Scroll down

Alternate Text
News banner

Meer dan dertig Nederlandse organisaties: Nederland moet zich uitspreken tegen ongefundeerde beschuldigingen tegen zes Palestijnse organisaties

Vanmorgen heeft Defence for Children Nederland samen met 31 andere Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties de Nederlandse overheid opgeroepen zich uit te spreken tegen de ongefundeerde beschuldigingen tegen zes Palestijnse organisaties, waaronder Defense for Children International – Palestine.

De tweeëndertig organisaties in Nederland “maken zich grote zorgen over en veroordelen de beslissing van het Israëlische ministerie van Defensie op 19 oktober jl. om de Palestijnse organisaties Addameer, Al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development, en Union of Palestinian Women Committees tot terroristische organisaties te verklaren. Dit besluit heeft grote gevolgen voor deze organisaties, die jarenlange partners van zowel Nederlandse ngo’s als het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn. De Israëlische autoriteiten hebben geen bewijs geleverd om deze beschuldigingen te onderbouwen. Nederland moet de ongefundeerde beschuldiging tegen deze organisaties publiekelijk veroordelen en de Israëlische regering oproepen de beslissing per direct in te trekken.

Deze beslissing past in een jarenlang patroon van repressie en ondermijning van Palestijnse organisaties en mensenrechtenverdedigers. Door het implementeren van strenge ngo-wetgeving en onterechte beschuldigingen maakt de Israëlische regering het hen steeds moeilijker om hun werk te doen. Deze recente aanval bedreigt prominente Palestijnse mensenrechtenorganisaties in hun voortbestaan. Hoewel deze aanwijzing niet automatisch toepasselijk is in de Palestijnse gebieden, kan onder verwijzing naar de antiterreurwet uit 2016 op Israëlisch grondgebied nu beslag worden gelegd op hun kantoren en bezittingen, en kan financiering onmogelijk worden gemaakt. Ook geeft het de Israëlische regering de mogelijkheid om medewerkers van deze organisaties op Israëlisch grondgebied te arresteren en gevangen te zetten. Dit draagt bij aan een ongekende, steeds verdergaande inperking van het maatschappelijke middenveld. Met dit besluit gaat de Israëlische regering een grens over. Algemeen directeur van Al-Haq, Shawan Jabarin, verwoordde het als volgt: “Deze beslissing komt in een reeks van geïnstitutionaliseerde praktijken die erop gericht zijn Palestijnse mensenrechten-ngo's en mensenrechtenverdedigers de mond te snoeren, hen op internationaal niveau het zwijgen op te leggen, hun werk uit te putten en hun middelen aan te tasten.”

Aantijgingen van terrorisme, zeker indien ze gebaseerd zijn op grond van niet publieke en niet te verifiëren informatie, mogen niet misbruikt worden om kritische organisaties de mond te snoeren. Eerder deze maand waarschuwde VN-rapporteur voor antiterreur en de bescherming van mensenrechten, Fionnuala Ni Aoláin, al dat veel antiterrorismemaatregelen op gespannen voet staan met mensenrechten en de rechtsstaat. In haar rapport betoogt ze dat het maatschappelijk middenveld juist essentieel is bij het aanpakken en voorkomen van terrorisme. Ni Aoláin en andere VN-rapporteurs hebben de beslissing van de Israëlische regering veroordeeld en noemen het een aanval op de Palestijnse mensenrechtenbeweging en op mensenrechten overal.

Het maatschappelijk middenveld is een belangrijk, onmisbaar onderdeel om te bouwen aan een vrije en democratische samenleving en verdient bescherming. De ondergetekende organisaties ondersteunen daarom het verzoek van de Palestijnse organisaties tot internationale solidariteit en roepen Nederland op om:

  • Zich publiekelijk uit te spreken tegen deze beslissing van de Israëlische regering en deze te  veroordelen als een ongeoorloofde inperking van het maatschappelijk middenveld;
  • De Israëlische regering op te roepen om het betreffende besluit met onmiddellijke ingang in te trekken;
  • Haar (financiële) steun aan huidige Palestijnse partnerorganisaties voort te zetten en ervoor te zorgen dat Nederlandse banken en financiële instellingen deze veroordeling door de Israëlische regering niet opvolgen;
  • Openlijk haar steun uit te spreken voor het werk van de zes getroffen organisaties.
  • In haar beleid t.a.v. Israël en het bezette Palestijns gebied prioriteit te geven aan het beschermen van het maatschappelijke middenveld en mensenrechtenverdedigers die, waar dan ook ter wereld, opkomen voor de rechten van Palestijnen.

Indien de internationale gemeenschap terughoudend reageert op deze beslissing, sterkt dit staten in de gedachte dat het criminaliseren van mensenrechtenorganisaties geen gevolgen heeft. De manier waarop de internationale gemeenschap op deze verregaande aanval op mensenrechtenorganisaties reageert, zal bewijzen wat mensenrechten haar werkelijk waard zijn.

Hoogachtend,

Oxfam Novib
Amnesty Nederland
PAX
The Rights Forum
SOMO
Partos
ActionAid Nederland
Cordaid
Both ENDS
Transnational Institute
Human Security Collective
Nederlands Juristen Comité Mensenrechten (NJCM)
Plan International Nederland
Defence for Children Nederland
Save the Children
War Child
Terre des Hommes
WO=MEN Dutch Gender Platform
Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede
Vrouwenorganisatie Nederland Darfur (VOND)
Women’s Initiatives Network
Stichting Kifaia
Een Ander Joods Geluid (EAJG)
Gate 48 – Kritische Israëli’s in Nederland
Palestine Link
Kairos Sabeel
Plant een Olijfboom
Nederlands Palestina Comité
Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)
European Legal Support Center (ELSC)
Milieudefensie
Friends of the Earth International”

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Europese verkiezingen: een kans voor kinderrechten

De recente Europese verkiezingen, waarbij miljoenen Nederlanders en andere Europese burgers hun stem uitbrachten, zijn v…


Lees meer

Reactie op hoofdlijnenakkoord

Na ruim zes maanden onderhandelingen ligt er sinds gisteren een hoofdlijnenakkoord tussen de partijen PVV, VVD, NSC en B…


Lees meer

Ufuk Kâhya verkent kinderrechten in de EU met Defence for Children Nederland

Defence for Children ontving Ufuk Kâhya in het Kinderrechtenhuis in Leiden voor een werkbezoek. Kâhya zette zich als voo…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee