Scroll down

Alternate Text

Dossier: Verkoop van kinderen

De achtergrond

In Nederland is de verkoop van kinderen niet strafbaar. Er bestaat wel wetgeving tegen misstanden rond adoptie of tegen mensenhandel met uitbuiting als doel, maar die zijn niet van toepassing op de verkoop van kinderen. Daardoor is het niet goed mogelijk om hiertegen op te treden. Het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie van het VN-Kinderrechtenverdrag bepaalt dat Staten in het nationale strafrecht de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie strafbaar moeten stellen, ongeacht of deze feiten in eigen land of grensoverschrijdend worden gepleegd. In het Protocol heeft de verkoop van kinderen niet alleen betrekking op de verkoop van een kind in het kader van mensenhandel (met als doel seksuele uitbuiting, kinderarbeid, en orgaanhandel), maar ook in het kader van illegale adoptie.

Nederland heeft op dit moment alleen de verkoop van kinderen strafbaar gesteld met het oogmerk van uitbuiting. Dit is bij verkoop van kinderen voor adoptie of familievorming vaak niet het geval. Uit zaken van illegale adoptie en verkoop van een kind is gebleken dat het Nederlandse strafrechtsysteem in de praktijk onvoldoende mogelijkheden biedt om de verkoop van kinderen door tussenpersonen of ouders zelf tegen te gaan. Defence for Children – ECPAT vindt dat een verbod op de verkoop van kinderen, ook ten behoeve van adoptie, dient te worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, om de verkoop van kinderen door tussenpersonen of ouders zelf tegen te gaan.

Iara de Witte

“Er is een duidelijk wettelijk verbod nodig op de verkoop van kinderen, ongeacht waar zij vandaan komen, omdat illegale adoptie niet onder de wetgeving met betrekking tot mensenhandel valt. De wetgever moet duidelijk maken aan volwassenen dat adopties die niet volgens de wettelijke regels plaatsvinden, niet getolereerd worden en dat hier straffen voor bestaan.”

Actueel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee