Scroll down

Alternate Text
News banner

Jeugdzorg blijft in de ban van discussies over het stelsel

Vier jaar na de stelselwijziging en de decentralisatie van de jeugdzorg is het schrijnend om te zien dat er nauwelijks ruimte is voor een inhoudelijk debat over wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. Op 18 november is er tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante zaken vooral aandacht voor financiën, wachtlijsten, tekorten en de vraag hoe nu verder. De situatie is nijpend, want kinderen met complexe problemen krijgen op dit moment niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben, signaleert onder meer de Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg. Defence for Children is van mening dat het recente Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer laat zien dat het debat blijft steken. Het is hoog tijd dat meer vanuit het kind wordt gekeken naar wat nodig is. Daarom pleit Defence for Children er voor dat het belang van kinderen weer centraal komt te staan in het debat over de jeugdzorg. Defence for Children doet een beroep op iedereen die vóór of met de kinderen werkt om hiervoor te zorgen.

Vrijheidsbeperking minderjarigen geen aandacht 

Op de agenda van het wetgevingsoverleg stond ook de reactie van minister De Jonge op het rapport “Uithuisgeplaatst. En dan?” van Defence for Children. Via een brief aan de minister gaf Defence for Children een toelichting op de onrechtmatige toepassing van vrijheidsbeperking in open instellingen. De brief en het rapport kregen echter geen aandacht, vanwege de vele vragen die het voornemen van de minister om een deel van de taken weer bovenregionaal te gaan regelen met zich mee bracht. Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children blijft het signaal binnen komen dat te vaak vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming plaatsvindt in open instellingen, terwijl dit wettelijk gezien niet kan én niet mag. Helaas is dit signaal nog steeds de realiteit waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen. Defence for Children vindt het zorgwekkend dat ook nu weer tijdens het debat een gebrek aan aandacht is voor dit probleem.

Inhoudelijke discussie ontbreekt

Het is hoog tijd dat Kamerleden en de verantwoordelijke minister weer een inhoudelijk discussie voeren over de vraag wat kinderen nodig hebben en hoe kinderen weer toegang krijgen tot de juiste, passende hulp. Kinderen horen niet op wachtlijsten te staan of op een gesloten plek te belanden omdat er geen andere optie voor hen is. Defence for Children blijft met klem aandacht vragen voor deze kinderen en jongeren en een beroep doen op de rechten van het kind.  

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Fundament jeugdzorgstelsel ontbreekt vijf jaar na transitie nog steeds

Als gevolg van de aanhoudende problemen in de jeugdzorg sturen de minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Spor…


Lees meer

Kinderrechten moeten leidend zijn in het jeugdzorgstelsel

Uit twee rapporten van de Inspectie Jeugd- en gezondheidszorg blijkt dat kwetsbare kinderen niet op tijd de juiste hulp …


Lees meer

Experts in gesprek over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 10 september heeft het rondetafelgesprek ‘Samen plaatsen van broers en zussen bij een uithuisplaatsing’ plaatsgevonde…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee