Scroll down

Alternate Text
News banner

Wereldmeisjesdag 2021: ‘Digitale generatie. Onze generatie‘

Dit jaar wordt op Wereldmeisjesdag aandacht besteed aan de online genderkloof. Hoewel de corona pandemie wereldwijd de toegang tot digitale platforms voor onder andere leren en werken heeft vergroot, hebben zo'n 2,2 miljard jongeren onder de 25 thuis geen internettoegang. Meisjes hebben een grotere kans om zonder internet op te groeien. Wereldwijd stijgt het aantal meisjes zonder toegang tot het internet van 11 procent in 2013 tot 17 procent in 2019. In de armste landen ter wereld schommelt dit rond de 43 procent. In nieuw onderzoek van Plan International onder 26.000 meisjes geeft 87 procent aan dat valse informatie online hun leven negatief beïnvloedt. Defence for Children – ECPAT vindt dit zeer zorgelijk en roept met haar input over online veiligheid voor General Comment 25 bij het VN-Kinderrechtenverdrag bedrijven en regeringen op om de wereldwijde vooruitgang te stimuleren door de online genderkloof en online veiligheid aan te pakken zodat alle meisjes kunnen genieten van digitale mogelijkheden.

Digitale genderkloof

De digitale genderkloof gaat niet alleen over connectiviteit. Meisjes gebruiken en bezitten ook minder vaak apparaten zoal telefoons, tablets en laptops dan jongens en krijgen minder toegang tot technologie-gerelateerde vaardigheden en banen. Zelfs in midden- en hogere inkomenslanden blijft de digitale kloof bestaan: slechts 14 procent van de meisjes die toppresteerders zijn in wetenschap of wiskunde, verwacht te werken in wetenschap en techniek, vergeleken met 26 procent van de best presterende jongens.

Online gendergerelateerd geweld

In recent onderzoek onder 14.000 meisjes in 31 landen gaf meer dan de helft (58 procent) aan online te zijn lastiggevallen en misbruikt. 24 Procent van de meisjes die zijn lastiggevallen, voelt zich fysiek onveilig, 42 procent verliest zelfrespect of zelfvertrouwen, 42 procent voelt zich mentaal of emotioneel gestrest en 18 procent heeft problemen op school. Het platform waarop dit het meest gebeurt, is Facebook (39 procent), gevolgd door Instagram (23 procent). Onderzoek van de Web Foundation en de World Association of Girl Guides and Girl Scouts laat zien dat 84 procent van de jonge vrouwen denkt dat het probleem van online misbruik erger wordt. Voor LHBTQ+-jongeren, zwarte jongeren en jonge vrouwen van kleur wordt de impact van online gendergerelateerd misbruik versterkt wanneer ze ook aanvallen ervaren op basis van hun identiteit, zoals seksuele geaardheid, ras of etniciteit. Deze ervaringen met gendergerelateerd geweld overstijgen geografische gebieden en generaties.

De digitale revolutie is tegelijkertijd een kans voor innovatie en verandering. Van het vinden en bevorderen van online gemeenschappen tot toegang tot onderwijs, het organiseren van en betrokken raken bij de politiek, het bevorderen van toegang tot informatie en het mogelijk maken van activisme kan internet een redding zijn voor meisjes en jonge vrouwen.

General Comment 25

In februari 2021 neemt het VN-Kinderrechtencomité General Comment 25 over kinderrechten in relatie tot de digitale omgeving aan. De General Comment roept staten die partij zijn in het VN-Kinderrechtenverdrag op om proactieve maatregelen te nemen om de digitale genderkloof voor meisjes te dichten en ervoor te zorgen dat bijzondere aandacht wordt besteed aan toegang, digitale geletterdheid, privacy en online veiligheid. Staten zijn ook verplicht proactieve maatregelen te nemen om discriminatie van kinderen in de online omgeving te voorkomen. De General Comment merkt op dat de digitale omgeving genderstereotyperende, discriminerende, racistische, gewelddadige en uitbuitende informatie kan bevatten, evenals valse verhalen, verkeerde informatie en desinformatie en informatie die kinderen aanmoedigt om deel te nemen aan onwettige of schadelijke activiteiten. Staten moeten kinderen beschermen tegen schadelijke en onbetrouwbare inhoud en ervoor zorgen dat relevante bedrijven en andere aanbieders van digitale inhoud richtlijnen ontwikkelen en implementeren om kinderen in staat te stellen veilig toegang te krijgen tot diverse inhoud, waarbij het recht van kinderen op informatie en vrijheid van meningsuiting wordt erkend, terwijl ze worden beschermd tegen dergelijke schadelijke materiaal in overeenstemming met hun rechten en evoluerende capaciteiten.

General Comment 25 is de eerste General Comment waarbij kinderen direct deelnamen aan de ontwikkeling van het document. 709 kinderen uit 28 verschillende landen zijn geraadpleegd. Dergelijke input is van vitaal belang om rechtstreeks van kinderen en jongeren te begrijpen hoe digitale technologie hun rechten beïnvloedt, en welke acties ze willen zien om hen te beschermen.

Inzet bedrijven en regeringen

In reactie op de oproep van de Verenigde Naties tot indiening van hun conceptversie van de General Comment 25, heeft Defence for Children - ECPAT wijzigingen voorgesteld. Een meerderheid hiervan is opgenomen in de definitieve versie van de General Comment 25. Inclusief onze aanbevelingen met betrekking tot de digitale genderkloof, wat leidt tot een meer inclusieve en intersectionele lens op de rechten van het kind. Defence for Children – ECPAT roept in het verlengde van haar aanbevelingen op dat dringend actie van bedrijven en regeringen nodig is om de wereldwijde vooruitgang te stimuleren door de online genderkloof  en online veiligheid aan te pakken zodat alle meisjes ongeacht ras, geslacht, taal, bekwaamheid, economische status en geografische afkomst kan genieten van de digitale mogelijkheden. En niet alleen op Wereldmeisjesdag, maar stuctureel. Dat doet Defence for Children – ECPAT ook, samen met partners in diverse landen zorgt zij via het programma She Leads dat meisje en jonge vrouwen toegang hebben tot digitale apparaten en dat hun veilige online deelname is gewaarborgd. 

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Mijlpaal: VN-resolutie over activisme van meisjes en jonge vrouwen

De allereerste resolutie van de Verenigde Naties over activisme van meisjes en jonge vrouwen is een feit. Dit nieuwe doc…


Lees meer

“Jordaanse meisjes moeten hun rechten claimen”

“Je wacht niet tot je je rechten zomaar krijgt, je claimt ze.” Dit is de boodschap die de Jordaanse Maha Qashou wil meeg…


Lees meer

She Leads-activisten bij de Verenigde Naties

Tijdens de 50e editie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève pakten youth advocates uit het She Leads-programma het podiu…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee