Scroll down

Alternate Text
Blog banner

Stop EU-inreisverbod voor grootouders

Sanne Verwasch

Juridisch medewerker Kinderrechtenhelpdesk Jeugdrecht

Vanwege de coronacrisis kunnen mensen die buiten de Europese Unie wonen al een jaar niet naar hun familie in Nederland reizen. De afgelopen maanden zijn er uitzonderingen gemaakt voor onder andere zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden. Defence for Children heeft de afgelopen maanden verschillende signalen op de Kinderrechtenhelpdesk ontvangen over grootouders die buiten de Europese Unie wonen en niet naar hun kleinkinderen in Nederland kunnen reizen. Grootouders die buiten de Europese Unie wonen worden namelijk alleen toegelaten als er sprake is van een terminaal ziek familielid of een begrafenis. Deze praktijk staat op gespannen voet met het recht op familieleven.

Impact

Alle kinderen hebben het recht om hun grootouders te zien, het recht op familieleven is een fundamenteel mensenrecht dat door de Nederlandse overheid en de Europese Unie dient te worden gewaarborgd. Wanneer kinderen worden geïsoleerd van hun grootouders heeft dat een enorme impact op hun leven. Dit blijkt uit de schrijnende verhalen van ouders die ik onlangs sprak. Ouders geven aan dat kinderen hun grootouders missen, behoefte hebben aan persoonlijk contact met hen en niet begrijpen waarom andere kinderen wel hun grootouders mogen zien. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er voor sommige familieleden wel uitzonderingen mogelijk, maar het is niet duidelijk op basis van welke criteria deze afweging plaatsvindt. Zo zijn er verschillende zaken binnengekomen van grootouders die hun kleinkinderen tot nu toe enkel via het scherm hebben leren kennen, omdat de geboorte van een kleinkind niet tot de uitzonderingsmogelijkheden behoort. Ook vertelt een ernstige zieke ouder die een medische behandeling moet ondergaan dat haar situatie niet onder de uitzonderingsmogelijkheden valt, zij zou namelijk een oppas kunnen inhuren om voor haar kinderen te zorgen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis. De belangenafweging die hieraan ten grondslag ligt is onbegrijpelijk en onduidelijk.

Recht op familieleven

In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat een kind recht heeft op bescherming van het familieleven. Deze bescherming ziet ook op het familieleven dat een kind heeft met zijn grootouders. Indien de Nederlandse overheid het recht op familieleven van kinderen beperkt in het kader van de volksgezondheid, moet er een heldere belangenafweging plaatsvinden waarin het belang van het kind uit het VN-Kinderrechtenverdrag voorop staat. De overheid heeft namelijk op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag de plicht om het belang van het kind voorop te stellen bij het maken en uitvoeren van beleid. Daarnaast mag er niet gediscrimineerd worden bij het waarborgen van het recht op familieleven van kinderen. Doordat er voor verschillende groepen uitzonderingen bestaan, maar kinderen stelselmatig geïsoleerd worden van hun grootouders buiten de Europese Unie, is het huidige EU-inreisverbod in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Petitie

Meer dan 11.000 familieleden verspreid over Europa hebben de petitie: ‘family is not tourism: lift travel ban for non-EU parents’ getekend. Zij benadrukken dat Europa het recht op familieleven moet waarborgen. Defence for Children staat achter deze petitie en roept de Nederlandse overheid op om een belangenafweging te maken die recht doet aan de belangen van het kind en zijn familieleden en een uitzondering te creëren voor grootouders in het EU-inreisverbod zodat zij hun kleinkinderen kunnen bezoeken.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee