Scroll down

Alternate Text
News banner

Groningers op de bres voor hun Nunë (9) en Davit (7)

De Grote Markt in Groningen stroomde donderdagavond 23 september vol met mensen die vinden dat Nunë (9) en Davit (7) in Nederland moeten blijven. “Nunë en Davit blijven hier!”, zo vinden de demonstranten. Er verzamelden zich tussen de 400 en 500 mensen voor het Stadhuis, waaronder veel kinderen. Nunë en Davit zijn geboren en getogen in Nederland, toch worden zij met uitzetting bedreigd. De actievoerders wilden steun betuigen aan hun twee jonge stadgenoten en hun ouders. Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, was ook aanwezig. Ze wonen al hun hele leven in Groningen en de burgemeester is dan ook vastbesloten om er namens de gemeente alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. “We staan als Groningen allemaal om Nunë en Davit heen.”, zegt hij. Ook andere Groningers laten het er niet bij zitten. Naast de protestactie is onder de noemer ‘Laat Nunë en Davit in Nederland blijven’ ook een petitie gestart. Deze petitie is inmiddels ruim 36.000 keer ondertekend.

Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen

Nunë en Davit hebben, net als vele andere kinderen, in 2019 een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning op grond van de Afsluitingsregeling. Dat is de laatste regeling die is ingevoerd voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven en geen verblijfsvergunning hebben. Honderden kinderen die voor deze regeling in aanmerking dachten te komen zijn afgewezen, ondanks dat zij na jarenlang verblijf in Nederland geworteld zijn geraakt. Opnieuw dreigt de ontwikkeling te worden geschaad van veel kinderen die al jaren bouwen aan een toekomst in ons land. Want als het aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ligt, worden de afgewezen kinderen uitgezet. Zo ook Nunë en Davit, in hun geval naar Armenië waar zij nog nooit zijn geweest. Op 30 september 2021 dient de zaak van Nunë en Davit voor de rechtbank in Groningen.

<tekst loopt door onder de foto>

Rijkstoezicht

Nunë en Davit werden afgewezen onder de Afsluitingsregeling, omdat zij te lang buiten beeld van de Rijksoverheid zouden hebben verbleven. Het in beeld zijn bij de rijksoverheid is een van de voorwaarden uit de Afsluitingsregeling. Nunë, Davit en hun ouders hebben echter al die tijd in Groningen gewoond. De gemeente was daarvan op de hoogte en heeft hen hierin ook ondersteund. De burgemeester heeft de staatssecretaris hierover zelfs geïnformeerd. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weet al sinds 2012 dat het gezin in Groningen woont. Toch zijn de kinderen afgewezen, omdat zij volgens de staatssecretaris te lang niet in een procedure zijn geweest. Martin Vegter, juridisch adviseur kinderrechten en migratie bij Defence for Children: “In eerdere zaken onder de Regeling langdurig verblijvende kinderen heeft de staatssecretaris contactmomenten met overheidsinstanties die buiten het bestek van een procedure vallen, wél meegeteld bij de beoordeling van het in beeld zijn bij de rijksoverheid. Dat zou de staatssecretaris in dit geval ook behoren te doen.”

Menselijke maat

Ook de burgemeester van Groningen is van mening dat het gezin een vergunning behoort te krijgen. Nunë en Davit zijn al jarenlang onafgebroken inwoners van de stad. Zij gaan in Groningen naar school en het gezin is bekend bij de gemeente. Martin Vegter: “Onder de Overgangsregeling in 2014 hebben we dezelfde discussie gezien. Honderden burgemeesters hebben zich toen uitgesproken voor een verblijfsvergunning voor hun gewortelde inwoners. De staatssecretaris heeft vele gezinnen, van wie eerder was gezegd dat ze te lang buiten beeld waren, toen alsnog een vergunning verleend. Bij de totstandkoming van de huidige ‘Afsluitingsregeling’ is deze voorwaarde ook onderwerp van gesprek geweest. Voormalig ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind zei hierover dat toen is afgesproken coulant om te gaan met de zaken van gezinnen die bij een gemeente in beeld zijn geweest. In de praktijk blijkt daar niets van. Nunë en Davit zijn onafgebroken in beeld geweest bij de gemeente Groningen. Ze hebben daar een enorm netwerk, zijn erg geliefd en de gemeente Groningen spreekt zich uit voor een verblijfsvergunning. Het is onbegrijpelijk dat de staatssecretaris hier doof voor is en deze Groningse kinderen daadwerkelijk wil uitzetten. De menselijke maat ontbreekt hier wederom volledig.”  

Naschrift:

Tijdens de rechtbankzitting bleek dat zich in het dossier van Nunë en Davit een brief bevindt waarop het adres van het gezin staat. Daarmee was het argument van de IND dat er geen duidelijkheid was over de woon- en verblijfplaats van de kinderen direct van tafel. Een dag later liet de IND weten dat Nunë en Davit samen met hun ouders definitief in Nederland mogen blijven.

Meer informatie:

Credits foto's: Kees van de Veen

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Twintig gezinnen krijgen alsnog Kinderpardonvergunning na motie over gelijkheidsbeginsel

De staatssecretaris heeft na een beleidswijziging aan de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon ongeveer 20 gezinnen a…


Lees meer

Staatssecretaris past voorwaarde Kinderpardon aan en beoordeelt tientallen zaken opnieuw

Kinderen die in Nederland geboren werden na de asielprocedure van hun ouders komen voortaan ook in aanmerking voor een v…


Lees meer

Ongelijke behandeling rechtgezet: Ljowa en andere kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

De staatssecretaris moet opnieuw kijken naar het beleid voor kinderen die onder de Afsluitingsregeling van het Kinderpar…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee