Scroll down

Alternate Text
News banner

Staatssecretaris past voorwaarde Kinderpardon aan en beoordeelt tientallen zaken opnieuw

Kinderen die in Nederland geboren werden na de asielprocedure van hun ouders komen voortaan ook in aanmerking voor een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon. Dat kondigde staatssecretaris Eric van der Burg van asiel en migratie aan in een Kamerbrief van 14 maart 2022. Dit is een grote overwinning voor tientallen kinderen van wie de zaak nu opnieuw gaat worden beoordeeld, onder wie de in Nederland geboren Ljowa uit Amersfoort.

Tot nu toe voldeden deze in Nederland gewortelde kinderen volgens de staatssecretaris niet aan de voorwaarden voor een vergunning op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen, zoals het Kinderpardon officieel heet. Maar na een aangenomen motie van Kamerlid Jasper van Dijk (SP) zag hij zich genoodzaakt dit beleid aan te passen.

Gelijke zaken gelijk behandelen

In de aangenomen motie wees Van Dijk de staatssecretaris op negen juridisch vergelijkbare zaken waarin wel een vergunning was verleend aan een kind dat na de asielprocedure was geboren. De motie riep de staatssecretaris op gelijke zaken gelijk te behandelen. De staatssecretaris heeft nu besloten dat te doen. Hij past het beleid aan op een aantal punten en gaat een aantal zaken opnieuw beoordelen.

Martin Vegter, jurist bij Defence for Children: “Het is heel goed nieuws dat de staatssecretaris het beleid op dit punt heeft aangepast en daarmee heeft rechtgezet wat krom was. Dit is een overwinning voor de rechten van in Nederland gewortelde kinderen.” Het punt van het gelijkheidsbeginsel kon gemaakt worden doordat de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children signaleerde dat gelijke zaken niet gelijk werden behandeld.

Voorwaarden Kinderpardon

Een van de voorwaarden van het Kinderpardon is dat een kind asiel heeft aangevraagd en daarna ten minste vijf jaar als minderjarige in Nederland heeft verbleven, dus voor zijn of haar achttiende verjaardag.

Want volgens de regels van de Afsluitingsregeling mag een kind wel geboren zijn na de stárt van de asielprocedure van de ouders, maar wanneer die procedure al helemaal was afgerond toen het kind geboren werd dan wordt niet aan de voorwaarde voldaan, omdat het kind dan zelf geen asielprocedure heeft gehad.

Uitzonderingen

Ondanks deze uitleg van het beleid verleende de staatssecretaris in de praktijk vaak tóch een verblijfsvergunning aan kinderen die werden geboren na afloop van de asielprocedure van de ouders. In totaal deed hij dat negen keer. Drie keer gebeurde dat onder de zogenaamde Overgangsregeling, zeg maar het ‘oude’ Kinderpardon. En zes keer onder de huidige Afsluitingsregeling van het Kinderpardon. Van vier zaken waarbij wel een vergunning werd verleend, heeft de staatssecretaris gezegd dat het een ambtelijke misslag was, een foutje dus.

Formulier zonder waarde

Over de vijf andere gevallen zegt de staatssecretaris dat die kinderen een vergunning hebben gekregen omdat hun ouders – of hun advocaten – na de geboorte van het kind een specifiek formulier aan de IND hadden gestuurd waarmee ze de IND informeerden over de geboorte van hun kind. Dit formulier heet M35-K. Maar dat formulier verandert niets aan het feit dat ook die kinderen na de asielprocedure van de ouder(s) geboren werden.

Bovendien zijn die formulieren helemaal niet bedoeld om in te dienen als de ouder niet meer in een asielprocedure zit en hebben ze daarom geen enkel rechtsgevolg. Oftewel, aan dat formulier mag geen enkele waarde worden toegekend en het zou zeker niet het verschil mogen maken in een procedure over het kinderpardon.

Toen de staatssecretaris hier vorig jaar vragen over kreeg, is dat ook erkend. Daarom diende Kamerlid Van Dijk de motie in waarin hij de staatssecretaris vroeg om geen onderscheid meer te maken op basis van een formulier waarvan hij zelf erkende dat het geen enkele waarde heeft. De motie werd met een overtuigende meerderheid door de Kamer aangenomen.

De beleidswijziging  

Een kind dat zelf geen asielaanvraag heeft gedaan, maar van wie de ouders voor de geboorte van het kind wel een asielprocedure hebben gehad, voldoet nu ook aan de regeling.

Voorwaarde blijft wel dat het kind ten minste vijf jaar als minderjarige in Nederland heeft verbleven. De beleidswijziging betekent dat de staatssecretaris de zaken van ongeveer 30 gezinnen opnieuw gaat beoordelen. Daarbij zal hij toetsen of aan de overige voorwaarden wordt voldaan en of er geen contra-indicatie van toepassing is.

Waarde Kinderrechtenhelpdesk

De beleidswijziging is een goed voorbeeld van de waarde van de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children. Martin Vegter: “Het punt over het gelijkheidsbeginsel kan alleen gemaakt worden omdat wij bij onze helpdesk een groot aantal zaken over de Afsluitregeling voorbij hebben zien komen. Sommige zaken dateren van 2014 toen het eerste Kinderpardon er was. Advocaten hebben dat overzicht niet, dat kan ook niet. Dat is de meerwaarde van onze helpdesk, anders was dit nooit gesignaleerd.”

Ljowa’s zaak

Een van de kinderen voor wie de beleidswijziging van belang is, is Ljowa uit Amersfoort. Samen met zijn zusje, broertje en ouders werd hij aanvankelijk afgewezen, omdat hij geboren werd na de asielprocedure van zijn ouders. In hun procedure, waarin Defence for Children hen juridisch bijstond, deden zij een beroep op de vergelijkbare gevallen waarin wel een vergunning was verleend en bepleitten zij dat zij dezelfde behandeling zouden moeten krijgen.

De Raad van State verklaarde hun hoger beroep op dit punt echter ongegrond en stond de staatssecretaris toe onderscheid te maken op grond van het formulier, ondanks dat de staatssecretaris zelf had erkend dat dit formulier zinledig is en dus geen enkele waarde heeft. Veel mensen in Amersfoort hebben zich ingezet voor de zaak van Ljowa, waardoor de zaak veel aandacht kreeg in de media. Op 28 oktober organiseerden zij een protestmars van zijn school naar het gemeentehuis waarin ook burgemeester Bolsius van Amersfoort meeliep. 

Opluchting

Naar aanleiding van de beleidswijziging werd de zaak van Ljowa opnieuw beoordeeld. Op 24 maart kreeg het gezin eindelijk het bericht dat zij een verblijfsvergunning hadden gekregen. Het leidde tot grote opluchting. Eindelijk hebben zij de zekerheid dat ze in Nederland mogen blijven. Martin Vegter: “Ljowa mag nu gelukkig blijven. Het is zaak dat de staatssecretaris de aangekondigde herbeoordelingen snel uitvoert, zodat ook die andere kinderen op wie de beleidswijziging betrekking heeft snel duidelijkheid krijgen.”

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children bouwt ‘wachtkamer’ voor gewortelde kinderen

Met een immense wachtkamer op het grasveld tegenover de Tweede Kamer vraagt Defence for Children op 12 april aandacht vo…


Lees meer

Defence for Children wil oplossing voor gewortelde kinderen zonder verblijfsvergunning

Defence for Children start vandaag een nieuwe campagne Ze zijn al thuis om aandacht te vragen voor in Nederland gewortel…


Lees meer

Twintig gezinnen krijgen alsnog Kinderpardonvergunning na motie over gelijkheidsbeginsel

De staatssecretaris heeft na een beleidswijziging aan de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon ongeveer 20 gezinnen a…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee