Scroll down

Alternate Text
News banner

Leg terugdringen van armoede onder kinderen vast in de wet

In Nederland groeien ruim 250.000 kinderen op in armoede. Al jarenlang lukt het Nederland maar niet om die cijfers flink te terug te dringen, terwijl de impact van armoede op de ontwikkelingskansen van kinderen enorm is. De coronacrisis zorgt hoogstwaarschijnlijk voor een nog verdere stijging. Dit is zeer zorgelijk aldus Defence for Children; kinderen hebben recht op een toereikende levensstandaard en op een ongestoord gezinsleven en onderdak. Rechten die bij gezinnen in armoede onder druk komen te staan of worden geschonden. Daarom roept de kinderrechtenorganisatie op het terugdringen van armoede vast te leggen in de wet zodat de overheid een inspanningsverplichting heeft om ervoor te zorgen dat het aantal kinderen in armoede daalt. “Het is onverteerbaar dat het aantal kinderen in armoede niet verminderd”, zegt Eva Huls, advocaat-in-dienstbetrekking bij Defence for Children. “Een wet biedt uitkomst, dit laat geen ruimte meer voor vrijblijvendheid in het landelijke beleid zoals nu het geval is.“

Aanpakken van armoede

Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen worden blootgesteld aan meer risico’s in het kader van gezondheid, kansenongelijkheid, kindermishandeling, verwaarlozing, criminaliteit en sociale uitsluiting. Melvin, nu 24 jaar en opgegroeid in armoede: “Er wordt onderscheid gemaakt door je klasgenoten. Je wordt de rug toegekeerd. Je bent anders, je loopt in gedragen kleding van je broer en hoort er dus niet bij.” Huls vervolgt: “Wanneer de rechten van kinderen worden geschonden omdat het beleid faalt, dan moet daarover verantwoording worden afgelegd. Het herstellen van vertrouwen in de overheid is mede door de kinderopvangtoeslagaffaire van groter belang dan ooit. Een nieuwe wet zou hieraan kunnen bijdragen omdat de komende regering dan meer inzicht zal moeten verschaffen in gevoerd beleid en behaalde resultaten.” De huidige armoede aanpak brengt daarnaast volgens de organisatie kansenongelijkheid teweeg, omdat niet in iedere gemeente het bestrijden van armoede onder kinderen dezelfde prioriteit krijgt.

Verantwoordelijkheid

Nederland heeft via de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties afgesproken dat in 2030 het aantal kinderen in armoede moet zijn gehalveerd. Het inmiddels demissionair kabinet heeft daar in 2020 een ‘streefwaarde’ aan gekoppeld: het aantal kinderen in armoede moet dalen van 9,2% in 2015 naar 4,6% in 2030, waarbij voormalig staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangaf dat hierbij geen rekening is gehouden met de coronacrisis. De verwachte stijging van armoede is al zichtbaar, de Voedselbank laat weten dat het aantal gezinnen met kinderen dat bij hen aanklopt in 2020 is gestegen met 9%. Hoewel de Tweede Kamer in december heeft ingestemd om 2 miljoen extra beschikbaar te stellen om kinderen in armoede te helpen, is deze incidentele kapitaalinjectie onvoldoende. Overigens valt dit volgens de kinderrechtenorganisatie in het niet bij het in januari in consultatie gegane wetsvoorstel om de kinderbijslag de komende jaren niet te indexeren, hetgeen een besparing van ruim 100 miljoen op jaarbasis moet opleveren. Dit zal een negatief effect hebben op de koopkracht van gezinnen onder de lage-inkomensgrens. Defence for Children kan dit niet rijmen met het streven van de overheid naar vermindering van armoede onder kinderen.

Kinderrechten en verkiezingen

Het is volgens de kinderrechtenorganisatie opvallend dat niet veel politieke partijen het bij armoede specifiek over beleid voor kinderen hebben. De partijprogramma’s gaan hoofdzakelijk over de aanpak van inkomen en schulden van ouders. Er worden nog steeds gezinnen afgesloten van drinkwater of het huis uitgezet, omdat ze de huur of de rekening niet kunnen betalen. Melvin: “Ik vind het een schande dat kinderen in Nederland in armoede opgroeien omdat ik zelf weet hoe het is om in armoede te leven. Dat gun ik niemand en al helemaal niet iemand die jong is. Denk hieraan bij het uitbrengen van je stem, en kijk naar politieke partijen die armoede willen aanpakken.” In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen spreken slechts vier politieke partijen de ambitie uit om de situatie van kwetsbare kinderen in armoede te verbeteren, blijkt uit de Kieswijzer Kinderrechten van Defence for Children. Dit zijn de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en D66.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

De bestaanszekerheid van kinderen in de knel

De bestaanszekerheid van kinderen in Nederland staat onder druk. De Belastingdienst trok in 2022 4.780 toeslagen in bij …


Lees meer

Aanpak armoede onder kinderen per gemeente verschillend

Een effectieve aanpak van armoede onder kinderen ontbreekt en het landelijk sociaal vangnet schiet tekort. Dat blijkt ui…


Lees meer

Tweede Kamer pakt armoede onder kinderen aan

In Nederland groeit ongeveer 1 op de 10 kinderen op in armoede. Save the Children en Defence for Children vinden dat de …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee