Scroll down

Alternate Text

ALL-IN: jongeren als verbinders lokale armoede- en schuldenaanpak

De uitdaging

Het aanbod voor jongeren in armoede is afhankelijk van waar zij wonen en de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Daarnaast worden jongeren lokaal nog te weinig (gevonden en) betrokken om over het aanbod mee te praten om zo het aanbod aan te sluiten op de behoefte van jongeren. Professionals werkzaam in het maatschappelijk middenveld van armoede en schulden merken op dat de verbinding van de uitvoerende partijen met jongeren ontbreekt. Ook uit gesprekken met gemeentelijke beleidsmakers blijkt de behoefte aan onderlinge lokale samenwerking en verbinding groot om gezamenlijk meer jongeren die opgroeien in  armoede en/of met schulden effectief te bereiken. Het recht op participeren is  tevens verankerd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarom brengt het instrument “ALL-IN” een dialoog op gang tussen professionals in het sociale domein en lokale financieel kwetsbare jongeren. Het project loopt van 1 augustus 2019 tot en met 1 februari 2021. 

Wat doen we? 

Bij ALL-IN worden lokale jongeren uitgenodigd en daarmee in staat gesteld te participeren. Het project ALL-IN komt uit de koker van Speaking Minds. De eerste stap is het ontwikkelen van het ALL-INstrument. Het instrument moet simpel, duidelijk en toegankelijk zijn. Jongeren, beleidsmakers en uitvoerende professionals zijn mede-ontwikkelaar. Jongeren kunnen als ALL-INstructeur het instrument begeleiden.

Door gebruik te maken van het ALL-INstrument ontdekken jongeren en professionals gezamenlijk in hoeverre het ondersteuningsaanbod voor financieel kwetsbare jongeren toegankelijk en passend is en wat mogelijk ontbreekt. Er wordt in kaart gebracht wat goed gaat, wat beter kan en het jongerenperspectief wordt hierin meegenomen. ALL-IN eindigt met een actielijst waarbij lokale professionals eigenaar worden gemaakt van de acties. De slotfase van het ALL-INstrument nodigt ertoe uit om in een volgende fase lokale jongeren (verder) te betrekken bij het uitvoeren van de actiepunten. ALL-IN is daarmee een eerste stap van jongerenparticipatie.  

Wat is de rol van Defence for Children binnen het project?

  • Mede-ontwikkelaar van het ALL-INstrument;
  • Het geven van een kinderrechtentraining aan de ALL-INstructeurs en professionals in het sociaal domein.
  • Het toezien op de kwaliteit van participatie van jongeren en beleidmakers;
  • Het beschikbaar stellen van de Kinderrechtenhelpdesk voor het geven van individueel juridisch advies aan kinderen en jongeren die daar behoefte aan hebben.

Resultaten

ALL-IN wordt ingezet om de verbinding tussen uitvoeringsorganisaties in het sociale domein onderling en met financieel kwetsbare jongeren te versterken:

  • Het ALL-INstrument is ontwikkeld, geproduceerd en kosteloos beschikbaar voor gebruik door lokale en landelijke partijen.
  • Er is een landelijke pool van ALL-INstructeurs opgezet en beschikbaar gesteld voor lokale begeleiding van het ALL-INstrument samen met een ervaren trainer.
  • Op uitvoeringsniveau in het sociale domein is meer kennis en bewustzijn over hoe een passend en toegankelijk ondersteuningsaanbod op jongeren afgestemd kan worden. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van een tour door 10 gemeenten om het ALL-INstrument uit te voeren.
  • Er is een handreiking beschikbaar voor gemeenten over een toegankelijk en passend ondersteuningsaanbod voor jongeren dat bijdraagt aan de uitvoering van het ALL-INstrument.

Impact 

Het project draagt bij aan het bespreekbaar maken van armoede en schulden, zodat armoede en schulden in de perceptie van jongeren minder wordt gezien als taboe. Daarnaast is de gemeentelijke armoede- en schuldenaanpak afgestemd op de behoeften van financieel kwetsbare jongeren.

Samenwerking

Defence for Children werkt tijdens dit project samen met de organisaties Save the Children en Stimulansz. Het project ALL-IN wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Jonneke Reichert 
Telefoon: 071 5160980

Stuur een email 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee