Scroll down

Alternate Text
News banner

Coronacrisis een bedreiging voor daling kindhuwelijken

In de komende tien jaar lopen tot 10 miljoen meer meisjes het risico kindbruid te worden als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF dat op Wereldvrouwendag op 8 maart is gepubliceerd. In de afgelopen twintig jaar zijn het aantal kindhuwelijken aanzienlijk afgenomen. In de laatste tien jaar is het aantal vrouwen dat als kind trouwt met 15 procent afgenomen, van bijna 1 op 4 naar 1 op 5. Dit betekent dat de huwelijken van zo’n 25 miljoen meisjes zijn afgewend. De coronacrisis vormt echter een bedreiging voor deze daling. Schoolsluitingen en grotere economische ongelijkheden leiden tot een verhoogd risico op seksuele en gendergerelateerd geweld, seksuele uitbuiting, vroege zwangerschap en vroeg en gedwongen huwelijk. Dit bevestigt ook het in 2020 gepubliceerde rapport van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). De schattingen maken duidelijk dat er behoefte is aan een corona-responsstrategie die verder gaat dan gezondheid en prioriteit geeft aan een bredere reeks rechten, geeft UNICEF aan. Defence for Children onderschrijft dit en vult aan dat in een responsstrategie rekening gehouden moet worden met de risico’s waarmee meisjes geconfronteerd worden vanwege ongelijkheden en traditionele genderrollen.

Vijf landen goed voor helft kindhuwelijken

Wereldwijd zijn 650 miljoen meisjes en vrouwen in hun kinderjaren getrouwd. Vijf landen zijn goed voor ongeveer de helft van dit totale aantal: India, Bangladesh, Nigeria, Ethiopië en Brazilië. De wereldwijde daling van kindhuwelijken is tot nu toe sterker geweest in rijkere landen, terwijl de armere regio’s grotendeels zijn achtergebleven. De coronacrisis heeft met name in deze regio’s grote impact op het dagelijks leven van meisjes en hun fysieke en mentale gezondheid en de opleiding en de economische omstandigheden van hun families en gemeenschappen. Dergelijke veranderingen vergroten de kans op kindhuwelijken en in de komende 10 jaar lopen tot 10 miljoen meer meisjes het risico om kindbruid te worden als gevolg van de coronapandemie, meldt UNICEF in haar rapport. Het werkelijke aantal meisjes dat sinds het begin van de coronacrisis is getrouwd, is niet bekend, dit komt mede doordat de meeste huwelijken informeel zijn en niet worden geregistreerd. De geschatte verhoging van het aantal kindhuwelijken is gebaseerd op de pre-corona-gegevens gecombineerd met bestaande patronen tijdens een crisis en demografische gegevens van kindhuwelijken. Daarnaast wordt gekeken naar historische informatie en de doeltreffendheid van programma's om de schadelijke praktijk van kindhuwelijken tegen te gaan.

Een hele generatie meisjes in gevaar

Tijdens de coronacrisis staat naast de economie ook onderwijs onder zware druk. Dit is zeer zorgelijk, onderwijs is in normale omstandigheden een beschermende factor tegen kindhuwelijken. Gezinnen hebben de neiging om beslissingen te nemen over de opleiding van een meisje en het huwelijk tegelijkertijd. Sluiting van scholen als maatregel om corona tegen te gaan, zorgt voor ongelijkheid en kan meisjes dwingen te trouwen. De kansen om door te gaan met school worden met name verkleind voor kwetsbare kinderen en adolescenten in arme of afgelegen plattelandsgebieden, meisjes, vluchtelingen en mensen met een beperking. Daarnaast worstelen gezondheidswerkers om corona tegen te gaan, waardoor andere ‘niet-essentiële’ diensten zijn verstoord. Denk hierbij aan reproductieve gezondheidsdiensten, die een directe invloed hebben op tienerzwangerschappen en een mogelijk daaropvolgend huwelijk. Bewustwordingscampagnes en dialogen over de schadelijke effecten van kindhuwelijken zijn ook minder geworden tijdens corona, dit creëert in combinatie met de (gedeeltelijke) schoolsluiting een gevaarlijk vacuüm.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Hoewel de volledige impact van corona nog niet bekend is, zijn er maatregelen die we nu al kunnen nemen om meisjes te beschermen die ook blijvende voordelen zullen opleveren. Een corona-responsstrategie zou uitgebreide sociale beschermingsmaatregelen moeten bevatten, de toegang van elk kind tot onderwijs moeten waarborgen en een beschermend wettelijk en beleidskader moeten creëren. Het zou moeten garanderen dat gezondheids- en sociale diensten voor meisjes te alle tijden gefinancierd en beschikbaar zijn. Via de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties heeft de wereld zich ertoe verbonden om kinderhuwelijken tegen 2030 te beëindigen. Deze verplichting geldt ook voor de 10 miljoen meisjes van wie de toekomst nu in gevaar is, samen met de 100 miljoen meisjes die het risico lopen kindbruid te worden al voordat de corona-pandemie begon.

Kindhuwelijk

Kindhuwelijken zijn een schending van het recht van kinderen op ontwikkeling, gezondheid, opleiding, gelijkheid, het recht om vrij te zijn van geweld en het discriminatieverbod. Vaak zijn kindhuwelijken gedwongen of door volwassenen gearrangeerde huwelijken. Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag op grond van hun lichamelijke en geestelijke onrijpheid, bijzondere bescherming en zorg nodig. Het voorkomen dat een kind in een kindhuwelijk terecht komt, valt ook onder deze bijzondere bescherming. Defence for Children zet zich in voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Hierbij zetten we ook in op het uitbannen van kindhuwelijken. We zetten ons lokaal, nationaal, regionaal en internationaal in voor de harmonisatie van gewoonterecht met nationale wetgeving en internationaal recht, voor wetswijzigingen en betere implementatie van bestaande wetgeving en versterking van kinderbeschermingssystemen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Meisjesrechtenverdediger Stecia (15) uit Uganda gaat in gesprek met hoogste baas van de VN

Stecia (15) uit Kampala, Uganda voert vandaag als meisjesrechtenverdediger een een-op-een gesprek  met de Secretaris-Gen…


Lees meer

Wetsvoorstel: kindhuwelijken niet meer erkend in Nederland

Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker van Rechtsbescherming zijn op 18 februari met…


Lees meer

Goed nieuws uit Tanzania: kindhuwelijken bij wet verboden

Tanzania heeft per 24 oktober kindhuwelijken bij wet verboden voor zowel jongens als meisjes. Met deze wetswijziging is …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee