Scroll down

Alternate Text
News banner

VN-Rapporteurs vernietigend over Rotterdams woonbeleid

In een brief hebben Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties (VN) ernstige zorgen geuit over het woonbeleid van de gemeente Rotterdam. Door de sloop van de Tweebosbuurt zullen 535 sociale huurwoningen verloren gaan, waardoor ook kwetsbare gezinnen worden geraakt. De Speciale Rapporteurs dringen erop aan dat de uitvoering van maatregelen die leiden tot de vermeende schendingen van mensenrechten worden opgeschort. Dit is de eerste keer dat een Nederlandse gemeente door de VN wordt aangeschreven over mensenrechtenschendingen. Eva Huls, advocaat van Defence for Children: “Het baart ons grote zorgen dat het advies van de VN-Rapporteurs terzijde is geschoven en dat er toch gestart is met de sloop.”

Verstopping woningmarkt

Defence for Children maakt zich al langere tijd zorgen over de (dreigend) dakloze gezinnen in Nederland. Kinderen hebben op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag recht op een toereikende levensstandaard. Hieronder valt onder andere het recht op onderdak. “Op de Kinderrechtenhelpdesk zien we de afgelopen jaren een stijging van het aantal meldingen waarbij dakloosheid dreigt bij gezinnen met vaak nog jonge kinderen” aldus Eva Huls. De kinderrechtenorganisatie is daarom een project gestart om de knelpunten en oplossingsrichtingen te inventariseren. De organisatie heeft onder meer gesprekken gevoerd met gemeenten, betrokken professionals en gezinnen. Binnenkort zullen de uitkomsten van het project worden gepubliceerd. Duidelijk is in ieder geval al dat een coherent en duurzaam huisvestingsbeleid op landelijk niveau mist. De sloop van de Tweebosbuurt in Rotterdam draagt volgens Defence for Children dan ook niet bij aan de oplossing en is vanuit kinderrechtenperspectief een onbegrijpelijke beslissing. Het verminderen van het aantal betaalbare sociale huurwoningen zal een verdere verstopping van de woningmarkt veroorzaken.  Dat heeft bijvoorbeeld ook weer negatieve gevolgen voor de doorstroom van gezinnen met kinderen vanuit de maatschappelijke opvang naar zelfstandige woonruimte.

Betrek de rechten van het kind bij woningbouwbeleid

Bij beslissingen omtrent huisvesting en onderdak worden de levens van kinderen direct of indirect geraakt. Zij moeten namelijk ook ergens wonen. Het is van fundamenteel belang dat rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen bij de te nemen beslissingen. Het slopen van sociale huurwoningen zet hun rechten onder druk. Temeer omdat dit op zowel korte als lange termijn het aanbod van betaalbare woningen niet vergroot. Het niet voorradig hebben van voldoende huisvestingsmogelijkheden zet ook het recht op het familie- en gezinsleven van kinderen onder druk.

Uit meerdere telefoontjes op onze Kinderrechtenhelpdesk de afgelopen jaren blijkt namelijk dat het gescheiden opvangen van gezinnen of het dreigen met uithuisplaatsing van de kinderen wordt ingezet, omdat er geen oplossing voor het gehele gezin voorhanden is als zij een woning verliezen. Donderdag 24 juni 2021 vindt een debat met de vaste Kamercommissie van Binnenlandse zaken plaats over het woningbouwbeleid. Defence for Children roept politici op om tijdens dit debat ook de rechten van kinderen mee te wegen, nu er te weinig betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn. 

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Mensen- en kinderrechten van gezinnen onvoldoende beschermd bij huisuitzettingen

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben een gezamenlijk onderzoek gepubliceerd over huisuitzettingen van gez…


Lees meer

Nederlandse Staat gedagvaard namens kind om recht op onderdak

Op 3 november 2022 woonde Defence for Children bij het gerechtshof Amsterdam een zitting in hoger beroep bij. De gemeent…


Lees meer

Onderzoek: Duurzame oplossing nodig voor dakloze gezinnen

Gezinnen met kinderen hebben recht op opvang als zij dakloos (dreigen te) raken en dit moet in de Nederlandse wet worden…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee