Scroll down

Alternate Text
News banner

Overheid komt belofte niet na verhuizingen asielkinderen te stoppen

Gisteren kregen veel vluchtelingenkinderen verdrietig nieuws. Door een besluit van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (hierna: het COA) moeten zij binnenkort weer afscheid nemen van hun vriendjes, leraren, vrijwilligers en hun omgeving. De Werkgroep Kind in azc  waar Defence for Children deel van uitmaakt, vindt het onbegrijpelijk dat wederom aan de rechten van honderden kinderen voorbij wordt gegaan en roept de regering op eerdere toezeggingen na te komen. Ondanks eerdere toezeggingen van de staatssecretaris om geen schoolgaande asielkinderen meer te verhuizen, werd vandaag bekend dat het COA opnieuw elf asielzoekerscentra (azc's) wil sluiten. Alleen al vanuit Goes worden volgens mediaberichtgeving 63 asielzoekerskinderen verhuisd omdat de gezinslocatie dicht gaat. De Werkgroep Kind in azc roept de staatssecretaris op om woord te houden en voor deze kinderen een duurzame oplossing te zoeken.

Verhuizing schoolgaande kinderen 

Eerder was de Werkgroep Kind in azc nog zeer verheugd dat de staatssecretaris een motie van de ChristenUnie, nu één van de regeringspartijen, overnam. Het uitgangspunt van het beleid zou worden om gezinnen met kinderen in de asielprocedure, waarvan de kinderen zijn begonnen met onderwijs, niet meer te verhuizen. Het overnemen van deze motie betekende een einde aan de extra schade die deze, toch al kwetsbare kinderen, werd toegebracht. Toen zei Joël Voordewind van de ChristenUnie: "Ik ben blij dat de staatssecretaris eindelijk bereid is om de verhuizingen te stoppen wanneer kinderen naar school gaan. Ik hoop dat dit de asielkinderen eindelijk rust geeft zodat zij vrienden kunnen maken en zich veilig kunnen voelen." De motie van de ChristenUnie werd ook onderschreven door GroenLinks, de SP en D66. Nu blijkt dat er in de praktijk helemaal niets is veranderd. De verhuizingen van schoolgaande kinderen gaan door. Helen Schuurmans, coördinator van de Werkgroep Kind in azc: "Er moet direct opheldering komen van de staatssecretaris hoe de verhuizing van de 63 kinderen in Goes, en daarnaast nog eens 10 azc's met veel kinderen, in lijn is met het beleid om geen kinderen meer te verhuizen. Na het eerder dit jaar sluiten van het azc in de voormalige Bijlmerbajes en het verhuizen van die gezinnen naar opnieuw een tijdelijke locatie blijkt het nu dat het loze woorden zijn geweest. Dat is onverteerbaar. Er wordt met de kinderen, docenten en vrijwilligers gesold."

Asielzoekerskinderen verhuizen een keer per jaar

De Werkgroep Kind in azc deed eerder onderzoek naar de verhuizingen. Nederlandse kinderen verhuizen gemiddeld 1 keer in de tien jaar. Kinderen in asielzoekerscentra verhuizen gemiddeld 1 keer per jaar. Dit is zeer schadelijk voor hun ontwikkeling. De opgebouwde band met docenten en hulpverleners gaat ook verloren. "In feite start voor de betrokken mensen nu een soort rouwproces.'', zegt Ad Vis van scholengroep Albero in de krant PZC. Een woordvoerder van het COA laat in de krant weten dat nog niet bekend is waar de gezinnen uit het Goese asielzoekerscentrum heen gaan. Schuurmans "Dit klinkt als een ondoordacht plan. De kinderen krijgen dit slechte nieuws te verwerken zonder dat duidelijk is, waar zij nu weer naar toe worden verhuisd. Kinderen zijn geen postpakketjes. De regering leek dit te beseffen. Het is de hoogste tijd dat uitvoering wordt gegeven aan eerdere beloftes."

Meer informatie

Klik hier voor het onderzoek naar de schadelijke effecten van de verhuizingen van de Werkgroep Kind in azc.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Toegang tot onderwijs en voorschoolse opvang niet vanzelfsprekend voor asielzoekerskinderen

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft op 8 juli de Kamervragen over onderwijs aan vluchtelingen- en mi…


Lees meer

PO-raad: meertalig onderwijs voor migrantenkinderen

Op 20 maart hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de PO-raad (vereniging van basisschoolbestu…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee