Scroll down

Alternate Text
News banner

Opstelten prestenteert plan van aanpak kindersekstoerisme

Een van de prioriteiten van de overheid is de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen, ook als het gaat om Nederlandse daders in het buitenland. Omdat de aanpak van kindersekstoerisme relatief nieuw is, presenteerde Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 11 oktober 2013 het eerste Plan van Aanpak Kindersekstoerisme aan de Tweede Kamer. Defence for Children - ECPAT is verheugd dat de internationale samenwerking met landen waar veel kindersekstoerisme voorkomt zal worden verbeterd en dat er structurele aandacht is voor het vergroten van het aantal en de kwaliteit van meldingen bij www.meldkindersekstoerisme.nl of Meld Misdaad Anoniem door het voeren van campagnes.

Verbetering informatiepositie

Voor de aanpak van kindersekstoerisme door politie en Openbaar Ministerie (OM) is het van belang dat in de justitiële systemen duidelijk geregistreerd wordt in welke zaken er sprake is van het kindermisbruik in het buitenland. Met ingang van 1 januari 2014 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken maandelijks aan de Nederlandse politie een overzicht verstrekken van het aantal Nederlanders dat in het buitenland verdacht wordt of veroordeeld is voor seksueel misbruik van kinderen. Defence for Children - ECPAT dringt er al enige tijd op aan om samenwerking tussen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken als het gaat om de aanpak van kindersekstoerisme. De aangekondigde samenwerking is een goede stap, maar beide ministeries zouden nog intensiever gebruik kunnen maken van elkaars netwerken en kennis in het buitenland.

Campagne kindersekstoerisme

De politie kan alleen een onderzoek starten als zij beschikt over meldingen. De verbetering van de kwaliteit van de meldingen krijgt daarom structurele aandacht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2014 worden mogelijkheden verkend voor de aansluiting bij de Europese campagne tegen kindersekstoerisme onder de slogan "Don't look away". De huidige deelnemende landen zijn Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Luxemburg. ECPAT is in alle landen nauw betrokkenbij de campagnes. In Nederland werkt Defence for Children - ECPAT samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Marechaussee, Meld Misdaad Anoniem, de reisbranche en PLAN Nederland in een campagne tegen kindersekstoerisme vanaf alle Nederlandse luchthavens.

Inzet liaison officers

Een liaison officer (LO) is een in het buitenland gestationeerde politieofficier met informatie-uitwisseling als belangrijke taak. Uit het Plan van Aanpak Kindersekstoerisme blijkt dat er een flexibel inzetbare liasion officer, een zogenaamde FILO, wordt ingezet voor een periode van twee jaar op de post Manilla, specifiek voor het thema kindersekstoerisme. De FILO zal zich richten op de gehele regio Azië, met speciale aandacht voor Thailand en Cambodja. Daarnaast wordt voor de periode van één jaar (2014) een FILO voor kindersekstoerisme met als aandachtsgebied Zuid-Amerika geplaatst in Rio de Janeiro, dit omdat daar in 2014 het WK Voetbal plaatsvindt. Een andere taak van de FILO Zuid-Amerika is het in nauwe samenwerking met de vaste LO's in de regio (Colombia, Paramaribo, Caracas en Curaçao) ontwikkelen van een regionale aanpak.

Leren van andere landen

Defence for Children - ECPAT is een groot voorstander van het delen van kennis en good practices en juicht daarom het initiatief toe dat een hogere politiefunctionaris wordt ingezet voor de periode van een jaar om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en ervaringen uit te wisselen met andere landen die een actieve aanpak van kindersekstoerisme hebben (onder andere het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië). Deze politiefunctionaris krijgt de opdracht om in de loop van 2014 een advies uit te brengen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Strafrechtelijke samenwerking met bronlanden van kindersekstoerisme

Nederland gaat binnenkort met Thailand in gesprek om de problemen rond en behoeften aan strafrechtelijke samenwerking in kaart te brengen. Hierin wordt het onderwerp kindersekstoerisme expliciet meegenomen. Op basis van de uitkomsten van dit overleg wordt bezien welke vorm van samenwerking met Thailand gewenst en mogelijk is. De ervaringen met Thailand kunnen als voorbeeld dienen voor de verkenning van strafrechtelijke samenwerking in de aanpak van kindersekstoerisme met de meest voorkomende bronlanden van kindersekstoerisme.

Screening van werknemers en vrijwilligers kinderhulporganisaties

Omdat er behoorlijk wat kindersekstoerismezaken zijn waarbij Nederlanders voor een stichting in het buitenland met kinderen werken, voert het ministerie van Veiligheid en Justitie overleg met een aantal ngo's in Nederland, waaronder Defence for Children - ECPAT, om te stimuleren dat ngo's, hulporganisaties, liefdadigheidsinstellingen, scholen en weeshuizen in het buitenland hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van kinderen goed invullen en handhaven. Zo is er het plan om bij dergelijke organisaties de mogelijkheid onder de aandacht brengen om in de toekomst van hun Nederlandse medewerkers en vrijwilligers in bronlanden van kindersekstoerisme een internationale Verklaring Omtrent Gedrag te verlangen. Momenteel wordt gewerkt aan het mogelijk maken van een dergelijke internationale Verklaring Omtrent Gedrag.

Weigeren of vervallen verklaren paspoort

Om kindersekstoeristen nog voor de grens tegen te kunnen houden heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel ingediend dat een reisverbod mogelijk maakt. Het opleggen van een dergelijke vrijheidsbeperking is echter alleen effectief wanneer op de naleving wordt toegezien. Op aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, wordt nader onderzocht op welke wijze effectief kan worden toegezien op naleving van opgelegde vrijheidsbeperkingen die veroordeelde pedoseksuelen beletten om naar het buitenland te reizen.

Project NONANONYMITY

Defence for Children - ECPAT heeft veel vertrouwen in het Interpol project NONANONYMITY dat door de Nederlandse politie samen met Interpol is geïnitieerd. Dit betreft een preventief risico-reductieproject dat zich richt op het ontnemen van de mogelijkheid voor veroordeelde pedofielen met een hoog recidiverisico om anoniem en onopgemerkt te reizen, te emigreren of (vrijwilligers)werk te verrichten met kinderen in het buitenland.
Dit project levert drie producten op:

1. De mogelijkheid voor landen om een speciale alert notice voor veroordeelde pedoseksuelen aan te vragen. Deze notice zal wereldwijd bij paspoortcontroles of een visumaanvraag automatisch de controlerende instantie op de hoogte stellen van de waarschuwing dat de gecontroleerde persoon of de aanvrager van het visum een veroordeelde pedoseksueel met een hoog recidive risico betreft.

2. De ontwikkeling van een Interpol Verklaring van Geen Bezwaar. Potentiele werkgevers kunnen een sollicitant verplicht stellen dit te overleggen. De sollicitant kan deze verklaring dan bij Interpol aanvragen. Interpol controleert vervolgens wereldwijd of de aanvrager een veroordeelde pedoseksueel is. Indien dit het geval is wordt de verklaring geweigerd en kan de werkgever de sollicitant/vrijwilliger weigeren.

3. Een passief 'monitoringsysteem reisbewegingen veroordeelde pedoseksuelen'. Op basis van de controle hits kan aan lidstaten een overzicht worden verstrekt met betrekking tot de internationale reisbewegingen van de eigen onderdanen en kunnen trends in reisbewegingen worden ontdekt.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Steeds meer roep om wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zowel internationaal als nationaal gaan er steeds meer geluiden op om bedrijven en organisaties wettelijk te verplichten…


Lees meer

Wereldtoerismedag: Bescherming van kinderen essentieel voor duurzaam toerisme

Zowel de reis- en toeristenbranche als overheden en internationale organisaties moeten meer aandacht besteden aan de bes…


Lees meer

187 landen tekenen verdrag om kinderarbeid tegen te gaan

Als laatste van de 187 landen die lid zijn van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) nam het Koninkrijk Tonga het V…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee