Scroll down

Alternate Text
News banner

Gesloten plaatsing lang niet altijd legitiem

Maria de Jong-de Kruijf (in de groene jurk) promoveert vandaag, 7 maart 2019, bij de Universiteit van Leiden met haar onderzoek “Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen’’. Uit het onderzoek blijkt dat een plaatsing vaak gebeurt tijdens een crisissituatie en het vinden van acute hulp wanneer er niets anders mogelijk lijkt te zijn. Er is te weinig tijd en aandacht voor het doel van deze plaatsing en de gevolgen die vrijheidsbeperkingen met zich meebrengt. Defence for Children onderschrijft de conclusie dat Nederland nog niet voldoet aan de uitgangspunten van het VN-Kinderrechtenverdrag, dat zegt dat een gesloten plaatsing een uiterste maatregel moet zijn waarbij het belang van het kind grondig onderzocht moet worden.

Kinderen kunnen op een gesloten afdeling worden geplaatst met als doel opvoeding en bescherming. Zij lopen de kans om daar met strenge maatregelen te maken te krijgen, zoals kamercontroles, fixatie en afzondering. Het onderzoek beschrijft 200 jaar historie van de rechtspositie en legitimiteit van gesloten uithuisplaatsingen. Onderzoekster Maria de Jong-de Kruijf heeft daarnaast 586 rechterlijke uitspraken over een periode van 10 jaar (2008-2017) geanalyseerd. Ook zijn er 23 kinderen geïnterviewd die te maken kregen met een gesloten uithuisplaatsing.  Aan hen werd onder meer gevraagd  om zelf uit te leggen waarom ze in een gesloten instelling zaten en hoe ze het ervaren om opgesloten te zijn. 

Bij gebrek aan beter opgesloten

Uit het promotieonderzoek blijkt dat een gesloten plaatsing in een jeugdhulpinstelling van vele factoren afhangt en lang niet altijd gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Maria de Jong- de Kruijf heeft een kinder- en mensenrechtentoetsingskader opgesteld waaraan de Nederlandse wet en de toepassing daarvan getoetst kan worden. Aan de hand hiervan ontstaat het zorgelijke beeld dat dat gesloten jeugdhulp vooral wordt opgelegd vanwege een gebrek aan passende en realistische alternatieven in de kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerde pleegzorg en andere vormen van jeugdbescherming en jeugdhulp. 

Halveer het aantal plekken in gesloten instellingen

Maria de Jong-de Kruijf beveelt onder meer  aan om het aantal plekken in de gesloten jeugdhulp te halveren. En om wettelijk te regelen dat een machtiging gesloten jeugdhulp slechts voor de duur van een half jaar kan worden opgelegd.  

Rapport beperkende maatregelen

Afgelopen dinsdag overhandigde Defence for Children het rapport Uithuisplaatsing. En dan? Aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daaruit bleek dat niet duidelijk was wanneer beperkende maatregelen mogen worden toegepast. Daardoor worden ook kinderen in open instellingen soms opgesloten.

Lees

Het rapport: Uithuisplaatsing. En dan?
Het nieuwsbericht op de website van de Universiteit Leiden

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Onderzoekscommissie De Winter: veel geweld in de jeugdzorg

Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu ooit in jeugdzorg heeft gezeten, heeft daar te maken gehad met fysiek, s…


Lees meer

Zorgen om vrijheidsbeperkende maatregelen in jeugdinstellingen

Regels en definities over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in residentiële instellingen voor uithuisgep…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee