Scroll down

Alternate Text
News banner

Inclusief onderwijs ten onrechte nog altijd geen prioriteit overheid

Inclusief onderwijs is helaas nog steeds geen prioriteit van de (demissionaire) regering. Dat blijkt uit de behandeling van de begroting 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 17 en 18 november. Tijdens het debat vroegen verschillende Kamerleden aandacht voor inclusief onderwijs. Het is teleurstellend dat Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media, niet inhoudelijk op dit onderwerp inging. Hij verwees in het debat alleen naar de voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak passend onderwijs die in december zal uitkomen.

Inclusief onderwijs in de Tweede Kamer

Tijdens het debat vroegen Lisa Westerveld (GroenLinks) en Paul van Meenen (D66) aandacht voor inclusief onderwijs. Van Meenen riep de minister op tot het volgende: “Zet betekenisvolle stappen op weg naar inclusief onderwijs, zodat alle kinderen samen kunnen leren en ontwikkelen, ongeacht of zij een beperking hebben.” Westerveld stelde dat de groep kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs, investeringen verdienen. In een motie vraagt het Kamerlid dan ook om drie miljoen vrij te maken om de uitvoering van de verbeteraanpak passend onderwijs te versnellen. Hierover wordt morgen, 23 november 2021, gestemd in de Tweede Kamer.

Daarnaast vroeg Westerveld de minister hoe hij denkt ervoor te zorgen dat inclusief onderwijs over vijftien jaar de norm is. Hierbij verwijst zij naar de routekaart die minister Slob precies een jaar geleden aankondigde. Daarin zouden stappen worden opgenomen om binnen die periode tot inclusiever onderwijs te komen. Al eerder uitte Defence for Children ongenoegen over het feit dat inclusiever onderwijs als stip op de horizon is gezet, in plaats van inclusief onderwijs, zoals vereist door de internationale verdragen die Nederland heeft geratificeerd. Ook zijn wij kritisch op het voorgestelde tijdspad: dit is te lang.

Inclusieve initiatieven in Nederland

Westerveld haalde in het debat twee initiatieven aan die beide werken aan inclusief onderwijs: De Samen naar School klassen, een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind, en de Monnikskap. De Samen naar School klassen zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool. Op de Monnikskap zitten leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte die in het reguliere voortgezet onderwijs niet altijd mee kunnen komen met het tempo of waarbij de voorzieningen tekortschieten. Het is hier mogelijk in eigen tempo, volgens een persoonlijk onderwijsprogramma, toe te werken naar een havo- of vwo-diploma. In oktober 2021werd duidelijk dat de Monnikskap over een aantal jaar moet sluiten vanwege bezuinigingen. Daarover zijn Kamervragen gesteld.

De twee initiatieven, die ook door de demissionair minister worden gezien als goede voorbeelden van inclusief onderwijs, lopen tegen veel drempels aan om in het huidige onderwijssysteem voldoende financiering te krijgen. Westerveld zei dan ook tegen de minister: “Ik zou tegen de minister willen zeggen: dan valt het maar buiten de bestaande financieringskaders. Laten we vooral doen wat werkt. En deze school werkt. Dat hebben ze laten zien.” De minister verwees in zijn antwoord opnieuw naar de voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak passend onderwijs. Volgens hem zal er dan verder worden gesproken worden over dit onderwerp.

Geen prioriteit

De begrotingsbehandeling laat zien dat inclusief onderwijs nog steeds geen prioriteit is van de regering. De stapsgewijze realisatie van een inclusief onderwijssysteem waar het VN-verdrag Handicap om vraagt, gaat te langzaam. Dit gaat voorbij aan de steeds luider klinkende roep om inclusief onderwijs en aan de verdragsverplichtingen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Ondertussen vallen (te) veel kinderen in het huidige onderwijssysteem tussen wal en schip en worden hun rechten niet gerespecteerd.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Inclusiever onderwijs als ‘open einde'-post in Rijksbegroting

Op woensdag 23 november 2022 wordt de Rijksbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespr…


Lees meer

Initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’ van D66 naar Raad van State

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind heeft regeringspartij D66 een initiatiefwetsvoorstel naar de Raad v…


Lees meer

Inclusief onderwijs nog meer op losse schroeven

Defence for Children is bezorgd dat de verwezenlijking van een inclusief onderwijssysteem door de bestaande problemen in…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee