en jongeren vinden überhaupt geen passende plek in het huidige onderwijssysteem. Defence for Children roept de Nederlandse Staat daarom nogmaals op om een inclusief onderwijssysteem te realiseren.

Kinderen vallen tussen wal en schip

Oorzaken zijn volgens de voorzitter van de sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs het lerarentekort, grote klassen en het niet op tijd op gang komen van hulpverlening om scholen heen. Defence for Children herkent deze signalen. Onze Kinderrechtenhelpdesk behandelt veel zaken waarin kinderen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs omdat er in het regulier onderwijs niet de benodigde ondersteuning kan worden geboden. Scholen geven vaak aan dat zij 'handelingsverlegen' zijn of dat de ondersteuning van het kind te duur is. Ook worden veel kinderen met een beperking überhaupt niet toegelaten tot regulier onderwijs, terwijl zij dat wel willen.

Het recht op inclusief onderwijs

Met het ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Verdrag Handicap is de Nederlandse Staat de verplichting aangegaan om het recht op inclusief onderwijs stapsgewijs te realiseren. Inclusief onderwijs betekent dat kinderen samen naar school moeten kunnen gaan in één inclusief onderwijssysteem, waarin zij ondersteuning op maat ontvangen en waarin de kansen op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing voorop staan. Defence for Children vindt dat de Nederlandse Staat nog onvoldoende doet om de verdragsverplichtingen na te komen. Het huidige tweesporensysteem van regulier en speciaal onderwijs voldoet niet aan de internationale norm van inclusief onderwijs.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgen om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt nog steeds en er zijn zorgen over leerlingen met een extra onders…


Lees meer

Kwaliteit leerlingenvervoer onvoldoende

De kwaliteit van het leerlingenvervoer voor kinderen die naar speciaal onderwijs gaan, is onvoldoende. Het vervoer heeft…


Lees meer

Voortgangsrapportage passend onderwijs: geen stappen richting inclusief onderwijs

Demissionair minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op vrijdag 17 december, net voor het kerst…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee