Scroll down

Alternate Text
News banner

Geweld tegen kinderen: een landelijk dekkend netwerk van Barnahus in Nederland  

Vorige week stond in het teken van het voorkomen van en reageren op kindermishandeling. Zowel op nationaal als op Europees niveau. Defence for Children houdt zich in brede zin bezig met geweld tegen kinderen; van onveilige situaties in het gezin tot en met strafzaken waarin kinderen slachtoffer zijn van geweldsfeiten, zedenfeiten of mensenhandel. Nieuwsuur besteedde op 3 november 2022 aandacht aan het onderwerp, met onze advocaat Eva Huls als gast. “Kenmerkend voor Barnahus is het ‘alles onder één dak’-principe. Een wetenschappelijk onderbouwde aanpak dat in 25 Europese landen al is geïmplementeerd. Het is pijnlijk dat Nederland willens en wetens oproepen tot het opzetten van een Barnahus blijft negeren,” aldus Huls.

VN-Kinderrechtencomité

Op 16 februari 2022 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité de aanbevelingen aan Nederland in het kader van de monitoring en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het VN-Kinderrechtencomité heeft specifiek aandacht voor de bestrijding en opsporing van en reactie op geweld tegen kinderen. Zo moet Nederland zorgen voor effectief onderzoek naar en interventie in alle gevallen van geweld tegen kinderen. Daarnaast moet Nederland de maatregelen versterken om ervoor te zorgen dat kinderen die slachtoffer of getuige zijn van geweld snel toegang hebben tot kindvriendelijke en multisectorale remedies en uitgebreide ondersteuning. Inclusief forensische interviews en psychologische therapie. De door Nederland gehandhaafde multidisciplinaire (MDA++) aanpak moet kindgerichtzijn, zowel qua methodologie als qua doel: het voorkomen van herhaald slachtofferschap.

Europa

Op 17 november 2022 publiceert de Raad van Europa een persbericht. De Secretaris-Generaal Marija Pejčinović Burić onderstreept de noodzaak kindvriendelijke justitie te waarborgen voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik en uitbuiting: “When something goes wrong – so often beyond the child’s control – children need the support not of a faceless and fragmented state, but of a kind, coordinated and personal care that does not frighten, intimidate or alienate them, that does not make them feel like a victim all over again. And the Barnahus model has proven to be an effective justice response that fits the bill. In our newly launched Rome Strategy for the Rights of the Child 2022-2027, we have made it clear that we will continue to prioritise this model.”

Nederland

Het huidige standpunt van de regering houdt kort gezegd in dat samenwerking tussen professionals en organisaties wordt gestimuleerd (de MDA++ aanpak), maar dat dit niet ‘onder één dak’ hoeft plaats te vinden. Teleurstellend, vindt Defence for Children. Het standpunt getuigt niet van enig inzicht in de beleving van kinderen die slachtoffer zijn van geweld en daarna worden geconfronteerd met diverse professionals, loketjes en verschillende praktijken. Het verheugt ons dat één gemeente hard werkt aan het creëren van een Barnahus (Filomena Rotterdam). Defence for Children hoopt dat dit door andere gemeenten wordt opgepakt. Niettemin bepleiten wij dat het opzetten en in stand houden van een landelijk dekkend netwerk van Barnahuses behoort tot de verplichting en verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, voortvloeiend uit het VN-Kinderrechtenverdrag. “Het mogelijk maken van samenwerking op één locatie door professionals uit het strafrecht (politie, OM, Rechtspraak, advocatuur, forensische deskundigen/medici), uit het jeugdbeschermingsrecht (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming) en uit de hulpverlening (GZ-psychologen, forensisch opgeleid) vereist onder meer duurzame en overkoepelende financiering die niet onderhevig is aan de politieke wind die waait.“ aldus Huls.

Meer informatie:

Eva Huls bezocht voor Defence for Children het Barnahus in IJsland. De Barnahus-aanpak bestaat in IJsland al 20 jaar. Inmiddels hebben meer dan twintig Europese landen het omarmd.

Bekijk de video!

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children pleit voor een netwerk van Barnahus-locaties in Nederland

Barnahus betekent, vertaald vanuit het Scandinavisch, kinderhuis. Op één locatie werkt een multidisciplinair, intersecto…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee