Scroll down

Alternate Text
News banner

Defence for Children teleurgesteld in oordeel rechtbank over Howick en Lili

De voorzieningenrechter in Utrecht heeft uitspraak gedaan in de verblijfsprocedure van Howick en Lili. De kinderen zijn twaalf en dertien jaar oud en verblijven al tien jaar in Nederland. Ondanks veel protest vanuit de Nederlandse samenleving werd de moeder van de kinderen in de zomer van 2017 zonder de kinderen uitgezet naar Armenië. De voorzieningenrechter is nu van oordeel dat de beslissing van de staatssecretaris om geen tijdelijke verblijfsvergunning te verlenen aan Howick en Lili terecht is genomen. Defence for Children is teleurgesteld in de uitspraak en de zeer terughoudende wijze waarop de rechter de belangen van Howick en Lili heeft getoetst.

Howick en Lili zijn in Nederland onder toezicht gesteld van Stichting Nidos en zij verblijven in een netwerkpleeggezin. De Raad voor de Kinderbescherming heeft in een uitvoerig rapport een aantal doelen geformuleerd waaraan ten minste moet zijn voldaan in het geval van terugkeer. Zo moet voor de kinderen veiligheid en stabiliteit gecreëerd worden. Er zou onder andere bij terugkeer in Armenië sprake moeten zijn van adequate huisvesting, zinvolle dagbesteding en financiële middelen. De moeder van de kinderen was naar het oordeel van de kinderrechter in november 2017 nog onvoldoende in staat om de bedreiging van de ontwikkeling van de kinderen weg te nemen.

De vreemdelingenrechter denkt daar nu anders over en overweegt dat de door de Raad voor de Kinderbescherming gestelde doelen behaald kunnen worden. Gezondheidszorg zou kosteloos zijn in Armenië en de kinderen zouden wel ondersteuning kunnen krijgen van een Amerikaanse hulporganisatie.

Martin Vegter, jurist bij Defence for Children: “Je ziet hier duidelijk dat de vreemdelingenrechter eerst naar het kind kijkt als vreemdeling en dan pas als kind. Bij de kinderrechter is dat net andersom. Wij hadden het gepast gevonden wanneer de vreemdelingenrechter zijn collega kinderrechter had uitgenodigd om samen naar de zaak te kijken. Wij hebben verder met eigen ogen gezien hoe het met kinderen in Armenië gaat die na lang verblijf in Nederland zijn uitgezet. De tieners hebben zo’n taalachterstand opgelopen, dat ze op school nooit meer mee kunnen komen, gezondheidszorg was niet kosteloos beschikbaar en de huisvesting was slecht. De voorzieningen konden op geen enkele manier ‘adequaat’ worden genoemd. Wanneer medische zorg voor iedereen in het land kosteloos beschikbaar was geweest, hadden ze daar gebruik van gemaakt. De Nederlandse overheid verschuilt zich nu achter informatie van ambassades en lijkt alles op alles te willen zetten om deze kinderen uit te zetten. Daarbij staat weer het handelen van moeder centraal en wordt niet naar het belang van de kinderen gekeken. Howick en Lili zijn net zo Nederlands als hun klasgenootjes, vrienden en vriendinnen. Zij hebben geen herinneringen aan een ander land. Gedwongen terugkeer naar Armenië, waar zij de taal niet machtig zijn en waar de cultuur hen volkomen vreemd is, zal hun ontwikkeling ernstig schaden.

 

De Goede Zaak is een actie gestart. Doe mee!

Stuur staatssecretaris Harbers een bericht via de website om hem op te roepen zijn bevoegdheid te gebruiken zodat Howick en Lilli kunnen blijven.

 

Meer informatie:

In 2017 heeft Defence for Children het rapport “Ik wil terug naar Nederland. Monitoring van teruggekeerde gewortelde kinderen in Armenië” uitgebracht, naar aanleiding van een onderzoek onder kinderen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Armenië. 

Gerelateerde artikelen

Al 25 gemeenten pleiten voor humaan Kinderpardon

In 25 gemeenten is de afgelopen weken een motie aangenomen voor een humaan Kinderpardon. Deze gemeenteraden vinden dat h…


Lees meer

Mobina krijgt een verblijfsvergunning!

Mobina (11 jaar) en haar zus Hanieh (14 jaar) hebben na acht jaar verblijf in Nederland eindelijk te horen gekregen dat …


Lees meer

BN-ers komen in actie voor Kinderpardon: #zezijnalthuis

Asielkinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen, moeten niet langer in tergende onzekerheid zitten. Op www.…


Lees meer