Scroll down

Alternate Text
News banner

Drie ton voor mediation in jeugdstrafzaken

Het kabinet maakt de komende jaren structureel drie ton vrij voor mediation in jeugdstrafzaken. Dit betekent dat in iedere strafzaak moet worden bekeken of deze zich leent voor een bemiddelingsgesprek. Eerder schreef de minister aan de Tweede Kamer meer geld voor jeugd vrij te willen maken. Maartje Berger van Defence for Children: “We zijn erg blij  dat minister Dekker zijn belofte heeft waargemaakt. De toepassing van mediation in jeugdzaken is een grote stap voorwaarts. Hiermee komt het jeugdstrafrecht meer in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag.”

Fouten herstellen

Volgens het VN-Kinderrechtencomité heeft een pedagogische aanpak gericht op het verbeteren van communicatie via mediation gesprekken in zaken van minderjarigen voorrang op een repressie en vergelding. Minderjarigen moeten kunnen leren van hun fouten, door zoveel als mogelijk te herstellen wat er mis is gegaan en zich kunnen blijven ontwikkelen. Via mediation kunnen zij de kans krijgen om met de hulp van een bemiddelaar problemen op te lossen en daar waar nodig verantwoordelijkheid te nemen voor hun daad en de mogelijke oplossing.

Vaste plek in jeugdstrafzaken

In 2017 heeft Defence for Children met samen met Restorative Justice Nederland de minister en Kamerleden  opgeroepen om het herstelrecht (waar mediation een onderdeel van is) een vaste plek te geven in jeugdstrafzaken. Met het toekennen van een jaarlijks budget van 3 ton wordt gehoor gegeven aan deze oproep.

Kans op succes is groot

Opvallend is het hoge aantal geslaagde mediations in jeugdstrafzaken. Mediation is geslaagd wanneer  slachtoffer en verdachte of dader afspraken hebben gemaakt en de zaak is afgesloten met een overeenkomst. In 2018 zijn 53 mediations gedaan in zaken van minderjarige verdachten. Van deze 53 mediations zijn er 49 geslaagd (92,5 %).

Nu een methode ontwikkelen

Nu er jaarlijks financiering beschikbaar is voor mediation in jeugdstrafzaken is kennis nodig over welke aanpak het beste werkt bij minderjarigen en jongvolwassenen. Defence for Children zet zich met alle justitiële ketenpartners in om een eenduidige methode, genaamd Mediation met Netwerk, te ontwikkelen waarin ook kwaliteitseisen voor mediators in jeugdstrafzaken uitgewerkt worden.

Meer informatie

Lees over de eerdere toezegging van de minister

Lees meer over herstelrecht

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Baanbrekende uitspraak: nu ook gratis rechtsbijstand voor niet gearresteerde minderjarige verdachten

Gearresteerde minderjarige verdachten hebben voor en tijdens hun verhoor recht op gratis rechtsbijstand, zo oordeelde de…


Lees meer

Herstelrecht vaker en structureler inzetten in het jeugdstrafrecht

Herstelrecht verdient een meer structurele plek in het jeugdstrafrecht, zeggen Annemieke Wolthuis van Restorative Justic…


Lees meer

Onderzoek en discussie over strafmaat jeugdige daders van ernstige misdrijven

Op 3 februari is het WODC onderzoek ´De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in inter…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee