Scroll down

Alternate Text
News banner

Borg de bescherming van alleenstaande minderjarige vluchtelingen ook na hun 18e verjaardag

De Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman roepen op om de begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) te verlengen tot 21 jaar en één ministerie aan te wijzen als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan deze groep. Samen met andere organisaties die zich inzetten voor amv’s ondersteunt Defence for Children deze oproep.

Wij herkennen de knelpunten bij de overgang naar meerderjarigheid van amv’s die in het recente rapport van de ombudsmannen worden geschetst. Ook wij zien in onze uitvoeringspraktijk dat jongeren er grotendeels alleen voor staan na hun 18e en er grote verschillen zijn in wat er op gemeentelijke niveau aan ondersteuning beschikbaar is.

Geen tijd gegund

De stress die jongeren ervaren neemt toe na hun achttiende verjaardag en heeft grote impact op zaken als gezondheid, onderwijs en werk. Deze jongeren lopen na hun 18e een groot risico op schulden en armoede doordat zij structureel inkomsten tekortkomen. Vaak weten zij ook niet de reguliere voorzieningen die beschikbaar zijn te vinden of die sluiten niet aan bij hun specifieke situatie.

Deze jongeren wordt kortweg geen tijd gegund om wegwijs te worden in het Nederlandse systeem en als gevolg daarvan kunnen zij fouten maken die zwaar bestraft worden. Begrip voor hun situatie ontbreekt. De impact van de onzekere periode na 18 jaar op het volgen van onderwijs, het uitvoeren van werk en hun welzijn en gezondheid is vaak nog jarenlang voelbaar.

Onmogelijke opgave

Jongeren komen vanaf het moment dat zij 18 jaar worden voor een vrijwel onmogelijke opgave te staan. Van hen wordt verwacht dat zij met minimale kennis van Nederland, een zeer beperkt netwerk en nauwelijks financiële armslag in staat zijn om zelfstandig een stabiel bestaan op te bouwen en volwaardig deel te nemen in onze samenleving. Ruimte voor leren en ontwikkeling ontbreekt, alsmede een integrale pedagogische aanpak.

De wirwar aan regels en afspraken op zowel gemeentelijk als landelijk niveau stelt ook reguliere dienstverleners voor een grote opgave. Door het gebrek aan middelen en onvoldoende specifieke kennis wordt meer van hen gevraagd, dan redelijkerwijs kan worden verwacht.

Laat jongeren meedoen

Als we willen dat alle jongeren in Nederland meedoen, borg dan zo snel mogelijk de begeleiding van amv’s met vergunning na 18 jaar. Eind vorig jaar heeft het toenmalige kabinet incidenteel 10 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten ten behoeve van de verlengde opvang en begeleiding van amv’s tot 21 jaar.

Onze organisaties doen een dringend beroep op de ministeries om onmiddellijk zodanige voorzieningen te treffen dat de begeleiding van álle jongeren na 18 jaar voortgezet kan worden tot 21 jaar en de regie voor de overgang naar meerderjarigheid bij één ministerie te beleggen.

Deze gezamenlijke oproep komt van de organisaties Defence for Children, Elker, Jeugdformaat, LOWAN-vo, New Dutch Connections, Parlan, Re-Care, Sterk Huis, Stichting Phusius, Stichting SAMAH, Vluchtelingenwerk Nederland, Yadeborg en YOIN – Entrea Lindenhout.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Oproep: snel meer opvang nodig voor jongeren op de vlucht

Jongeren die alleen als vluchteling naar Nederland komen willen iets maken van hun leven. Veruit de meesten kunnen in Ne…


Lees meer

Nederlandse leeftijdsschouw niet in lijn met belang van het kind

Verschillende rechtbanken hebben in uitspraken kritiek geuit op de manier waarop de leeftijd van onbegeleide kinderen en…


Lees meer

Zonder ouders op de vlucht door Europa: over de gevaren voor kinderen en zorgen van professionals

Sinds 2020 vraagt Defence for Children-ECPAT aandacht voor vermissingen en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot een be…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee