Scroll down

Alternate Text
News banner

Aparte bepaling voor kinderen noodzakelijk in de Wet DNA onderzoek veroordeelden

In een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 3 april 2018) kondigt minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus een wetswijziging aan in de ‘Wet DNA onderzoek bij veroordeelden’. Aanleiding zijn twee uitspraken van het VN-mensenrechtencomité waaruit blijkt dat Nederland bij het afnemen en opslaan van DNA materiaal de rechten van kinderen schendt. De minister wil er voor zorgen dat DNA materiaal van minderjarigen die zijn veroordeeld voor een taakstraf onder de veertig uur, niet meer wordt afgenomen. Tevens wordt de opslagtermijn gehalveerd.

Defence for Children is positief over het voorstel om de wet aan te passen voor kinderen, maar constateert dat de minister voorbij gaat aan een aantal essentiële overwegingen van het VN-Mensenrechtencomité. Het comité stelt niet alleen de proportionaliteit van DNA afname bij minderjarigen ter discussie, maar constateert tevens dat:

  • er geen bezwaar open staat tegen de DNA afname;
  • er geen beroepsmogelijkheid is tegen het opslaan van het DNA profiel;
  • minderjarigen wordt gevraagd akkoord te gaan met de afname, terwijl zij onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechtspositie en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen DNA afname door een forensisch politiemedewerker in plaats van een arts.

Het VN-comité benadrukt daarbij dat de belangen van kinderen die met het jeugdstrafrecht te maken hebben een eerste overweging dienen te zijn en dat de privacy van jeugdigen in het strafproces extra beschermd hoort te worden. Het VN-Comité vraagt Nederland om in de wet specifiek aan te geven onder welke omstandigheden de privacy van kinderen geschonden mag worden. Daarbij geldt ook dat er in zaken van kinderen een individuele belangenafweging moet worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd.

Defence for Children vraagt de regering om de uitspraak volledig over te nemen en een aparte bepaling voor kinderen in de wet op te nemen die in lijn is met het VN-Kinderrechtenverdrag en het BUPO-verdrag.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Noodklok: Justitiele jeugdinrichtingen nemen onverantwoorde risico’s

Vier inspecties publiceerden op 10 november 2022 een kritisch rapport. Conclusie: de justitiële jeugdinrichtingen kunnen…


Lees meer

Oproep Raad voor de Kinderbescherming: Afschaffen volwassenstrafrecht voor minderjarigen

De Raad voor de Kinderbescherming deed onlangs een oproep aan de politiek om het wetsartikel dat het mogelijk maakt om 1…


Lees meer

Tijdelijke regeling gratis rechtsbijstand voor niet-gearresteerde minderjarige verdachten

Met ingang van 7 april 2022 hebben niet-aangehouden minderjarige verdachten die op het politiebureau worden uitgenodigd …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee