Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderombudsman Rotterdam presenteert rapport over gespecialiseerde jeugdhulp

Op 18 juni is het rapport ‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?’ van de gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam, Stans Goudsmit, gepresenteerd over de toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp en de ervaringen en oplossingen van de jongeren. De gemeentelijke Kinderombudsman is ervan overtuigd dat de jeugdhulp verbetert als daadwerkelijk naar jongeren wordt geluisterd. De participatie van jongeren stond dan ook centraal in het onderzoek. Volgens de gemeentelijke Kinderombudsman worden jongeren te weinig betrokken in de discussie over wat beter moet in de jeugdhulp. Defence for Children onderschrijft het rapport en de oproep om meer met jongeren te praten, naar hen te luisteren en hen meer te betrekken in de hulpverlening.

Jongerenparticipatie

Uit artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag volgt dat ieder kind het recht heeft om zijn mening te geven over zaken die hem aangaan. Dit betekent dat kinderen het recht hebben om betrokken te worden in de beslissingen die over hen worden genomen en om hierop invloed uit te oefenen. Om jongeren beter te betrekken in de discussie over wat beter moet in de jeugdhulp is zij zelf het gesprek aangegaan met jongeren. Zij heeft hen gevraagd tegen welke problemen zij aanlopen wanneer zij zijn aangewezen op gespecialiseerde hulp. De klachten en aanbevelingen van jongeren uit Rotterdam en omgeving zijn daarbij verzameld en gebundeld in het rapport. Jongeren geven aan dat zij zich niet serieus genomen voelen en niet worden betrokken in de beslissingen die over hen worden genomen.

Wachtlijsten en wachttijden

Uit het rapport volgt dat de wachttijden en wachtlijsten de grootste problemen vormen in de gespecialiseerde jeugdhulp. Jongeren die zijn aangewezen op deze vorm van jeugdhulp moeten continu wachten. Wachten op onderzoek, wachten op behandeling en wachten op een plek om te wonen. Zij krijgen vaak niet te horen hoe lang zij precies moeten wachten, waarop zij moeten wachten of naar welke plek zij gaan. De jongeren geven aan dat zij zich tijdens het wachten eenzaam voelen en vooral behoefte hebben aan meer duidelijkheid. Het vele en vaak ook lange wachten heeft een grote impact op de jongeren. Het leidt tot verergering van problemen, uitval op school en zorgt voor spanningen binnen het gezin.

Aanbevelingen

De jongeren hebben verschillende aanbevelingen gedaan. Zo moet er meer duidelijkheid komen tijdens het wachten. Daarnaast moeten jongeren overbruggingshulp ontvangen en is er behoefte aan een maatje, zodat zij zich niet eenzaam hoeven te voelen tijdens deze onzekere periode. De gemeentelijke Kinderombudsman heeft zelf ook aanbevelingen meegegeven aan gemeenten en jeugdhulporganisaties. Zo moet maatwerk worden geleverd, moeten wachttijden inzichtelijk worden gemaakt en moet er in de hulpverlening heldere kindvriendelijke taal worden gebruikt. De kern is dat de jongere weer centraal komt te staan in de hulpverlening.

Signalen op de Kinderrechtenhelpdesk

Ook via de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children worden signalen ontvangen over problematische wachttijden en wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp. Een van deze signalen is dat kinderen op een beschikbare plek terecht komen in plaats van een passende plek. Daarbij duurt het lang voordat de benodigde hulp wordt opgestart. Jongeren en hun gezinnen lopen hierdoor vast en weten vaak niet waar zij terecht kunnen met deze zorgen.

Meer informatie:

Klik hier voor het rapport 'Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?'

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Onderzoekscommissie De Winter: veel geweld in de jeugdzorg

Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu ooit in jeugdzorg heeft gezeten, heeft daar te maken gehad met fysiek, s…


Lees meer

Gesloten plaatsing lang niet altijd legitiem

Maria de Jong-de Kruijf (in de groene jurk) promoveert vandaag, 7 maart 2019, bij de Universiteit van Leiden met haar on…


Lees meer

Zorgen om vrijheidsbeperkende maatregelen in jeugdinstellingen

Regels en definities over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in residentiële instellingen voor uithuisgep…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee