Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderen met een handicap in asielzoekerscentra onvoldoende beschermd

De situatie van kinderen met een handicap in asielzoekerscentra is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Gehandicaptenverdrag. Ze komen bijna nooit in aanmerking voor een verblijfsvergunning en de leefomstandigheden zijn onder de maat en beschadigen de kinderen vaak nodeloos. In het vandaag in de Tweede Kamer gelanceerde onderzoeksrapport komt Defence for Children tot deze conclusie na een analyse van 57 zaken en 12 interviews naar de leefomstandigheden van kinderen met een handicap in asielzoekerscentra in Nederland.

Martine Goeman van Defence for Children “Uit onze analyse blijkt dat het bijna onmogelijk is om als kind met een handicap een medische vergunning of een asielvergunning te krijgen. Kinderen met zeer ernstige handicaps, die soms niet lang meer te leven hebben, worden afhankelijk gemaakt van de gunst van de staatssecretaris om in schrijnende zaken een vergunning te verlenen. Dat moeten we beter regelen in dit land. De rechten van deze kinderen moeten we verankeren in de wet zodat de rechter daar ook aan kan toetsen.”

Voorbeelden van handicaps waar kinderen in asielzoekerscentra aan lijden zijn spierdystrofie, epilepsie die niet met medicijnen behandeld kan worden, stofwisselingsziekten, groeistoornissen, zeer ernstige neurologische aandoeningen en het syndroom van Down. Martine Goeman van Defence for Children: “Een asielzoekerscentrum is niet de juiste plek om een kind met een handicap te huisvesten. De stress, het lawaai, gebrekkige hygiëne en kleine woonruimte hebben gezondheidsklachten tot gevolg voor deze kinderen die toch al kwetsbaar zijn. De strenge huisregels pakken daarnaast onevenredig hard uit. Ouders moeten voor alles toestemming vragen. Er zijn gevallen bekend waarbij een zelf gekocht dekentje of bureaustoel waar het kind wel op kan zitten in beslag worden genomen omdat ze niet aan de huisregels voldoen.” 

Geen toegang tot zorg

Op grond van artikel 24 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op de grootst mogelijke mate van gezondheid. Er moet worden gewaarborgd dat geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden. Voor kinderen met een handicap in asielzoekerscentra wordt dit recht onvoldoende nageleefd. Zo werd het recht op een speciaal gehoorimplantaat bij een kind zonder verblijfsvergunning geweigerd. Andere kinderen krijgen van jeugdzorg te horen dat zij het kind niet kunnen helpen omdat de problematiek veroorzaakt wordt door de stressvolle situatie in de opvang.

Lang wachten

Kinderen met een handicap hebben recht op bijzondere zorg, bovendien dient de overheid ervoor te zorgen dat geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen een volwaardig en behoorlijk leven hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren. De situatie die wij aantroffen in de opvang voldoet hier niet aan. Als kinderen na lang wachten wel verblijfsrecht krijgen duurt het lang voordat zij de opvang kunnen verlaten en een geschikte woning kunnen betrekken in de gemeente. De weg naar een verblijfsvergunning is soms zelfs zo lang dat verblijfsrecht voor een aantal terminaal zieke kinderen te laat kwam.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door NSGK. Met steun van NSGK zet de Kinderrechtenhelpdesk zich in voor de rechten van kinderen met een handicap in Nederland.

Meer informatie

Kijk hier EenVandaag 'Gehandicapte kinderen in azc's krijgen niet de zorg die zij nodig hebben.', d.d. 18 december 2018.

Klik hier voor artikel NOS 'Opvang gehandicapte kinderen ver onder de maat.', d.d. 18 december 2018.

Download hier de publicatie 'Extra beschermd of extra beschadigd.'

Lees ook Slechte omstandigheden voor gehandicapte kinderen in asielzoekerscentra.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Brief van Werkgroep Kind in azc aan informateurs

Werkgroep Kind in azc, een coalitie waar Defence for Children Nederland lid van is, schreef een brief aan de informateur…


Lees meer

Defence for Children: jeugdzorgplicht gemeentes onmogelijk in gezinslocaties

Uit nieuw onderzoek van Defence for Children blijkt dat de ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties ernstig wordt ges…


Lees meer

Vier inspecties slaan alarm over slechte asielopvang kinderen

Niet eerder sloegen vier inspecties, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Onder…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee