Scroll down

Alternate Text
News banner

Inclusief onderwijs nog meer op losse schroeven

Defence for Children is bezorgd dat de verwezenlijking van een inclusief onderwijssysteem door de bestaande problemen in het onderwijs verder onder druk komt te staan. Onlangs hebben de Algemene Onderwijsbond (AOB) en het Lerarencollectief laten weten dat zij niet langer deelnemen aan gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het huidige systeem van passend onderwijs. Hoewel Defence for Children begrip heeft voor het besluit van de bonden, is het teleurstellend dat het zover is gekomen.

Problematiek in het onderwijs

Volgens de AOB en het Lerarencollectief zet het ministerie van OCW stappen richting inclusief onderwijs, terwijl het huidige systeem van passend onderwijs al ‘piept en kraakt’. Er is sprake van een alsmaar stijgend lerarentekort, kinderen zitten vaak in te grote klassen en de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De onderwijsbonden benoemen deze problematiek duidelijk in hun nieuwsberichten (opgenomen onder dit bericht).

Defence for Children herkent de door de bonden genoemde problemen. Het op orde hebben van de randvoorwaarden is essentieel voor het functioneren van eenonderwijssysteem. Defence for Children vindt dit ook een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van inclusief onderwijs. Goed geschoolde en voldoende leraren zijn van fundamenteel belang. Zij moeten alle benodigde ondersteuning krijgen om ieder kind in de klas de aandacht te kunnen geven die het nodig heeft.

Tegelijkertijd herkent Defence for Children het door de AOB geschetste beeld dat sprake zou zijn van ‘een doordenderende trein van het ministerie richting inclusief onderwijs’ niet. In de eerste plaats zien we dat het ministerie van OCW blijft streven naar inclusiever, in plaats van inclusief onderwijs (zoals meermaals staat vermeld in de Rijksbegroting). Dit houdt in dat het ministerie kennelijk vasthoudt aan het systeem van gesegregeerd onderwijs en inzet op integratie in plaats van inclusie. Van een trein richting inclusief onderwijs is dus geen sprake. In de tweede plaats betreft het evenmin een ‘doordenderende’ trein. Immers, de routekaart met daarin de visie op de verdere ontwikkeling van een inclusief  onderwijssysteem is nog altijd niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het feit dat dit wordt keer op keer wordt uitgesteld, is in dit kader veelzeggend.

Inclusief onderwijs als stip aan de horizon

Inclusief onderwijs kan niet worden gerealiseerd binnen het huidige, gesegregeerde, onderwijssysteem van passend onderwijs. Daar komt bij dat de huidige problematiek, zoals ook benoemd door de bonden, een volledige implementatie van inclusief onderwijs belemmert. Defence for Children roept op de bestaande problemen aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk de bonden weer aan de gesprekstafel te krijgen. Zij zijn een onmisbare partner voor de realisatie van het  inclusieve onderwijssysteem waartoe Nederland, volgens internationale en Europese verdragen, is verplicht.

 

Meer informatie:

 

 

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Inclusiever onderwijs als ‘open einde'-post in Rijksbegroting

Op woensdag 23 november 2022 wordt de Rijksbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespr…


Lees meer

Initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ van D66 naar Raad van State

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind heeft regeringspartij D66 een initiatiefwetsvoorstel naar de Raad v…


Lees meer

Zorgen om privacywaarborgen en rechtspositie in conceptwetsvoorstel verzuim

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil het verzuim van leerlingen terugdringen door de Leerplicht…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee