Scroll down

Alternate Text
News banner

Premier Rutte roept op tot jongerenparticipatie in tijden van corona

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 19 mei een persconferentie gehouden over de maatregelen tegen het coronavirus die op 1 juni worden versoepeld. Tijdens de persconferentie heeft de minister-president zich speciaal gericht tot de kinderen en jongeren in Nederland. Het kabinet roept kinderen en jongeren op om in tijden van corona hun stem te laten horen. Defence for Children juicht toe dat de minister-president deze directe oproep tot participatie heeft gedaan. Vanuit kinderrechten beschouwd is dit een heel belangrijke ontwikkeling, het is cruciaal om de stem van kinderen en jongeren te betrekken. Door participatie kunnen kinderen input geven voor de besluitvorming over de uitvoering van de maatregelen die ook hen raken.

“Kom met ideeën”

De premier heeft de kinderen en jongeren in Nederland in het bijzonder gecomplimenteerd over het aan de regels houden: “Het is ook echt mede aan jullie te danken dat er minder mensen in het ziekenhuis liggen en dat er langzaam maar zeker weer meer kan”. Daarnaast toonde hij begrip voor de lastige situatie waarin kinderen en jongeren zich in bevinden en begrijpt hij dat zij somber of boos zijn over de genomen maatregelen. “Niemand weet precies hoe Nederland er de komende tijd uit gaat zien. Hoe doe je dat?” Rutte roept kinderen en jongeren op om mee te denken en te praten over hoe ons land eruit moet gaan zien. Hij daagt kinderen en jongeren uit om met ideeën te komen en (opbouwende) kritiek te leveren. Ook ouders, leraren, sportcoaches en lokale politici worden opgeroepen om kinderen en jongeren te betrekken bij het maken van plannen.

Recht op participatie

Ieder kind heeft het recht om zijn mening te geven over zaken die hem aangaan. Dit staat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Er moet worden geluisterd naar het kind. Aan de mening van het kind moet passend belang worden gehecht, in overeenstemming met zijn of haar leeftijd. Wanneer een beslissing wordt genomen die het kind of een groep kinderen raakt, hebben volwassenen een belangrijke taak om participatie mogelijk te maken. Bijvoorbeeld over nieuwe regels die (ook) voor kinderen bedoeld zijn. Rutte wijst erop dat kinderen en jongeren “de volwassenen van de toekomst” zijn. Het is hierom van belang dat zij kunnen participeren, zowel wanneer het gaat om regels voor de toekomst als om regels die hen nu raken.

Betekenisvolle participatie

Het VN-Kinderrechtencomité heeft vijf regels opgesteld om ervoor te zorgen dat jongerenparticipatie daadwerkelijk betekenis heeft. Deze vijf stappen zijn in het kort:

  • kinderen krijgen voldoende toegang tot informatie;
  • zij kunnen hun stem laten horen;
  • zij worden daarin ook serieus genomen;
  • kinderen krijgen terugkoppeling over de beslissing die is genomen;
  • en ze krijgen de mogelijkheid om te klagen indien zij het niet eens zijn met een beslissing.

Oproep van Rutte

Rutte heeft kinderen en jongeren actief opgeroepen om hun stem te laten horen en heeft aangegeven dat deze stem serieus moet worden genomen. Hiermee wordt een goede stap gezet richting betekenisvolle jongerenparticipatie. Het is goed om te zien dat er op verschillende overheidsniveaus aandacht wordt besteed aan jongerenparticipatie en dat er mooie initiatieven worden genomen om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen in de politiek. Defence for Children juicht deze ontwikkeling van harte toe en hoopt dat meer ministers het voorbeeld van de premier gaan volgen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

"VN-Studie over kinderen in geslotenheid voelt oncomfortabel. En dat moet ook.”

Voor een gehoor van ongeveer 85 vertegenwoordigers van kinderrechtenorganisaties, wetenschappelijke instituten, rechtspr…


Lees meer

“UN Study on children deprived of their liberty makes us feel uncomfortable. As it should do.”

On December 18th, before an audience of 85 representatives of children's rights organizations, academics, local and nati…


Lees meer

Steun voor rechten minderjarige mensenrechtenverdedigers

Minderjarigen die opkomen voor mensenrechten hebben speciale rechten. Overheden, maatschappelijke organisaties en andere…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee