Scroll down

Alternate Text
News banner

Online klimaatstaking vanwege aanpak coronavirus

De afgelopen maanden wordt de wereld ​opgeschrikt door een nieuwe grote bedreiging, naast klimaatverandering: het coronavirus dat zich steeds verder verspreidt. Op veel plekken wordt alles in het werk gesteld om deze crisis het hoofd te bieden en de zorgen om het klimaat zijn bij velen, begrijpelijkerwijs, enigszins op de achtergrond geraakt. We weten niet wanneer de crisis achter ons ligt, maar helaas staat wel vast dat wereldwijde klimaatverandering tegen die tijd niet is gestopt. Kinderen spreken op 3 april tijdens de klimaatstaking, die vanwege de huidige coronacrisis online plaatsvindt, de staat aan om de schadelijke effecten van de klimaatverandering te stoppen en eisen hun recht om gezond op te groeien op. Defence for Children onderstreept met 54 andere organisaties de verklaring ‘Het klimaat is van iedereen’. We steunen het belang van deze oproep en de klimaatstaking. 

Klimaatverandering

Klimaatverandering is overal ter wereld een bedreiging voor het leven. Hittegolven of stormen, droogten of overstromingen, minder biodiversiteit en voedseltekorten, uiteindelijk raakt het ons allemaal. Gelukkig is het nog niet te laat. Klimaatverandering kan gestopt worden, de oplossingen bestaan al en we weten precies wat er moet gebeuren. Het vereist enorme inspanning en moeilijke keuzes, maar er liggen ook geweldige kansen voor een groenere en eerlijkere wereld. De wereld die onze kinderen en kleinkinderen verdienen. Burgers, lokale overheden en bedrijven nemen het initiatief richting minder uitstoot en een duurzamere levensstijl, maar niet iedereen kan of wil mee.

Kinderrechten

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar mening te geven over zaken die hem of haar aangaan. De kinderen die aandacht vragen voor het klimaat hebben een sterk punt. Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat de situatie in Nederland zorgelijk is. 98% Van de kinderen jonger dan vijf jaar die in Nederland opgroeien woont op een plek waar de luchtkwaliteitsrichtlijnen zijn overschreden. In het Kinderrechtenverdrag staat ook dat ieder kind recht heeft op de grootst mogelijke mate van gezondheid en dat ieder kind recht heeft om zich te kunnen ontwikkelen. De overheid is verplicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en ongestoord kunnen opgroeien.

Overheid neem het voortouw

De overheid moet onder andere de nodige maatregelen treffen om de schadelijke effecten van klimaatverandering op de gezondheid van kinderen te stoppen. Dat is tot nu toe nooit gebeurd. Want ook al werden er recentelijk maatregelen op het gebied van klimaat door de Nederlandse regering doorgevoerd, het is bij lange na niet genoeg. Daarmee gaan we onze wereld niet redden. Publieke actie is nodig om de urgentie te onderstrepen. Schoolstakingen, protesten, marsen, alles wat de overheid ertoe kan bewegen serieuze maatregelen te nemen tegen verdere klimaatverandering, verdient onze steun. Defence for Children roept de overheid op zorgen over het klimaat serieus te nemen en de oproep van de opgroeiende generatie te steunen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Resolutie van VN-Mensenrechtenraad over kinderrechten en klimaat

De VN-Mensenrechtenraad heeft op 7 oktober een Resolutie uitgebracht waarin het belang van een gezond klimaat voor de re…


Lees meer

Jonge klimaatactivisten dagen onder andere Nederland voor het Europees Hof

Zes Portugese kinderen en jongeren, in de leeftijd van 8 tot 21 jaar oud, hebben op 3 september een klacht ingediend bij…


Lees meer

Meer dan 50 organisaties verenigen zich voor het klimaat

De verklaring 'Het klimaat is van iedereen' is door 52 organisaties, waaronder Defence for Children., onderschreven. Een…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee