Scroll down

Alternate Text
News banner

Kamerleden Van den Hul, Westerveld en Van Raan willen meer aandacht voor racisme en discriminatie in het onderwijs

Racisme en discriminatie zijn in Nederland nog steeds een groot probleem, ook in het onderwijs. Dit terwijl een school bij uitstek de plek zou moeten zijn waar kinderen elkaar tegenkomen en leren met elkaar om te gaan. Het belang van deze thema’s staat momenteel onvoldoende beschreven in de doelen van het onderwijs, zo stellen Van den Hul (PvdA), Westerveld (GL) en Van Raan (PvdD).  In 2019 is gestart met het curriculum op school van basisscholen en middelbare scholen te herzien. In de zomer van 2020 werd hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Dit was voor Van den Hul, Westerveld en Van Raan aanleiding om een motie in te dienen om in de nieuwe doelen van het basis- en voortgezet onderwijs de thema’s racisme en discriminatie op te nemen.

Van den Hul’s inspiratiebron was een actie van drie jonge meiden, die een petitie startten omdat ze vonden dat scholen meer aandacht moeten besteden aan racisme, discriminatie, migratiegeschiedenis en koloniaal verleden. “Ik was het roerend eens met Sohna, Lakiescha en Veronika. Want kennis over ons gedeelde verleden is ongelofelijk belangrijk voor de toekomst. Ik heb contact gezocht met de initiatiefnemers om te kijken of we hun pleidooi vanuit de Kamer konden ondersteunen. En dat is gelukt!”

De achtergrond

Ondanks een wettelijk verbod in de Grondwet en een verbod op discriminatie in het VN-Kinderrechtenverdrag, krijgen ook kinderen in Nederland te maken met racisme en discriminatie. Hoewel er weinig officieel wordt gemeld, gaan de meeste meldingen over het onderwijs. Zo is er sprake van onderadvisering, het bestraffen van het spreken van een andere taal dan het Nederlands op school, racistische opmerkingen door leerlingen en docenten en een gebrek aan gebalanceerde informatie over het koloniale verleden van Nederland. Mbo-studenten kampen bovendien met stagediscriminatie. Deze motie erkent het belang van aandacht voor discriminatie en racisme in het onderwijs. Defence for Children meent dat de school bij uitstek een plek is om te leren met anderen om te gaan. Daarbij hoort ook aandacht voor discriminatie en racisme. Het beginsel van non-discriminatie is een van de kernartikelen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast wordt met dit idee ook uitvoering gegeven aan artikel 29 van het VN-Kinderrechtenverdrag, waarin staat dat doel van het onderwijs mede dient te zijn om kinderen respect bij te brengen voor de eigen taal, cultuur en waarden en die van anderen.

Van den Hul: “Op dit moment wordt hard gewerkt aan een update van het schoolcurriculum. Een wetenschappelijk commissie buigt zich nu over alle voorstellen. Ik heb de minister gevraagd om hierbij ook onze motie te betrekken. Zodat dit belangrijke punt ook meegenomen kan worden als het nieuwe curriculum verder wordt ingevuld. Want alle kinderen moeten gelijkwaardig opgroeien. Het zou niet moeten uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont, wie je ouders zijn of van wie je houdt, voor de kansen die je krijgt. Helaas is er op al die punten nog een wereld te winnen. Ook in ons onderwijs. Daarom blijf ik mij keihard inzetten voor gelijke kansen.”

Tweede Kamerverkiezingen

Dit is een artikel in de serie #kinderrechtenkampioenen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer uit te lichten. Welke motie heeft kinderrechten in Nederland versterkt? Hoe kijkt het Kamerlid dat de motie indiende terug op de motie en hoe naar de toekomst?

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Tweede Kamer betekent nieuwe kans voor kinderrechten

Vandaag hervat de Tweede Kamer haar werkzaamheden in de nieuwe samenstelling. Met de aanstelling van 67 nieuwe Kamerlede…


Lees meer

Paul van Meenen van D66 wil inclusief onderwijs voor ieder kind

Op 4 juli 2019 vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 in een motie aan de regering om een brede coalitie te bouwen van …


Lees meer

Kinderrechtenkampioenen verkiezingen 2021

Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer u…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee