Scroll down

Alternate Text
News banner

Samenwerkingsverband zet schrijnende situatie ongedocumenteerde volwassenen en kinderen op de agenda

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht hebben 13 organisaties de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor de vaak schrijnende omstandigheden van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenoemde ongedocumenteerden. Defence for Children maakt deel uit van dit samenwerkingsverband, omdat een deel van de ongedocumenteerden in Nederland kinderen zijn. Veel zaken waarbij deze kinderen betrokken zijn, zitten muurvast omdat de mogelijkheid ontbreekt om een oplossing op maat te bieden. Het gaat om kinderen die al jaren geen kant meer op kunnen, die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet terug kunnen naar het land van herkomst. Bij veel van deze kinderen is sprake van medische of psychische problematiek. Uit onderzoek van de partijprogramma’s blijkt dat de meeste politieke partijen niet de juiste prioriteiten stellen om de knelpunten rondom ongedocumenteerden op te lossen.

Politieke Barometer- Kies voor ongedocumenteerden

 Om de situatie van ongedocumenteerden op de politieke agenda te zetten, lanceerden de samenwerkende organisaties in december de website Politieke Barometer- Kies voor ongedocumenteerden. De politieke barometer toont in één oogopslag hoe de landelijke politieke partijen staan ten opzichte van ongedocumenteerden. Op de site brengt de coalitie ook de grootste knelpunten van het huidige beleid in kaart, alsmede de in de partijprogramma’s opgenomen standpunten van de partijen. Daarnaast kunnen bezoekers van de site een actiemail sturen aan een partij naar keuze om zo de politiek aan te sporen meer te doen voor ongedocumenteerden.

Problematiek

Wij vinden het belangrijk dat ongedocumenteerden weer perspectief zien. Ook zou statusverlening in schrijnende gevallen (opnieuw) mogelijk moeten zijn. Daarom willen wij zichtbaar maken welke politieke partijen een toekomst bieden aan ongedocumenteerden, bijvoorbeeld door te zorgen voor opvang en juridische en maatschappelijke begeleiding, door een studie mogelijk te maken, of door vreemdelingendetentie te beperken. Schrijnende gevallen waarvoor Defence for Children zich in het bijzonder inzet zijn bijvoorbeeld ongedocumenteerde kinderen die om medische redenen niet terug kunnen naar het land van herkomst, of die hun identiteit en/of nationaliteit niet kunnen aantonen of staatloos zijn en daarom niet welkom zijn in het land van herkomst. Een andere groep kinderen waarvoor Defence for Children zich al jarenlang inzet is de groep gewortelde kinderen; kinderen die zo vernederlandst zijn dat uitzetting naar het land van herkomst hen ernstig zou beschadigen.

De hiervoor geschetste problematiek maakt deel uit van een groter probleem, namelijk dat het belang van het kind onvoldoende is verankerd in wetgeving, beleid en praktijk. Het hogere doel dat Defence for Children voor ogen ziet met deze campagne is om mensen bewust te maken van kinderrechtenschendingen in Nederland en om overheid en politici aan te zetten tot de daadwerkelijke naleving van kinderrechten.

Gezamenlijke actie

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, stichting LOS, SNDVU, Seguro, stichting ROS, Vluchtelingen in de Knel, Defence for Children, Dokters van de Wereld, Toevlucht, Vrouwen tegen Uitzetting, Op t Stee, Pauluskerk Rotterdam Vluchtelingenwerk en STIL zijn de 13 organisaties die gezamenlijk opkomen voor ongedocumenteerden.

Meer informatie:

 

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Rechtbank stelt vragen aan Hof van Justitie over verwestering en het belang van het kind

De rechtbank Den Bosch heeft in een uitspraak van 23 juli vijf prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van …


Lees meer

Ongekend onrecht voor asiel- en migrantenkinderen

Op de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zien wij veel kinderen die slachtoffer zijn van een rigide en onrec…


Lees meer

Uitspraak VN-Kinderrechtencomite na door kind ingediende klacht: Staten moeten in asielprocedures belang individueel kind wegen

Het VN-Kinderrechtencomité heeft begin februari in een belangwekkende uitspraak geoordeeld dat Staten in asielzaken syst…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee