Scroll down

Alternate Text
News banner

Rechtspositie kind onvoldoende verankerd in wetsvoorstel leerplicht en thuisonderwijs

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft het ‘Wetsvoorstel voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingsbezwaren’ neergelegd ter consultatie. Het wetsvoorstel beoogt te garanderen dat jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht, onderwijs van voldoende kwaliteit ontvangen. Het voorstel is dat ouders uitsluitend een beroep op de vrijstelling kunnen doen, wanneer zij zorgdragen voor onderwijs. Defence for Children geeft via de internetconsultatie aan dat het voorstel vragen oproept en tot zorgen leidt . Aan de hand van het VN-Kinderrechtenverdrag wordt onder meer ingegaan op de stem van het kind, de veiligheid van het kind en het toezicht op, en de kwaliteit van, het thuisonderwijs. Defence for Children pleit voor een betere verankering van de rechtspositie van het kind. Er wordt nu onvoldoende rekening gehouden met de rechten en de belangen van het kind.

Een wettelijk kader thuisonderwijs

Het VN-Kinderrechtencomité (het Comité) wees in 2015 op het gebrek aan toezicht op de kwaliteit van het Nederlandse thuisonderwijs. Het Comité deed de aanbeveling om in het toezicht te investeren en om te waarborgen dat kinderen die thuis onderwezen worden niet benadeeld worden ten opzichte van kinderen op reguliere scholen. Defence for Children verwelkomt het feit dat er met het wetsvoorstel een wettelijk kader wordt gecreëerd waarmee de regering beoogt onderwijs te garanderen voor kinderen van wie de ouders een beroep doen op vrijstelling vanwege richtingsbezwaren. De verankering van de rechtspositie van kinderen in het wetsvoorstel kan echter beter. Daarnaast is onduidelijk hoe onderhavig wetsvoorstel en de toelichting hierop zich verhouden tot de nationale wetgeving (wet primair onderwijs en wet voortgezet onderwijs) waarin de meeste onderwijsdoelstellingen uit artikel 29 van het VN-Kinderrechtenverdrag zijn uitgewerkt.

Betere verankering kinderrechten noodzakelijk

Verschillende kinderrechten zijn onvoldoende ingebed in het wetsvoorstel. Zo is er meer mogelijk en nodig om het recht om gehoord te worden beter te borgen. Daarnaast is het niet duidelijk hoe het recht van het kind om zich in de ruimste mogelijke mate te ontwikkelen gewaarborgd wordt. Ditzelfde geldt voor het recht op kwalitatief goed onderwijs. Waar het gaat om de veiligheid van het kind, wijst Defence for Children daarnaast op de signaleringsfunctie van de school en pleit voor een veiligheidscheck voorafgaand aan het verlenen van de vrijstelling.

Meer informatie 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children: kinderrechten maar bij vijf politieke partijen in beeld

In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen spreken maar vijf politieke partijen de ambitie uit om de …


Lees meer

Lid Raad voor het Openbaar Bestuur Huri Sahin benoemd tot voorzitter Kinderrechtencollectief

Huri Sahin neemt na vier jaar de voorzittershamer van het Kinderrechtencollectief over van Laurien Koster, voormalig voo…


Lees meer

"VN-Studie over kinderen in geslotenheid voelt oncomfortabel. En dat moet ook.”

Voor een gehoor van ongeveer 85 vertegenwoordigers van kinderrechtenorganisaties, wetenschappelijke instituten, rechtspr…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee