Scroll down

Alternate Text
News banner

Voormalig Nationaal Rapporteur Dettmeijer Nederlandse kandidaat VN-Vrouwenrechtencomité

Dit jaar worden er nieuwe leden voor het VN-Vrouwenrechtencomité gekozen, waarvoor elke staat een kandidaat kan voordragen. Nederland heeft Corinne Dettmeijer, voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, voorgedragen. Dettmeijer is naast voormalig nationaal rapporteur, een deskundig jurist en oud-rechter jeugd- en familierecht. Defence for Children - ECPAT is verheugd over haar kandidatuur en ondersteunt de keuze van de Nederlandse overheid van harte. Het VN-Vrouwenrechtencomité houdt toezicht op de naleving door staten van de afspraken in het VN-Vrouwenrechtenverdrag. Het Comité bestaat uit drieëntwintig onafhankelijke deskundigen op het gebied van vrouwenrechten en discriminatie. Elk lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Brede expertise mensenrechten

Corinne Dettmeijer maakt zich al lange tijd hard voor de naleving van kinderrechten en mensenrechten. In 2006 werd ze aangewezen als Nationaal Rapporteur voor Mensenhandel, op haar initiatief is dit mandaat van mensenhandel verbreed naar het gehele terrein van seksueel geweld tegen kinderen. Defence for Children – ECPAT Nederland is haar hier zeer erkentelijk voor en heeft altijd goed met haar samengewerkt op het thema van seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland en wereldwijd. In haar periode als Nationaal Rapporteur heeft ze 35 rapporten op het gebied van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen gepubliceerd, waaronder over uitbuiting van kinderen in pornografie en kinderen die te maken hebben met seksuele uitbuiting in toerisme. Daarnaast zijn 80% van haar 215 aanbeveling door nationale en lokale overheden overgenomen. Ze heeft zich altijd ingezet voor de kwetsbare positie van vrouwen en meisjes op het gebied van seksueel geweld, mensenhandel en migratiesituaties.

Internationale mensenrechtenexpert

Niet alleen in Nederland wordt Dettmeijer geroemd als mensenrechtenexpert. Zo was zij ook nauw betrokken bij de Global Study over seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme, door ECPAT International en gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dettmeijer is nog altijd lid van de Independent Expert Group aangaande het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme. Daarnaast heeft Dettmeijer het Amerikaanse Hooggerechtshof op verzoek geadviseerd over de negatieve gevolgen die minderjarige slachtoffers van uitbuiting in pornografie. Bovendien heeft ze een grote rol gespeeld in het verbeteren van het Nationale Verwijzingsmechanisme voor slachtofferrechten en verzorging. Voor het Parlementaire Comité van het Verenigd Koninkrijk is zij gevraagd om onweerlegbaar bewijs voor te dragen tijdens de Wet Moderne Slavernij Bewijs Beoordelingssessies.

Proces stemming leden VN-Vrouwenrechtencomité

Het VN-Vrouwenrechtencomité is door de Verenigde Naties ingesteld om toezicht te houden op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. Hier vallen ook meisjes onder. Defence for Children – ECPAT vindt het belangrijk dat deskundige leden plaatsnemen in het VN-Vrouwenrechtencomité en dat er aandacht is en blijft voor minderjarige meisjes binnen dit mandaat. De voortdurende inzet voor kinderrechten en mensenrechten van Corinne Dettmeijer en haar onbetwistbare expertise en autoriteit op deze gebieden, maken haar volgens Defence for Children- ECPAT een uitermate geschikte kandidaat voor het VN-Vrouwenrechtencomité. Lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder Nederland, brengen een stem uit op één van de voorgedragen leden. De stemming zou op 29 juni 2020 plaatsvinden, maar is wegens corona uitgesteld naar september. Met ingang van 31 december 2020 nemen elf nieuwe leden deel aan het VN-Vrouwenrechtencomité, de resterende leden stellen zich opnieuw beschikbaar.

Alle deelnemende landen leggen iedere vier jaar verantwoording af aan het VN-Vrouwenrechtencomité in de vorm van een rapportage. Als blijkt dat landen vrouwenrechten schenden, heeft het VN-Comité geen bevoegdheden tot opleggen van straffen. Wel doet het Comité aanbevelingen die internationaal veel gezag genieten. Een land dat in gebreke blijft, kan de nodige internationale druk ondervinden om zich te verbeteren.

Links

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Wereldmeisjesdag 2020: 'Mijn stem, onze gelijke toekomst'

Ieder jaar op 11 oktober richt de wereld zich op de rechten van meisjes, om meisjes in staat te stellen hun stem verster…


Lees meer

Miatta (16) uit Liberia pleit bij de VN voor naleving Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Jaarlijks bespreken de VN-lidstaten de voortgang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en rapporteren een aantal l…


Lees meer

“We wachten niet op rechtvaardigheid, we gaan er zelf achteraan”

Zes jonge kinderrechtenverdedigers, waaronder de 16-jarige Miatta uit Liberia, roepen de Verenigde Naties op tot structu…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee